Trajan

Kısaca: Marcus Ulpius Nerva Traianus (18 Eylül 53-9 Ağustos 117) daha ziyade Trajan adıyla bilinen Roma İmparatoru`dur. Roma İmparatorluğu`nun Beş İyi İmparatoru`ndan ikincisidir. İmparatorluk onun döneminde en geniş hudutlarına ulaşmıştır. ...devamı ☟

Trajan
Trajan

Marcus Ulpius Nerva Traianus (18 Eylül 53-9 Ağustos 117) daha ziyade Trajan adıyla bilinen Roma İmparatoru`dur. Roma İmparatorluğu`nun Beş İyi İmparatoru`ndan ikincisidir. İmparatorluk onun döneminde en geniş hudutlarına ulaşmıştır.

İlk Yılları ve İktidara Gelişi

Ünlü bir senatör ve general olan Marcus Ulpius Traianus`un oğlu olarak 53 yılında İspanya`da İtalica adlı şehirde doğdu. Gençliğinde Roma Ordusu`nda hızla yükseldi ve imparatorluğun en karışık sınırlarında görev yaptı. 91 yılında konsül olarak seçildi. İmaparator Domitian ve onun ardından gelen Nerva`nın yanında savaşlara katıldı. Ordu içinde fazla popülaritesi olmayan Nerva askerlerin desteğini artırmak için 97 yılının yaz ayında Trajan`ı evlatlık oğlu ve varisi ilan etti. Nerva 27 Ocak 98`de ölünce Trajan sorunsuz bir şekilde başa geçti.

Yeni imparator Roma halkı tarafından sevgiyle karşılandı. İmparator da bu sevgiye iyi yönetimiyle karşılık verdi. Domitian döneminde haksız yere hapse atılanları serbest bıraktı. Nerva`nın ölümünden önce başllatığı Damitian döneminde el konan özel mülklerin iade sürecini devam ettirdi. Roma Senatosu`nda popülaritesi o kadar yüksekti ki kendisine "en iyi" anlamına gelen ``optimus`` unvanı verildi.

Daçya Savaşları

101 yılında Tuna Nehri`nin kuzeyindeki Daçya Krallığı`na yönelik acımasız bir sefer başlattı ve Daçya ordusunu yendi. Ertesi kış Daçya kralı karşı saldırı da bulundu ancak geri püskürtüldü. Trajan`ın ordusu Daçya topraklarının iiçlerine doğru ilerlemeye devam etti ve başkenti ele geçirdi. Böylece Trajan Roma`ya zaferle döndü ve "Daçya Fatihi" unvanını aldı.

105 yılında kral Decebalus yeniden Roma topraklarına saldırdı. 106 yılında Trajan bu sefer tüm Daçya topraklarını fethetti. Kral Decebalus intihar etti. Bu zaferden sonra Daçya tamamen bir Roma eyaleti haline geldi ve Trajan buraya Romalıları yerleştirdi. Daçya`daki altın madenlerinin Romalıların eline geçmesiyle imparatorluğun ekonomisi ihya olmuuştur.

Doğuda İlerleme

Aynı yıl Roma`ya bağımlı olan Nabati kralı Rabbel varis bırakmadan ölünce Nabati krallığının ülkesi de Roma`ya bağlanır. Bu ülkenin iki kenti Petra ve Bostra birer Roma kalesi haline gelir.

Sonraki yedi yıl boyunca imaparatorluğa barış hakim oldu. Trajan İtalya ve memleketi İspanya`da yeni yapılar, anıtlar ve yollar yaptırdı. Daçya`daki zaferlerinin anısına bir forum, Trajan Sütunu ve bir alışveriş merkezinden oluşan ve bugün hala Roma`da ayakta olan büyüleyici bir kompleks yaptırdı.

Ayrıca bu dönemde Roma`da üç ay süren bir gladyatör festivali düzenledi. Festivalde 11.000 gladyatör can vermişti. Bunlar ağırlıklı olarak Yahudiler ve suçlulardı. Etkinlikleri toplam 5 milyon kişi izlemişti.

