Terme

Kısaca: Tarihi: Terme'nin tarihi M.Ö. 1000 yılına kadar inmektedir. Hatta eski tarihçiler M.Ö. 1200 yıllarında şimdiki Terme Çayı kıyısında efsanevi kadın savaşçılar Amazonların yaşamış olduklarını ileri sürmüşlerdir. Terme adının da, kıyısında Amazonların Themiskyra adlı kenti kurdukları Thermodon (bu günkü Terme Çayı) dan geldiği söyleniyor. İlçenin en eski halkının Gaskalar olduğu sanılmaktadır. Gaskalar Karadeniz kıyısında yaşayan yarı göçebe ve saldırgan bir topluluktur. Hititler Samsuna kad ...devamı ☟

Terme
Terme

Terme Haritası

Tarihi:

Terme'nin tarihi M.Ö. 1000 yılına kadar inmektedir. Hatta eski tarihçiler M.Ö. 1200 yıllarında şimdiki Terme Çayı kıyısında efsanevi kadın savaşçılar Amazonların yaşamış olduklarını ileri sürmüşlerdir.

Terme adının da, kıyısında Amazonların Themiskyra adlı kenti kurdukları Thermodon (bu günkü Terme Çayı) dan geldiği söyleniyor. İlçenin en eski halkının Gaskalar olduğu sanılmaktadır. Gaskalar Karadeniz kıyısında yaşayan yarı göçebe ve saldırgan bir topluluktur. Hititler Samsuna kadar yayılınca Gaskalarıda yönetimleri altına almışlardır. Türklerin Anadolu'ya hakim olmaya başladıkları, 11.yy'a kadar Terme'ye Hititler, Frigler, Medler, Persler ve Romalılar hakim olmuşlardır. 395 yılında itibaren Terme Doğu Roma (Bizans) hakimiyetine girmiştir.

I Alaatin Keybubat zamanında (1219 - 1236) Terme dahil bütün Karadeniz sahili Anadolu Selçuklularının yönetimine girmiştir. Moğol istilaları nedeniyle dağılan Selçuklu imparatorluğunun topraklarında Türk Beylikleri kurulmaya başlamıştır. Bu dönemde Amasya - Samsun - Tokat - Sivas - Kayseri bölgesinde Eratna Beyliği kurulmuştur. 1381 de Kadı Burhanettin Eratna Beyliğini ele geçirince Terme onun bölgesine bağlanmıştır. Bu arada yörede Canik Beyliği de kurulmuştur. 1389'de Yıldırım Beyazıt Amasya ve Karadeniz kıyılarındaki bütün beylikleri Osmanlı topraklarına katmıştır. Cumhuriyete kadar Terme Canik Mutasarraflığının idaresinde yönelmiştir. I. Dünya savaşı sırasında Terme Eylül 1916'da Ruslar tarafından bombalanmıştır. Milli mücadele döneminde ise Rus ve Ermeni çeteleri tarafından yakılıp yıkılmak istenmiştir. Fakat, Terme halkı bunlarla mücadelesini başarılı şekilde yaptırmıştır.

Coğrafi Konumu:

Terme Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz bölümünde denizden 3 - 5 km. içeride kurulmuş Samsun iline bağlı bir ilçedir. Samsun'a uzaklığı 58 km.dir.

İlçenin Kuzeyi'nde Karadeniz, Doğusunda Ünye ve ikizce, güneyinde Akkuş, Batısında Salıpazarı ve Çarşamba ilçeleri yer almaktadır. Kuzeyinde kıyı ovası uzanmakta, güneyinde Canik dağları. En yüksek noktası 450 m.dir. Kara Orman dan doğan Terme Çayı ilçeyi tam ortasından ikiye bölerek Karadenize dökülür. Karadeniz ile Terme ilçesi arasında denize yakın bölgede birbirlerine doğal kanallarla bağlı olan Akgöl ve Simenit (Simenlik) gölleri yer alır. Simenit gölü, Terme Çayı'nın yatağının değişmesi sonucu oluşmuştur. İki gölün da balık varlığı açısından zengin oluşlarının sebebi deniz basmasıdır. Göllerin çevresi sazlık ve bataklıktır.

