Toplum

Kısaca: Toplum, insanı etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Belli bir toprak üzerinde yaşamak, ortak bir politik iradeye bağlı olmak ve kültürün ortaklığının olması ile karakteristiktir. ...devamı ☟

Toplum, insanı etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Belli bir toprak üzerinde yaşamak, ortak bir politik iradeye bağlı olmak ve kültürün ortaklığının olması ile karakteristiktir.

Toplum

Türkçe Toplum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. society, the community
pref. socio

Toplum

tarihsel gelişme içinde, belirli bir üretim ilişkisinin belirli bir aşamasında bir arada yaşayan insanların tümü.
topluluk

Toplum

Türkçe Toplum kelimesinin Fransızca karşılığı.
société [la], monde [le]

Toplum

Türkçe Toplum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gesellschaft, Kaste, Welt, Kreis, Cercle

Toplum

Population

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sivil toplum kuruluşu
3 yıl önce

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel...

Sivil toplum, Hukuki, Kültürel, Lobi, Politik, Sosyal, Türkiye, TEMA
Sivil toplum
3 yıl önce

devleti üçüncü şahıs gibi algıladı, sivil toplum-politik toplum ikiliği doğdu. Hegel, Marx, Gramsci'de sivil toplum devlete göre tanımlandı. 20. yüzyılın...

Sivil toplum, Ansiklopedi, ,
Demokratik Toplum Partisi
3 yıl önce

zemin üzerine, yeşil yapraklı kırmızı güldür. Demokratik Toplum Partisi, Demokratik Toplum Hareketi'nin partileşmesi sonucunda kurulmuştur. Partinin...

Demokratik Toplum Partisi, 2005, 2007 Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimleri, Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, Demokratik Toplum Hareketi, Leyla Zana, MHP, Siyasi parti, TBMM, Türkiye
Tarih ve Toplum
6 yıl önce

Tarih ve Toplum: Aylık Ansiklopedik Dergi 1984 - 2003 yılları arasında Türkiye'de yayımlanmış aylık resimli tarih ve araştırma dergisidir. İlk sayısı Ocak...

Sosyoloji
3 yıl önce

nasıl bir toplum içinde düzenli yaşadıkları kadar bireylerin veya birlik, grup ya da kurum üyelerinin nasıl yaşadığına da odaklanmıştır. Toplum bilimi alanında...

Toplum bilimi, Ahmet Cevdet Paşa, Aile, Anarşi, Anthony Giddens, Antropoloji, Araştırma, August Comte, Auguste Comte, Batı, Behice Boran
Sınıfsız toplum
3 yıl önce

toplum, toplumu oluşturan bireylerin statü,mülkiyet veya destekledikleri siyasi birlik gibi özelliklerle eşit olmayan konumlara dağılmadıkları toplum...

Açık Toplum
3 yıl önce

Açık toplum fikri ilk defa Henri Bergson tarafından oluşturulmuş bir fikirdir. Açık toplumlarda devlet toleranslı ve bürokrasiden uzaktır, politik sistemler...

Açık toplum, Açık toplum
Bilgi toplumu
3 yıl önce

“burjuva-sonrası toplum”, Herman Kahn “ekonomi-sonrası toplum”, Murray Bookhichn “kıtlık-sonrası toplum”, Kenneth Boulding “uygarlık-sonrası toplum” ve Daniel...

Bilgi toplumu, Ekonomi, Post-fordizm, Post-modern, Daniel Bell, Post-endüstriyel toplum, Sanayi toplumu