toplum içinde herkesçe bilinen ama yazılı kaynak olarak bulunmayan.Suç unsuru içermeyen ve halkın huzur ve bütünlüğünü sağlamaya yarayan kurallardır..

Toplumsal kurallar

toplum içinde herkesçe bilinen ama yazılı kaynak olarak bulunmayan.Suç unsuru içermeyen ve halkın huzur ve bütünlüğünü sağlamaya yarayan kurallardır...
toplumsalkurallar ahlaki vaya sosloyojik değerler taşır
Toplum içerisinde uyulması gereken kurallar.
1) Toplum içinde kulaktan kulağa konuşmamak.
2)Toplum içerisinde uygunsuz davranış yapmamak.
3)Toplum içerisinde yüksek sesle konuşmamak.
4)Saygılı olmak.
5)Kılık,kıyafete özen göstermek.
6)Temiz olmak.
7)Düzenli ve tertipli olmak.
8)Toplum içerisinde hoş karşılanmayan hareketleri serglemekten kaçınmak.
9)Uygunsuz giyecekler giymekten kaçınmak.
10)Toplum içerisinde kavga etmemek veya kavgaya sebebiyet vermemek.
11)Toplum içerisinde insanlara iyi davranmak, kaba kuvvet uygulamamak.
Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. İyi dersler, çalışmalar.

Yanıtlar