Sosyo - Ekonomik Yapısı:

Terme ekonomisinin hemen hemen tamamı tarıma dayalıdır. Bu verimli ovada ünlü Terme pirinci ve fındık yetiştirilmektedir.

İlçede kültür kavakçılığıda oldukça yaygındır. Örneğin, dünyanın ikinci büyük kavak ormanı Terme'dedir.

Bunların yanında, sahil kasabası olması nedeniyle balıkçılık ve diğer deniz ürünleri avcılığı da geçim kaynakları arasında sayılabilir.

İlçede besicilik ve arıcılık gibi ekonomik faaliyetlerde önemli yer tutmaktadır.

Terme'nin en önemli sanayi kuruluşları, ilçede yetiştirilen çeltik ve fındığı işleyen fabrikalardır. Fındık fabrikalarında üreticiden alınan fındık iç fındık haline getirilerek ihraç edilmekte veya iç piyasaya sürülmektedir. Çeltikte aynı şekilde fabrikalarda işlem görerek pirinç halinde ihraç edilir veya iç piyasaya verilir.

Ulaşım:

Samsun'a 58 km. uzaklıktadır ve Samsun'dan Termeye hergün her saat araç bulmak mümkündür. Çevre il ve ilçelerle ulaşım problemi yoktur.

Tarihi ve Kültürel Değerler:

Tarihi M.Ö. 1000 yıllarına kadar uzanan ilçede efsanevi kadın savaşçılar Amazonların yaşadığı bir çok tarihçi ve coğrafyacı tarafından ileri sürülmektedir.

Amozanların; yerleşmiş olduğu alanlar kaynaklarda Karadeniz kıyıları olarak tanımlanmaktadır. Özellikle Thermodon (Terme Çayı) kıyısında Themiskyra kentini kurmuş oldukları bilinmektedir. Themiskyra kentinin Terme ile Ordu arasında olduğu sanılmaktadır. Bir çok efsanede adları geçen Amazonlar sadece kadınlardan oluşan bir topluluktu. Savaşmayı çok seven ve savaşçı olarak ün yapmışlardı. Tarihin ilginç ve çekici savaş kadınları amazonlar, güzel sanatlara da konu olmuşlardır. M.Ö. 5.yy'da yapılan Amazon kadını heykelleri günümüze kadar ulaşmıştır. Berlin ve Roma Caputoline müzelerindeki Yaralı Amazon Heykeli ve Vatikandaki Amasone Mattei Heykelleri bunların en ünlüleridir. Rubens'in ünlü "Amazon Savaşçısı" isimli tablosu da Amazonları konu alan sanat eserlerindendir. Sarayköy; de hamam kalıntıları ve su kemerleri vardır. Amazonların burada yaşadığı ileri sürülmektedir.

Pazar Camii; 1840'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen cami Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşımaktadır.

Cüneyd-i Bağdadi Türbesi; Terme ilçe merkezinin 10 km. güneyindeki Dibekli köyündedir. Halk arasında, Bağdat'ta yaşamış olanCüneyd-i Bağdadi'nin Türbesi olduğu inancı yaygındır. Fakat başka bir görüşe göre de; türbede Kubatoğullarından Cüneyt Bey adlı bir komutan yatmaktadır. Bu komutan Moğol istilaları sırasında Canik (Samsun) Beyliğini Timur ordularına karşı savuşmuş bir kahraman ve şehittir.

Yukarı Söğütlü (Karacalı) Camii: Yukarı Söğütlü köyünde, büyük bir mezarlığın içinde ahşap bir camidir. Caminin duvarına kazınmış bir yazıdan 1716 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Aşağı Söğütlü Camii: 19. yy.da yapıldığı tahmin edilen cami iki katlı ve ahşaptandır.

Gezi ve Mesire Yerleri:

Cüneyd-i Bağdadi Türbesi, denilen ziyaretgah ve çevresi özellikle Cumartesi günleri çevre il ve ilçelerden oraya adak kesmek yada piknik yapmak amacıyla gelen insanlarla dolup taşar. Terme'nin Yalı Mahallesinden Akçay'a kadar uzanan Miliç Çamlığı hem mesire yeri; hem de temiz denizi ve kumsalıyla doğal bir plajdır. Burada mavi deniz, çamların yeşiliyle adeta kucaklaşır.

