TRANSLATE (inglizce) türkçe anlamı
1. f. tercüme etmek
2. çevirmek
3. dönüştürmek
4. tercüme yapmak
5. çevirisini yapmak
TRANSLATE (türkçe) anlamı
6. telgrafı alarak tekrar başka yere aynen göndermek translatabletercümesi
7. tercümanlık yapmak
8. tercüme etmek
9. çevirmek
10. nakletmek
11. tercüme edilmek
12. değiştirmek
13. tahvil etmek
14. dönüştürmek
15. bir insanı ölmeden göğe nakletmek.
16. 2. anlamı tercüme etmek. çevirmek.
17. 3. anlamı çevirmek. tercüme etmek. dönüstürmek. degistirmek. ötelemek.
1. v. change something from one language into another,

Translate İngilizce anlamı ve tanımı

Translate anlamları
    (v. t.) To remove
2. as a bishop
3. from one see to another.(v. t.) To cause to lose senses or recollection
4. to entrance.(v. t.) To remove to heaven without a natural death.(v. t.) To bear
5. carry
6. or remove
7. from one place to another
8. to transfer
9. as
10. to translate a tree.(v. t.) To render into another language
11. to express the sense of in the words of another language
12. to interpret
13. hence
14. to explain or recapitulate in other words.(v. t.) To change into another form
15. to transform.(v. t.) To cause to remove from one part of the body to another
16. as
17. to translate a disease.(v. i.) To make a translation
18. to be engaged in translation.(v. t.) To change to another condition
19. position
20. place
21. or office
22. to transfer
23. hence
24. to remove as by death.
Translate tanım:
Kelime: trans·late
25. Söyleniş: tran(t)s-'lAt
26. tranz-
27. 'tran(t)s-lAt
28. 'tranz-
29. İşlev: verb
30. Türleri: trans·lat·ed
31. trans·lat·ing
32. Kökeni: Middle English
33. from Latin translatus (pp. of transferre to transfer
34. translate)
35. from trans- latus
36. past participle of ferre to carry -- more at TOLERATE
37. BEAR
38. transitive senses
39. 1 a : to bear
40. remove
41. or change from one place
42. state
43. form
44. or appearance to another : TRANSFER
45. TRANSFORM a country boy translated to the city translate ideas into action b : to convey to heaven or to a nontemporal condition without death c : to transfer (a bishop) from one see to another
46. 2 a : to turn into one's own or another language b : to transfer or turn from one set of symbols into another : TRANSCRIBE c (1) : to express in different terms and especially different words : PARAPHRASE (2) : to express in more comprehensible terms : EXPLAIN
47. INTERPRET
48. 3 : ENRAPTURE
49. 4 : to subject to mathematical translation
50. 5 : to subject (as genetic information) to translation in protein synthesis
51. intransitive senses
52. 1 : to practice translation or make a translation
53. also : to admit of or be adaptable to translation a word that doesn't translate easily
54. 2 : to undergo a translation
55. 3 : LEAD
56. RESULT -- usually used with into tax cuts translate into bigger savings
57. - trans·lat·abil·i·ty /()tran(t)s-lA-t&
58. -'bi-l&
59. -tE
60. ()tranz-/ noun
61. - trans·lat·able /tran(t)s-'lA-t&
62. -b&
63. l
64. tranz-/ adjective
65. - trans·la·tor /-'lA-t&
66. r/ noun
67.
Translate ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Interpret
68. Read
69. Render
70. Transform
71. Understand
72.
Translate (ingilizce) fransızcası
1. v. traduire
Translate (ingilizce) almancası
1. v. übersetzen
Translate (ingilizce) italyancası
1. v. tradurre
2. interpretare
Translate (ingilizce) ispanyolcası
1. v. traducir
Translate (ingilizce) portekizcesi
1. v. traduzir
Translate (ingilizce) flemenkcesi
1. ww. vertalen
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Google Translate

Google Translate (Google Çeviri), İnternet sayfalarını ve metinleri ücretsiz tercüme eden bir araçtır. Google tarafından sağlanır.

Compile

Programcılıkta, bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makine koduna) çeviren yazılım. Derleyiciye bunu yaptırmaktaki amaç genellikle çalışabilir bir yazılım elde etmektir.

Decipher

''Decipher'', senfonik metal grubu After Forever'ın ikinci albümüdür. 27 Mayıs 2001'de satışa sunulmuştur.

Do

do (müzik): bir nota.

English

English: