Toplum, insanı etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Belli bir toprak üzerinde yaşamak, ortak bir politik iradeye bağlı olmak ve kültürün ortaklığının olması ile karakteristiktir. ...

TOPLUM (türkçe) anlamı
1. tarihsel gelişme içinde
2. belirli bir üretim ilişkisinin belirli bir aşamasında bir arada yaşayan insanların tümü.
3. topluluk
Population,
TOPLUM (türkçe) ingilizcesi
1. n. society
2. the community
3. pref. socio,
TOPLUM (türkçe) fransızcası
1. société [la]
2. monde [le]
TOPLUM (türkçe) almancası
1. n. Gesellschaft
2. Kaste
3. Welt
4. Kreis
5. Cercle

Toplum hakkında detaylı bilgi

Toplum, insanı etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Belli bir toprak üzerinde yaşamak, ortak bir politik iradeye bağlı olmak ve kültürün ortaklığının olması ile karakteristiktir.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Toplum maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sivil Toplum Kuruluşu

Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Toplum Bilimi

Sosyoloji (latince socio+logos) ; “Toplum Bilimi” veya “sosyal olayların bilimi” ya da “sosyal örgütlenme ve sosyal değişimler bilimi” olarak da bilinmektedir. Sosyoloji, sosyal hayatımızda var olan sosyal gerçekleri (sosyal olaylar ve olgular), insanların meydana getirdiği ...

Sivil Toplum

Siyasi otoritenin baskısından nispeten uzak olan toplum modeli; toplumda va­rolan ve kuruluşu birtakım haklar elde etme çabasına bağlı olan demokratik yapı; toplu­mun kendi kendisini, devletin kurumların­dan bağımsız olarak, yönlendirmesi duru­mu.

Modern Toplum

Batı uygarlığında endüst­ri devrimi ya da kapitalizmin doğuşu ve teknolojinin gelişimiyle birlikte ortaya çıkıp, bir akılcılık ve bireycilik felsefesine dayanan: ve özü itibariyle durağan ve mu­hafazakar olup, kapitalizm öncesi üretim tarzlarına bağlı olan geleneksel ...

Post Endüstriyel Toplum

Temel ilgi, en başat meşgale / hedef ve en geçerli değer olarak bilginin mülkiyetin ye­rini aldığı ve toplumsal dinamizm ve gücün ilk ve temel kaynağı haline geldiği toplum türü.

Post Modern Toplum

Bilgisayar, enformasyon, teknoloji ve benzeri öğelerle belirlenen toplum türü. Her şeyden önce, teknolojinin yarattığı imajların ve bilgi çağının toplumu, kontrolü bil­gisayarlarda olan ve teknokratlar tarafından yönlendirilen toplum. İhtiyaçların da teknokratlar tarafından ...

Toplum Sözleşmesi

1- Toplumu meydana getiren bireylerin yükümlülükleri ve haklarının kökenlerini açıklayan sözleşme; doğa durumundan, bireysel ve egoist alışkanlıklarından vazgeçen bireylerin, kendi çıkarları yanında, genelin çıkarı ve iyiliği adına, bir toplum oluşturmak üzere, ...

Açık Toplum

Yirminci Yüzyılın ünlü liberal filozoflarından K. R. Popper tarafından popüler hâle getirilen (Açık Toplum ve Düşmanları, 1945) ve belirli bir toplum tipine işaret eden bir kavram. Açık toplumda, toplumun mensupları (vatandaşlar) iktidar yapılarını/yapılanmalarını ...

Beden Toplum Bilimi

Beden toplum bilimi; insanların biraraya gelmesiyle bilinçsizleşmesi, kendi aklını kullanamamasıdır. Yani bu tip insan kişiselleşememiş, kişiliksizdir. Kendi kendini yönetemezken, toplum içersinde kendine kimlik bulur, o toplumun yasal veya yasal olmayan her türlü hareketine ortak ...

Müziğin Toplum üzerindeki Etkileri

Müzik gerçek anlamda, insan yapan en güzel sanat dalıdır. Uygarlığın gelişimi, müziğin gelişimi ile eş gider , çünkü müzik, insanı duygusal yönden geliştirdiği için onu daima iyiye, doğruya, güzele ve çalışmaya iten büyük bir gücü vardır.Bireyleri ve toplumları ...

Toplum Bilimleri

Toplum bilimleri, tarih, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, siyaset felsefesi, siyaset kuramı, bilim ve teknoloji felsefesi gibi alanları ifade etmek için kullanılan kavram.

Açık Toplum Enstitüsü

Açık Toplum Enstitüsü, Yahudi asıllı ABD`li finans spekülatörü ve liberal girişimci George Soros (12 Ağustos 1930)`un Karl Popper`den etkilenerek kurduğu enstitünün adıdır. Dünyaya açık toplum modelini yaymaya çalışmaktadırlar.

Demokratik Toplum Hareketi

Demokratik Toplum Hareketi, kısaca DTH, HEP, DEP, HADEP, DEHAP çizgisinin DTP (Demokratik Toplum Partisi) adıyla partileşmesine giden süreçteki oluşumdur. DTH partileşerek Demokratik Toplum Partisi (DTP) ismini almıştır. DTP Türkiye`de ilk defa eşbaşkanlık sistemini uygulayan siyasi ...

Görgü (toplum)

Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına görgü denir.