Telerig

Kısaca: Теlerig (Bulgarca: Телериг), 768-777 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı. ...devamı ☟

Telerig
Telerig

Теlerig (Bulgarca: Телериг), 768-777 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı. Tuna Bulgar Devleti'ndeki taht mücadelesi devam etmiş ve sonunda Telerig Han'ın tahta çıkması ile Bulgar Devleti, kendisini toparlayarak yeniden eski savaş gücüne kavuşmuştur. Telerig döneminde de V. Konstantin, Bulgaristan'a sefer düzenlemiş ve 773'te Bulgarların barış görüşmelerine gelmesi için onları zorlamıştır. Fakat yine de Bulgarlar'la Bizans arasında kalıcı bir barış sağlanamamıştır. Nihayet 775 yılında V. Konstantin, Bulgarlara karşı düzenlediği bir sefer esnasında ölmüştür. Böylece Bulgar Krallığı'nı yok etmeyi amaçlayan V. Konstantin tarih sahnesinden çekilmiş ve Bulgar Devleti, iç ve dış tehlikeleri aşmıştır. Bulgar hanı Telerig, 777 yılında bilinmeyen sebeplerden dolayı Bizans imparatoru IV. Leo Hazar'ın yanına sığınmış ve Hıristiyanlığı kabul ederek bir Bizans prensesi İrene ile evlenmiştir. İlgili maddeler * Tuna Bulgar Devleti * Bulgar hükümdarların listesi * Андреев, Й. Българските ханове и царе (VII—XIV в.). София, 1987 * Свод древнейших письменных известий о славянах — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. Том 2. Dış bağlantılar * Летопись Феофана Исповедника * Хан Телериг в качестве одного из главных героев романа Гарри Тертлдав «Острова в море»

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.