ters gama fonksiyonu özel fonksiyon'dur.

Ters Gama fonksiyonu

ters gama fonksiyonu özel fonksiyon'dur. :f(z) = \frac, Burada \Gamma(z) Gama fonksiyonu'nu gösterir.Gama fonksiyonundan dolayı meromorf'tır. Karmaşık düzlemde sıfırdan farklı her yerde,tersi de Tam fonksiyon'dur. . Ters gama bazen sayısal hesaplama'ların başlangıç noktaları için kullanılır. Karl Weierstrass ters Gamma fonksiyonunu "faktorielle" olarak adlandırdı,ve Weierstrass faktorizasyon teoremi'inin geliştirilmesinde kullandı. == Taylor serisi == Taylor serisi 0 etrafında açılım verir: :\frac = z + \gamma z^2 + \left(\frac - \frac\right)z^3 + \cdots Burada \gamma Euler-Mascheroni sabiti'dir.k > 2 için katsayı ak için zk terimleri türetilebilir. :a_k = k a_1 a_k - a_2 a_ + \sum_^ (-1)^j \, \zeta(j) \, a_ burada ζ(s) Riemann zeta fonksiyonu'dur. == Kontr-integral gösterimi == integral gösterimi Hermann Hankel tarafından; :\frac = \frac \oint_C (-t)^ e^ dt, Burada C 0 çevresinde pozitif reel eksen etrafında pozitif yönde,artı sonsuza kadar başlar ve biter. Schmelzer & Trefethen'e göre, Hankel integrali Gama fonksiyonunu sayısal değerlendirmesi için en iyi hesaplama yöntemidir. == Reel eksen etrafında Integral == Ters Gama fonksiyonu'nun pozitif reel eksen etrafında verilen değeri :\int_^\infty \frac\, dx \approx 2.80777024, Fransén–Robinson sabiti olarak bilinir.. == Bakınız == * Bessel–Clifford function * Inverse-gamma distribution * Thomas Schmelzer & Lloyd N. Trefethen, Computing the Gamma function using contour integrals and rational approximations * Mette Lund, An integral for the reciprocal Gamma function * Milton Abramowitz & Irene A. Stegun, Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables * Eric W. Weisstein, Gamma Function, MathWorld

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar