Tenasüh

Tenasüh dünyada, ölen kimsenin ruhunun başka bir bedene (insan veya hayvana) geçerek ona hayat verdiğine dair asılsız inanış. Reenkarnasyon (Ruh göçü) adı da verilen tenasüh inancı. Bu inanç sisteminin M.Ö. firavunlar devrinde görüldğü gibi, Hind dinlerinden Budizm başta olmak üzere geçmiş milletlerdeki çok tanrılı dinlerde görülür. Ruhun insandan insana, insandan hayvana veya hayvandan insana, yahut bir cisimden başka bir cisme geçtiğine inanılır. Hind ve İran'daki sihirbazlar Brahman

Tenasüh dünyada, ölen kimsenin ruhunun başka bir bedene (insan veya hayvana) geçerek ona hayat verdiğine dair asılsız inanış. Reenkarnasyon (Ruh göçü) adı da verilen tenasüh inancı.

Bu inanç sisteminin M.Ö. firavunlar devrinde görüldğü gibi, Hind dinlerinden Budizm başta olmak üzere geçmiş milletlerdeki çok tanrılı dinlerde görülür. Ruhun insandan insana, insandan hayvana veya hayvandan insana, yahut bir cisimden başka bir cisme geçtiğine inanılır. Hind ve İran'daki sihirbazlar Brahmanlar bazı filozoflar, Derezilerle Karmati ve İsmaili denilen bazı sapık fırkalarda da tenasüh inancı yaygındır.

Hak dinler ve bunların sonuncusu olan İslamiyet tenasüh inancını reddeder. Ruhun, dünyada bir bedenden başka bir bedene geçtiğine ve olgunlaştığına inanmak imanı giderir. Yani tenasühe inanmak kişiyi imandan çıkarır.

İslam dinine göre, ruhların dünyada bazan cisim şeklini alarak iş görmeleri tenasüh değildir. Burada ruhlar başka birisinin bedenine girmemiştir. Cisim şekline getirilmişlerdir.

Şeytan ve cin denilen varlıklar bazan diri insanın içine girerek his ve hareket sinirlerine tesir ederler. Hareket ve ses meydana getirirler. İnsanın bundan hiç haberi olmaz. Roma'da, Peşte'de ve son zamanlarda Adana'da konuşan çocuk ve hastalar bu kabil vakıalar olup, uzak memleketlerdeki veya eski zamanlardaki şeyleri söylediklerinden bazı kimseler bunların iki ruhlu veya başka kimsenin ruhunu taşıdığını, yani tenasüh sanmışlardır. Halbuki bu gibi halleri şeytan ve cin tesiriyle ortaya çıkan şeylerdir. Tenasüh değildir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

tenasüh

Ruh göçü.

tenasüh

ruh göçü.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tenasüh
tenasüh