Temel Haklar

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

Temel haklar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İnsan hakları

Diğer anlamları

temel haklar

Kişiye bağlı dokunulmaz, devredilmez hak ve özgürlükler.

temel haklar

Türkçe temel haklar kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Grundrechte

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Temel Haklar
temel haklar