Transform

Transform

1. anlamı dönüştürmek, dönüştürmek, haline getirmek, dönüşmek, haline gelmek.
2. anlamı biçimini değiştirmek. dönüştürmek.

Transform

Transform İngilizce anlamı ve tanımı

Transform anlamları

  1. (v. t.) To change, as an algebraic expression or geometrical figure, into another from without altering its value.
  2. (v. i.) To be changed in form; to be metamorphosed.
  3. (v. t.) To change into another substance; to transmute; as, the alchemists sought to transform lead into gold.
  4. (v. t.) To change the form of; to change in shape or appearance; to metamorphose; as, a caterpillar is ultimately transformed into a butterfly.
  5. (v. t.) To change in nature, disposition, heart, character, or the like; to convert.

Transform tanım:

Kelime: trans·form
Söyleniş: tran(t)s-'form
İşlev: verb
Kökeni: Middle English, from Latin transformare, from trans- formare to form, from forma form
transitive senses
1 a : to change in composition or structure b : to change the outward form or appearance of c : to change in character or condition : CONVERT
2 : to subject to mathematical transformation
3 : to cause (a cell) to undergo genetic transformation
intransitive senses : to become transformed : CHANGE
- trans·form·able /-'for-m&-b&l/ adjective
- trans·for·ma·tive /-'for-m&-tiv/ adjective
synonyms TRANSFORM, METAMORPHOSE, TRANSMUTE, CONVERT, TRANSMOGRIFY, TRANSFIGURE mean to change a thing into a different thing. TRANSFORM implies a major change in form, nature, or function transformed a small company into a corporate giant . METAMORPHOSE suggests an abrupt or startling change induced by or as if by magic or a supernatural power awkward girls metamorphosed into graceful ballerinas . TRANSMUTE implies transforming into a higher element or thing attempted to transmute lead into gold . CONVERT implies a change fitting something for a new or different use or function converted the study into a nursery . TRANSMOGRIFY suggests a strange or preposterous metamorphosis a story in which a frog is transmogrified into a prince . TRANSFIGURE implies a change that exalts or glorifies joy transfigured her face .

Transform ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Metamorphose, Translate, Transmute, Transubstantiate,

Transform

İngilizce Transform kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. convertir, mudar, transformar, trasformar; metamorfosear, mutar, trasmutar

Transform

İngilizce Transform kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. transformer

Transform

İngilizce Transform kelimesinin Almanca karşılığı.
v. ändern, umdrehen

Transform

İngilizce Transform kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. trasformare, mutare, cambiare; (Fis) convertire

Transform

İngilizce Transform kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. transformar, mudar

Transform

f. dönüştürmek, haline gelmek
i. dönüştürmek, haline getirmek, dönüşmek

Transform

İngilizce Transform kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. veranderen, omwentelen

Transform

v. change, convert, become, transmute, metamorphose

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

I Can Transform Ya
6 yıl önce

"I Can Transform Ya", Amerikalı şarkıcı Chris Brown'un bir şarkısıdır. Lil Wayne ve Swizz Beatz'in Brown'a eşlik ettiği şarkının prodüktörlüğünü Swizz...

Ayrık Fourier Dönüşümü
6 yıl önce

Ayrık Fourier Dönüşümü (İngilizce: DFT, Discrete Fourier Transform), Fourier analizinde kullanılan özel bir Fourier dönüşümüdür. { x k } k = 1 N {\displaystyle...

Ayrık Fourier Dönüşümü, Eşlenik, Gerçel sayılar, Karmaşık sayılar, Matematik, Taslak
Fraksiyonel fourier dönüşümü
6 yıl önce

Fourier transform and its application to quantum mechanics," J. Inst. Appl. Math. 25, 241–265 (1980). ^ E. U. Condon, "Immersion of the Fourier transform in...

Hızlı Fourier dönüşümü
2 yıl önce

Hızlı Fourier dönüşümü (Fast Fourier Transform–FFT) bir dizinin ayrık Fourier dönüşümünü (DFT) ya da ters ayrık dönüşümünü hesaplayan bir algoritmadır...

Hızlı Fourier dönüşümü, Frekans, Matematik, Mekanik titreşimler, Periyot, Taslak, Titreşim, İstatistik, İşlem
GeForce
6 yıl önce

gelmektedir. Bunun sebebi ise daha önce bilgisayarlarda işlemcinin görevi olan Transform ve Lighting uygulamalarının çalıştırılmasını bu işlemcinin yapmasıdır...

L'éclat du ciel était insoutenable
6 yıl önce

insoutenable" "Lime Kiln" "Don't Let the Angels Fall" "City of Gold" "I Can Transform Myself Into Anyone I Want" "Jakominiplatz" "21-87" "Silver Planes" "Blessed...

ATRAC3 plus
6 yıl önce

sıkıştırma formatıdır.ATRAC (Uyarlamalı Dönüşüm Akustik Kodlama-Adaptive Transform Acoustic Coding), MiniDisc'lerde kullanılmak üzere Sony tarafından geliştirilmiş...

ATRAC3 plus, ATRAC3, 3GP, Advanced Audio Coding, Advanced Streaming Format, Au dosya biçimi, Audio Video Interleave, FLAC, GIF, Görüntü çözücü, ISO
Penning tuzağı
6 yıl önce

kitleleri 2 H, 20 Ne ve 28 Si) çoğu Penning tuzakları tercih edilir. Fourier transform iyon siklotron rezonans kütle spektrometrisi (aynı zamanda Fourier dönüşümü...