Nusayrilik

Kısaca: Nusayrî inancı ya da Nusayrî Tarikâtı i'tikadı; Nusayrî i'tikadının asıl kurucusu "Şeyh Bayrak" nâmıyla ün salan ve Nusayrî mezhebinin ulûsu olarak addedilen, yaklaşık olarak 957/968 yılları arasında Halep'te vefât eden "Hüseyin bin Hâmdân-ı Hasîbî" (Arapça: الخصيبي‎) adındaki şâhıstır. Ghulat-i Şîʿa/İmamiye'den olduğu varsayılan Nusayriyye i'tikadında İsmailiyye, Dürzîlik, Hıristiyanlık ve Suriye'nin yerel inançlarının birleştiği düşünülmektedir. ...devamı ☟

Nusayrilik
Nusayrilik

Nusayrilik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Nusayriler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kitâb el-Mecmû
4 yıl önce

çıkmıştır. Çünkü Nusayrilikte imam olmak için "imam soyundan" olunması gerekmektedir. Buna karşı çıkan Adanalı Süleyman Efendi, Nusayriliği terk ederek bu...

Muta Nikâhı
4 yıl önce

Bunun yanında Şia'nın önemli kollarından biri olan Zeydiyye mezhebinde, Nusayrilik'te ve Alevilik'te de batıl kabul edilir ve uygulanmaz. Şiiler ve Rafiziler...

Reenkarnasyon
1 yıl önce

bizden kim usanası."(Yunus Emre) Gnostisizm etkisi altındaki Dürzîlik ve Nusayrilik gibi bazı Şii mezheblerinde de ruh göçüne inanılmaktadır. Örneğin, Yaşar...

Reenkarnasyon, Ankh, Antik çağ, Brezilya, Budist, Budizm, Ekminezi, Gnostik, Hindu, Kabbala, Katharlar
İslam
1 yıl önce

Harabâti Baba (Harabât’îyye) İslam’dan çıkan Dinler Haşhaşiler Ali-İlahilik Nusayrilik Dürzîlik Hurûfilik (Hurûfilik) Nûktâvîlik (Noktacılık) Dîn-i İlâhî Şeyhîlik...

Şiilik
1 yıl önce

İsnâaşeriyye Bâtınîlik Alevilik Bektaşi inancı Caferilik Galiyye Hurûfilik Nusayrilik Kızılbaş İsmaililik Nizarîlik Mustalilik Davûdî Süleymanî Alavî Dürzîlik...

Şii, İslam Şia, 12 İmam, Hz. Ali, Hz. Muhammed, İslamiyet, Mezhep, Şafilik, Sünnilik, Mezhepler, Halife, İnanç, Fikir
Hurûfilik
1 yıl önce

Tasavvufî-Bâtınîlik (Meymûn el-Kaddâh) Alevilik Alevilik Tarikat İbâh’îyyûn Nusayrilik (Nusayriler) Dürzîlik (Hâkim bi-EmrʿAllâh) Haşhaşiler (Hasan Sabbah) Babailik...

Caferilik
1 yıl önce

İsnâaşeriyye Bâtınîlik Alevilik Bektaşi inancı Caferilik Galiyye Hurûfilik Nusayrilik Kızılbaş İsmaililik Nizarîlik Mustalilik Davûdî Süleymanî Alavî Dürzîlik...

Caferilik, Alevi, Sünni, Şiilik, ,
Kader
1 yıl önce

El-Mâtürîdî Bâtın’îyye Selefîyye İbn Teymiye İbn Kayyim 1 Ahmedîlik ve Vahhabilik de dahil 2 Alevilik, Dürzîlik ve Nusayrilik de dahil 3 İbadilik de dahil g t d...

Kader, Din, Felsefe, Musevilik, Roşaşana, Taslak, Yom Kipur, İbranice, İslam, ޞofar, Teşuva