İmparatorluğun En Geniş Sınırları

113 yılında Roma`ya bağımlı olan Ermeni kralı ölünce Perslerin desteğiyle Roma`nın istemediği bir kral başa geçti. Bu olay Trajan`ı Ermenistan`la karşı karşıya getirdi. Trajan önce Ermenistan`ın üstüne yürüdü ve ülkeyi Roma`ya kattı. Bunun üstüne Mezopotamya`ya inerek 116 yılında Perslerin başkenti olan Ktesiphon`u aldı ve Basra Körfezi`ne kadar ilerledi. Mezopotamya`yı bir Roma eyaleti olarak ilan etti. Bu dönemde çok yaşlı olduğu için Büyük İskender`in izini takip edemedi ve Asya`nın içlerine ilerlemedi.

Bugünkü İran topraklarına girdi ve Susa kentini işgal etti. Burada Pers kralı Osroes`i tahtından indirdi ve yerine Roma`ya sadık oğlu Parthamaspates`i tahta çıkardı. Roma ordusu Trajan döneminden sonra bir daha asla Doğu`ya doğru bu kadar fazla sokulamamıştır.

Trajan döneminde İmparatorluk, tarihindeki en geniş sınırlara kavuşmuştur. Savaşçı kişiliği çok ağır basar bunun yanında Senatoyla olan ilişkisi sırasında bilgeliği, saygısı ve alçakgönüllülüğüyle anılır. Trajan döneminde yollar ve limanlar inşaa edilmiştir ayrıca İmparatorluk hazinesinden fakirlere ve çocuklara destek olunması için ödenek hazırlanmıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

Trajan

İngilizce Trajan kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. Traiano (53-117 d.C.), Marcus Ulpius Trajanus, primo imperatore romano non italiano (98-117), estese i confini dell'impero ad est, noto per i suoi piani di espansione edilizia e la sua magnanimità verso i poveri

Trajan

Fransızca Trajan kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Trajan (A.D. 53-117, original name Marcus Ulpius Trajanus), first non-Italian Emperor of Rome (98-117), who extended his empire to the east and was noted for his extensive program of building, and also known for his goodness to the poor

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Trajan Resimleri

Trajan Forumu
3 yıl önce

Trajan Forumu (Latince: Forum Traiani) kronolojik olarak Roma'nın son imparatorluk meydanıdır. İmparator Trajan'ın emriyle 106 yılında sona eren Daçya'nın...

Trajan Forumu, 106, 112, 113, Daçya, Domitian, Latince, Roma, Trajan, Trajan Sütunu
Kiştuş Savaşı
6 yıl önce

Yahudilerin adada yaşaması yasaklandı. Trajan, Basra Körfezi'ndeyken Mezopotamya'da yeni bir ayaklanma baş gösterdi. Trajan, büyük Yahudi cemaatlerinin bulunduğu...

Pompeia Plotina
6 yıl önce

Fransa) doğdu. Trajan onunla İmparator olmadan önce evlendi. Mutlu bir evlilikleri olmasına rağmen çocuk sahibi olamadılar. 105'te, Trajan tarafından Augusta...

Pompeia Plotina, 105, 122, 68, 70, Fides, Fransa, Galya, Hadrian, Nero, Roma İmparatoru
2. yüzyıl
3 yıl önce

101'den 200'e kadar sürmüş yüzyıldır. 96-180: Beş İyi İmparator: Nerva, Trajan, Hadrianus, Antoninus Pius, Marcus Aurelius. Haham Akiva Commodus Galen...

2. yüzyıl, 2. yüzyıl
Hadrianus
3 yıl önce

verildi. Trajan ciddi olarak hastaydı ve Roma'ya dönmeye karar verdi. Hadrianus, ordunun arkasını kollamak için muhafız olarak Suriye'de kaldı. Trajan, iyice...

Hadrian, Roma İmparatorları, Roma İmparatorları, 100, 10 Ağustos, 10 Temmuz, 117, 121, 123, 124, 125
115 Antakya Depremi
3 yıl önce

vermiştir. Depremde yaklaşık 260.000 kişi ölmüştür. Dönemin Roma İmparatoru Trajan, halefi Hadrianus ve konsül Marcus Pedo Vergilianus Perslere karşı yaptıkları...

Asurya (Roma eyaleti)
6 yıl önce

isyanı bastırma konusunda başarısız olan ordunun bir generali öldürülmüştü. Trajan 117 yılınca ölünce, halefi, Hadrianus, doğuda yeni fethedilmiş topraklarda...

Daçya Savaşları
6 yıl önce

Trajan yeniden Daçya üzerine yürür. Başkenti muhasara altına aldıktan sonra ele geçirir ve şehri yakıp yıkar. Daçya’daki ayaklanmayı bastran Trajan Roma...