Genel olarak bir nesnenin sosyal bir grup ya da sınıfın sözcülüğünü yapma, onlar adına, çıkarlarını koruma amacıyla hareket etme. Bu bağlamda, genel iradenin sadece milletin temsilcileriyle vücut bulabileceğini ve yalnızca bu vekillerle ifade edilebileceğini öne süren ulusal egemenlik teorisine temsil teo denmektedir.

TEMSIL (türkçe) anlamı
1. 1 . Birinin veya bir topluluğun adına davranma.
2. 2 . Belirgin özellikleri ile yansıtma
3. sembolü olma
4. simgeleme
5. 3 . Sahnede oynanmak için hazırlanmış eser
6. oyun
7. Çarşamba akşamı Tepebaşı'nda bir temsil verdim.- S. F. Abasıyanık.
8. 4 . edat
9. halk ağzındaSöz gelişi.
10. 5 . eskimiş
11. biyolojiÖzümleme.
12. Atasözü
13. deyim ve birleşik fiiller
temsil etmek
TEMSIL (türkçe) anlamı
14. (birinin ya da bir topluluğun) adına davranma
15. sözgelişi
16. örnek
17. misal olarak.belirgin özellikleri ile yansıtma
18. simgesi olma
19. simgeleme.sahne ya da mikrofonda oynanmak için hazırlanmış yapıt
20. oyun
TEMSIL (türkçe) ingilizcesi
1. n. representation
2. acting
3. stage play
4. presentment
TEMSIL (türkçe) fransızcası
1. comédie [la]
2. interprétation [la]
3. représentation [la]
4. spectacle [le]
TEMSIL (türkçe) almancası
1. n. Repräsentation
2. Wiedergabe

Temsil hakkında detaylı bilgi

Genel olarak bir nesnenin sosyal bir grup ya da sınıfın sözcülüğünü yapma, onlar adına, çıkarlarını koruma amacıyla hareket etme. Bu bağlamda, genel iradenin sadece milletin temsilcileriyle vücut bulabileceğini ve yalnızca bu vekillerle ifade edilebileceğini öne süren ulusal egemenlik teorisine temsil teo denmektedir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nispi Temsil

Nispi temsil veya oransal temsil sistemi. Çoğunluk partisi dışındaki partilerin de kuvvetleri oranında üye seçmelerini sağlayan seçim biçimi.

Siyasal Temsil

Siyasal temsil, oy hakkına sahip yurttaşların, seçtikleri temsilciler aracılığıyla yasaların ve hükümet politikalarının oluşturulmasına katılmasını sağlayan süreç ve yöntemler. Temsili yönetimin mantığı, günümüz toplumlarında doğrudan demokrasinin uy-gulanamaması ...

Mustafa Kemal Ve Temsil Heyeti Ankara'da

Ulusal Mücadele'nin Amasya Genelgesi ile ortaya konan ilkeleri Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde somut bir biçim almıştı. Bütün bu olaylar,gelişirken Batı Anadolu'da da Yunan İşgali genişliyordu. Doğu, Güney ve Batı Anadolu'da yapılacak mücadelenin ağırlığını Batı Anadolu, ...

Nispi Temsil Sistemi

Nispi temsil veya oransal temsil sistemi. Çoğunluk partisi dışındaki partilerin de kuvvetleri oranında üye seçmelerini sağlayan seçim biçimi.

Temsil Edilmeyen Milletler Ve Halklar Organizasyonu

Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar Organizasyonu (''İngilizce:'' Unrepresented Nations and Peoples Organization; ''Kısaltma:'' UNPO), 1991'de kurulan, demokratik bir uluslararası organizasyon. Üyeler yerli halklar, başka yönetimlerin altındaki uluslar, uluslararası kamuoyunda temsil ...

Temsil Edilmeyen Milletler Ve Halklar Organizasyonu Bayrağı

Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar Organizasyonu bayrağı, Birleşmiş Milletler'in bayrağındaki gibi mavi renkli arka fon bulunması UNPO'nun uluslararası bir kuruluş olduğunu simgeler. Ortada yer alan yelpazenin çeşitli renkler ile çevrelediği amblem global dünyayı tasvir eder. ...

Temsil Heyeti

Heyet-i Temsiliye (Temsil Kurulu, Temsilciler Heyeti), Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu topraklarının İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi üzerine başlayan ulusal direniş sırasında, ulusal bir meclisin (TBMM) kuruluşuna dek Milli Mücadelenin yürütme organı olarak ...

Temsilî Demokrasi

Temsilî demokrasi, demokratik ülkelerde milletin egemenlik hakkını doğrudan değil de, seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı bir demokrasi uygulamasıdır. Genellikle nüfusu kalabalık ülkelerde uygulanır.

Complice

"Complice" (Türkçe: Suç ortağı), San Marinolu müzik grubu Miodio tarafından seslendirilen İtalyanca bir şarkıdır. Şarkı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen 2008 Eurovision Şarkı Yarışması'nda San Marino'yu temsil etmek üzere ülkenin kamusal yayın kuruluşu ...

Devi

Daha çok Devi olarak anılan Vaişnodevi (देवी, DevÄ«, Sanskritçe ve Hinduca`da) Hinduizm`in İlahi Annesi`dir. Jai Mata Di ve Mata Rani diğer isimlerindendir. Kuvvetin tanrıçası olarak tanınan Devi, ilahiliğin (veya ilahi gücün) dişil yönü olarak tanımlanır; ...

Diplomat

Diplomat, dış politikayla uğraşan ve ülkesini yurtdışında temsil etmekle görevlendirilen kimsedir. Vatandaşlarının haklarına ve çıkarlarına uygun olarak yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek üzere Dışişleri Bakanlıklarına bağlı olarak ...

Disappear

Disappear () 2008 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Almanya'yı temsil etmiş olan şarkı. Şarkı 14 puan alarak 23. olmuştur.

Divine

Divine (Türkçe: İlâhi; Tanrısal) 2008 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Sébastien Tellier tarafından Fransa'yı temsil eden.

Dram

Dram yada Drama. Hayatı, acıklı ve bazan güldürücü yönleriyle bir arada işleyen; insana toplum içindeki vazifelerini hatırlatan; ahlaki değerleri ön planda tutan; nesir ve nazım şeklinde sahnede oynanan bir tiyatro türü.