Akçay ve Miliç gibi Çoban yatağı ve Kumcağaz sahilleri de Terme'nin doğal plajlarını oluşturmaktadır.

Karadeniz ile Terme arasındaki bölgede yeralan, doğal kanallarla birbirine bağlı Akgöl, Simenit, ve Silindir gölleri ile civarı yüzlerce türde kuşu bünyesinde barındıran sulak alanlarımızdan bir tanesidir. Milli parklar genel müdürlüğünce "Yaban Hayatı Koruma Sahası" olarak belirlenen göller derin değildir.

Folklorik Değerleri:

Terme ilçesi yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip olmasına karşın, kendine has yöresel bir kültür ve dolayısıyla mahalli bir folklor özelliği geliştirememiştir. Terme ahalisinin çok değişik bölgelerden gelip buraya yerleşen insanlardan oluşması burada homojen bir toplumun oluşmasına imkan vermediği gibi yöresel bir halk kültürünün oluşumuna da engel olmuştur.

Yemekler:

Yörede en ünlü yemek keşkektir. Tirid, mısır çorbası, lepsi, hamsili pilav vb. gibi yemeklerde sıklıkla yapılır.

İlgili başlıklar

Samsun'un ilçeleri

Terme

Bir tür yaban turpu.

Terme

Fransızca Terme kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. term, form, end, word

Terme

Almanca Terme kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. term, word; expression, idiom

Terme

İtalyanca Terme kelimesinin İngilizce karşılığı.
(fpl) ] n. baths, hot springs, spa, thermae

Terme

Türkçe Terme kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Terme] n. term, word; expression, idiom n. term, form, end, word n. baths, hot springs, spa, thermae

Terme

Fransızca Terme kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (période) termijn (m); term (m) 2. (paroles) term (m); uitdrukking (f) 3. (temps) tijdslimiet (m/f); deadline (m)4. (expiration) afloop (m); expiratie (f)

Terme

bir tür yabanturpu.

Terme

Fransızca Terme kelimesinin Almanca karşılığı.
n. frist, miete, mietezahlung, äußerung, vokabel, abschluss, ablauf, termin, geburtstermin, zahlungstermin, begriff, ausdruck, fachausdruck, terminus, ende, wort, element, glied

Terme

Fransızca Terme kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (période) periodo (m) 2. (paroles) termine (m); espressione (f) 3. (temps) scadenza (f); data limite; termine ultimo4. (expiration) espirazione (f); termine (m)

Terme

Fransızca Terme kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (période) prazo (m); período (m) 2. (paroles) termo (m); expressão (f) 3. (temps) prazo (m); limite (m); termo (m)4. (expiration) expiração (f); término (m)

Terme

Fransızca Terme kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (période) plazo (m); período (m) 2. (paroles) término (m); expresión (f) 3. (temps) plazo (m); fecha tope; fecha límite4. (expiration) expiración (f); terminación (f)

Terme

Fransızca Terme kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] vade; son, bitiş; terim; anlatım, ifade

Terme

Almanca Terme kelimesinin Türkçe karşılığı.
vade, son, bitiş, terim, anlatım, ifade

Terme

İtalyanca Terme kelimesinin Almanca karşılığı.
n. therme, bad, thermalbad, wildbad

Terme

Türkçe Terme kelimesinin Fransızca karşılığı.
[le] vade; son, bitiş; terim; anlatım, ifade

Terme

Fransızca Terme kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. term, form, end, word

Terme

Almanca Terme kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. term, word; expression, idiom

Terme

İtalyanca Terme kelimesinin İngilizce karşılığı.
(fpl) ] n. baths, hot springs, spa, thermae

Terme

Türkçe Terme kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Terme] n. term, word; expression, idiom n. term, form, end, word n. baths, hot springs, spa, thermae

Terme

Fransızca Terme kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (période) termijn (m); term (m) 2. (paroles) term (m); uitdrukking (f) 3. (temps) tijdslimiet (m/f); deadline (m)4. (expiration) afloop (m); expiratie (f)

Terme

bir tür yabanturpu.

