Totalitarizm

Kısaca: Nasyonal Sosyalistzm, faşizm ve Sovyet komünizminde örneklenen, tek bir partinin egemenliği altında, her tür siyasi, ekonomik ve toplumsal faaliyetin devlet tarafından düzenlendiği ve muhalefetin baskı altında tutulduğu ve ezildiği, özgürlüğe yer bırakmayan siyasi yönetim tarzı. ...devamı ☟

Nasyonel Sosyalistzm, faşizm ve Sovyet komünizminde örneklenen, tek bir partinin egemenliği altında, her tür siyasi, ekonomik ve toplumsal faaliyetin devlet tarafından düzenlendiği ve muhalefetin baskı altında tutulduğu ve ezildiği, özgürlüğe yer bırakmayan siyasi yönetim tarzı.

Çoğu zaman otoritaryanizm veya diktatörlükle birleştirilmek ya da karıştırılmakla birlikte aralarında zorunlu bir bağlantının bulunmadığı politik kavram olarak totalitarizm söz konusu olduğunda, yöneticilerin, iktidar sistemi dışında kalan birey ya da grupların karar alma sürecinde hiçbir katkı ya da özerklikleri olmayacak şekilde iktidar sahibi oldukları, özel ve siyasi yaşamın her yönünü kontrol altında bulundurdukları bir politik sistem anlatılmak istenir.

İlk kez İtalyan faşistleri tarafından, bizzat kendi politik hedeflerini tanımlamak için kullanılan ve günümüz siyaset felsefesinde, Nasyonel Sosyalistzmi olduğu kadar Sovyet komünizmini de yani iktidarın tek bir merkezde toplandığı kapalı toplum biçimlerini, baskıcı yönetimleri, örneğin ‘Şeytan İmparatorluğu adı altında Stalin’in Sovyetler Birliği’ni karakterize etmede kendisine başvurulan totalitarizm terimi hayatın potansiyel ya da aktüel olarak politik bir önemi olan tüm boyutlarını denetim altında tutan yönetim biçimini ifade eder. Terim sırasıyla 1- Ütopik bir gelecek vaadiyle güçlendirilmiş bütünsel bir ideolojiyi; 2- Tek bir kişi tarafından yönetilen bir kitle partisini; 3- Fiziki veya psişik mahiyeti olan sistemli terör uygulamasını; 4- İletişim araçlarında tekelciliği; 5- Güçlü bir ordu ve silahlanma mantığını; 6- Ekonominin tek bir merkezden yönetimi ve denetimini ihtiva eder.

totalitarizm

Totaliter rejim ve kuram.

totalitarizm

Türkçe totalitarizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
totalitarianism

totalitarizm

totaliter rejim ve kuram, bütünselcilik.

totalitarizm

Türkçe totalitarizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Totalitarismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Totalitarizm
3 yıl önce

Totalitarizm, tüm yetkilerin merkezîleştirildiği, devlete mutlak itaat beklenen, diktatörlükvari yönetim. Sözcük sıfat hâlinde totaliter olarak kullanılır...

Totalitarizm, Açık toplum, Birey, Birinci Dünya Savaşı, Carl Friedrich, Despotluk, Devlet, Faşizm, Hitler, Jacques Derrida, Karl Popper
Tarihi Yargılıyorum
6 yıl önce

Totalitarizm Yarından Bakınca Bizim Neyimiz İlginç? Babamın Sesi Çivi Yazısı Nanoteknolojiye Karşı Tarih Gizleniyor, Tarih Kayboluyor Totalitarizmin İncesiyle...

Yönetim biçimleri
3 yıl önce

Otoriter yönetimler Devletçilik Nasyonalizm Militarizm Otoriteryanizm Totalitarizm Solcu yönetimler Sosyal Demokrasi Demokratik Sosyalizm Devlet sosyalizmi...

Cumhuriyet, Federasyon, Konfederasyon, Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi, Temsili Demokrasi, Teokrasi, Totalitarizm, Mutlakıyet, Despotluk
Raymond Aron
3 yıl önce

arasında Aydınların Afyonu, Endüstri Toplumu, Topyekün Savaş, Demokrasi ve Totalitarizm, Büyük Tartışma, Özgürlük Üzerine Bir Deneme, Şiddetin Tarihi ve Diyalektiği...

Raymond Aron, Fransız, Kişi, Taslak
Banyabaşı Camii
3 yıl önce

Depremlerden çatlamış olan mermer minber o zaman değiştirilmiştir. Gerek totalitarizm zamanında, gerekse de demokrasi geldikten sonra yapılan sıva, boya, tabandan...

Banyabaşı Camii, 1566, 2006, Arap, Avrupa, Başkent, Bulgaristan, Cami, Evliya Çelebi, Ezan, Kubbe
Diktatörlük
3 yıl önce

aile diktatörlüğü göreceli bir şekilde kalmıştır. Bazılarına göre ise totalitarizm türündeki bir yönetim biçiminde hükûmete veya yöneticilere diktatörlük...

Diktatörlük, Plütokrasi, Politika, Siyaset, Taslak, Totalitarizm, Despotizm, Polis devlet, Mutlak monarşi, Kleptokrasi, Askeri diktatörlük
Gündüz Vassaf
6 yıl önce

Europa, Res Publicae, Felsberg, 1985 Cehenneme Övgü, Gündelik Hayatta Totalitarizm, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992 Cennetin Dibi, Modern Zamanda Eğlencelik...

Gündüz Vassaf, 1946, Amsterdam, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bremen, Hacettepe Üniversitesi, Kanada, Marburg, Radikal, Robert Koleji
Czesław miłosz
3 yıl önce

Batı'ya sığındı. En önemli eseri olan Tutsak Edilmiş Akıl(1953)'da, totalitarizmin Polonya toplumu, özellikle de entelektüel kesim üzerindeki etkilerini...