Teleoloji

Kısaca: Teleoloji, yaşamı ve evreni ereklerle temellendiren ve açıklayan düşünce biçimidir. Nedensellikten farklı ve ona karşıt olarak teleoloji, her şeyin temelinde bir ereksellik/amaçlılık bulunduğunu, bir erekle belirlenmiş ya da bir ereğe yönelmiş olduğu fikrinden hareket eder. ...devamı ☟

Teleoloji, yaşamı ve evreni ereklerle temellendiren ve açıklayan düşünce biçimidir. Nedensellikten farklı ve ona karşıt olarak teleoloji, her şeyin temelinde bir ereksellik/amaçlılık bulunduğunu, bir erekle belirlenmiş ya da bir ereğe yönelmiş olduğu fikrinden hareket eder. Böylece bir nedenseelik varsa bile, teleolojiye göre bu ereksel nedenlerden meydana gelir, yani varılmak istenen ereğe doğru yönlendiren ve oraya götüren ``neden``. Böylece teleoloji, bir erekçilik düşüncesi olarak şekillenir; bua göre her şey yalnızca bir ereğe yönelmiş olmakla kalmaz, aynı zamanda bir erek tarafından belirlenmiştir ve her şey bir ereklilik yasasına göre olup bitmektedir. Teleoloji bu yönelimleri sonucunda, evreni ve yaşamı, amaç-araç ilişkisi üzerine kurulu bir dizge ya da yapı olarak gören bir felsefi gí¤rüştür. Yalnızca insan ve insan eylemliliği degil tüm bir doğa ve tarih de ereklenlerle belirlenmektedir fikrinden hareket eder bu öğreti.

Gözat

Kaynak

Kaynaklar

Vikipedi

teleoloji

Türkçe teleoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. teleology

teleoloji

( teles son, iogos bilim) erekbilim.

teleoloji

Erek bilimi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Teleoloji
2 yıl önce

Teleoloji, yaşamı ve evreni ereklerle temellendiren ve açıklayan düşünce biçimidir. Nedensellikten farklı ve ona karşıt olarak teleoloji, her şeyin temelinde...

Teleoloji, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu, Bilim felsefesi
Felsefe listesi
2 yıl önce

Sunyata - Gerçeküstücülük - Stalinizm Tabiiyyun - Taoizm - Totoloji - Teleoloji - Teizm - Thelema - Teoloji - Teozofi - Totemizm - Tradisyonalizm - Transhümanizm...

Evrim düşüncesinin tarihi
2 yıl önce

Kıbrıslı Zenon (MÖ 334-262) gibi diğer Yunan düşünürleri, Aristoteles'in ve teleoloji olarak bilinen; doğanın, bir amaç için tasarlanmış olmanın kanıtlarını...

Akademik Disiplinler Listesi
6 yıl önce

Ağrı felsefe Yapay zeka felsefesi Algı felsefesi Uzay ve zaman felsefesi Teleoloji Teizm ve Ateizm Felsefi gelenekler ve okullar Afrika felsefesi Analitik...

Gilles Deleuze
2 yıl önce

zaman kavrayışına eğilir. Deleuze’e göre dairesel zamanın işaret ettiği teleoloji ve Kantçı zamanın dönüşü olanaksız kılan doğrusal dağılımı yinelemeyi...

Gilles Deleuze, 18 Ocak, 1925, 1995, 20. yüzyıl felsefesi, 4 Ekim, Alain Badiou, Antonio Negri, Batı felsefesi, Bergsonculuk, David Hume
Biyoloji Tarihi
2 yıl önce

amacın sonucu olduğunu söyleyen teleolojik görüşlerine karşı çıkmışsa da teleoloji ve özelikle de hristiyanlığın yükselişinden sonra doğa teleolojisi 18...

Aytunç Altındal
6 yıl önce

bakmayın. Bir Teoloji diye bir olay var, bir Teosofi var, arada da "Teleoloji" var. Teleoloji; bir tasarım yaparsınız, Tanrı'yı orada bir yere oturtursunuz...

Borussia efsanesi
6 yıl önce

Borussia efsanesi ya da Borussia miti 20. yüzyıl Alman tarihi tarihçeleri tarafından Almanya'nın birleşmesinin kaçınılmaz olduğu ve bunu başarmanın da...