Tomas İncili

Kısaca: Tomas İncili, apokrif bir İncil. ...devamı ☟

Tomas İncili, apokrif bir İncil.

Tomas İncili`ni içeren Kıpti dilinde elyazması kitap, 1945`te Mısır`da Nag Hammadi`de bulundu. Kıpti Ciltleme adı verilen yöntemle ciltlenmişti. Bulunmasının ardından, daha önce aynı kitabın Yunanca parçalarının da bulunmuş olduğu fark edildi. Yunanca metinler MS 200, Kıpti metinse MS 300 yılına tarihlendi. Kıpti metnin Yunanca metinlerden hayli farklı olmasına karşın, daha eski bir Yunanca kitaptan tercüme edildiği tahmin edilir.

Yeni Ahit`teki dört incileden farklı olarak, Tomas İncili, hikaye anlatma üslubuyla yazılmamıştır, İsa`nın sözlerinin bir derlemesidir. İsa`ya atfedilen 114 söz içerir. Bunların bazıları, Yeni Ahit İncillerindeki sözlere benzer. Bir kısmınaysa sadece Tomas İncili`nde rastlanır. Sözlerin az bir kısmı da Yeni Ahit İncilleriyle tenaküz oluşturur.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.