Terme

Fransızca Terme kelimesinin Almanca karşılığı.
n. frist, miete, mietezahlung, äußerung, vokabel, abschluss, ablauf, termin, geburtstermin, zahlungstermin, begriff, ausdruck, fachausdruck, terminus, ende, wort, element, glied

Terme

Fransızca Terme kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (période) periodo (m) 2. (paroles) termine (m); espressione (f) 3. (temps) scadenza (f); data limite; termine ultimo4. (expiration) espirazione (f); termine (m)

Terme

Fransızca Terme kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (période) prazo (m); período (m) 2. (paroles) termo (m); expressão (f) 3. (temps) prazo (m); limite (m); termo (m)4. (expiration) expiração (f); término (m)

Terme

Fransızca Terme kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (période) plazo (m); período (m) 2. (paroles) término (m); expresión (f) 3. (temps) plazo (m); fecha tope; fecha límite4. (expiration) expiración (f); terminación (f)

misafir - 8 yıl önce
gaslar ile edindiğiniz bilgiler yanlış ve eksik gaslar ,tüm karadeniz hata kafkaslara kadar büyük bir alanda yaşıyorlardı, palags kökenide gaslara dayanır.gas2lar hattilerle hattilerle ve kimmerler ve sümerler gibi proto-türk kavimlerdendi,ayrıca saldırgan deyil mücedeleci bir topluluk idiler. kaşkar dağlarının adı gas(kaşka'larn adından gelir)özellikle kuzey abadoluda bir çok yerleşim merkezleri kurmuşlardı.

misafir - 8 yıl önce
Tanımlayıcı güzel bir yazı sunmussunuz.Fakat ilçeyle ilgili arkeolojik tanımlamalar sadece basit bir yüzey arastırmasıyla sınırlı su altı arkeoloji kazısı gerektirdiği için kimse bu külfetin altına girmek istemiyor.ama su bilinmeli ki yörede gercekten amazonlar yasamıssa bozulmamıs mozaik eserlerin cıkması mümkün

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bağsaray, Terme
6 yıl önce

ilinin Terme ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin eski adı "Üskütü" olup adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Terme İlçesinin...

Bağsaray, Terme, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahmetbey, Terme, Akbucak, Terme
Bafracalı, Terme
6 yıl önce

Bafracalı, Samsun ilinin Terme ilçesine bağlı bir mahalledir. Samsun il merkezine 48 km, Terme ilçesine 18 km uzaklıktadır. Ekili alan çoğunlukla fındıktır...

Bafracalı, Terme, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahmetbey, Terme, Akbucak, Terme
Lamezia Terme
6 yıl önce

Lamezia Terme, güney İtalya'da Calabria Bölgesi'nde, Catanzaro iline bağlı ve Catanzaro şehrinin merkezinin 35 km uzağında bulunan bir kent ve bir komün...

Dağdıralı, Terme
6 yıl önce

Samsun ilinin Terme ilçesine bağlı bir mahalledir. Köy tarihçesi hakkında ansiklopedik bilgi bulunmamaktadır. Samsun il merkezine 43 km, Terme ilçesine 14 km...

Dağdıralı, Terme, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahmetbey, Terme, Akbucak, Terme
Kesikkaya, Terme
6 yıl önce

Kesikkaya, Samsun ilinin Terme ilçesine bağlı bir mahalledir. Samsun ilinin güney doğusunda terme ilçesinin güneyinde kalmaktadır. İle uzaklığı 81 km ilçeye...

Kesikkaya, Terme, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahmetbey, Terme, Akbucak, Terme
Muratlı, Terme
6 yıl önce

Muratlı, Samsun ilinin Terme ilçesine bağlı bir mahalledir. Daha önce köy statüsünde olmasına karşın 12.11.2012 tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi...

Muratlı, Terme, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahmetbey, Terme, Akbucak, Terme
Eğercili, Terme
6 yıl önce

Eğercili, Samsun ilinin Terme ilçesine bağlı bir mahalledir. Eğercili mahallesi adını yıllar önce mahallede yaşayan ve eğer yaparak geçimini sağlayan...

Eğercili, Terme, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahmetbey, Terme, Akbucak, Terme
Elmaköy, Terme
6 yıl önce

Elmaköy, Samsun ilinin Terme ilçesine bağlı bir mahalledir. Samsun il merkezine 50 km, Terme ilçesine 7 km uzaklıktadır. ^ http://www.yerelnet.org.tr/koyler/koy...

Elmaköy, Terme, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahmetbey, Terme, Akbucak, Terme