Ribozom

Kısaca: Ribozom, ribozomal RNA (rRNA) ve proteinlerden oluşmuştur ve hücrenin protein sentez yerlerine verilen addır. Virüsler hariç tüm hücrelerde bulunur. Sitoplazmada serbest veya endoplazmik retikulum' a bağlı olarak bulunan 120 - 200 Å (angstrom) çapında yapılardır. ...devamı ☟

ribozom
RibozomRibozom
Ribozom
Ribozom, ribozomal RNA (rRNA) ve proteinlerden oluşmuştur ve hücrenin protein sentez yerlerine verilen addır. Virüsler hariç tüm hücrelerde bulunur. Sitoplazmada serbest veya endoplazmik retikulum' a bağlı olarak bulunan 120 - 200 Å (angstrom) çapında yapılardır. Ribozomun yaklaşık %60 kadarı rRNA, geri kalan %40'lık bir kısmı ise proteinden oluşur. Ribozom iki alt birimden oluşur. Ökaryotlarda büyük alt birim 60S (S = Svedberg birimi = Sedimantasyon katsayısı), küçük alt birim ise 40S'tir.

Ribozomlar protein sentezlerinin yapıldığı merkezlerdir. Protein sentezleneceği zaman DNA'nın yarım dizisi karşısında sentezlenen mRNA zinciri ribozomun 40S'lik küçük alt birimine bağlanır. Ribozomlar tek yahut gruplar halinde bulunurlar. Tek bulunanlara monomer ribozom, gruplar halinde bulunanlara ise polizom veya poliribozom denir. Bunlar ayrıca hücrenin tipi, gelişmesi ve fonksiyonuna göre ya endoplazmik retikulum'a bağlı veya sitoplazmada serbest olarak bulunurlar. Endoplazmik retikulum'a bağlı olanlar hücre dışına verilecek proteinleri (pankreas, sindirim enzimleri v.b) serbest ribozomlar ise hücrenin ihtiyaç duyduğu yapısal proteinleri sentezler.

Kaynaklar

Vikipedi

ribozom

Türkçe ribozom kelimesinin İngilizce karşılığı.
ribosome

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

ribozom Resimleri

Ribozom
3 yıl önce

olmadıkları tartışılmaktadır, virüslerde ribozom organeli bulunmamaktadır. Virüsler yerleştikleri hücrenin ribozomunu kullanmaktadır.) Prokaryot hücrelerde...

Ribozom, Angstrom, Endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast, Koful
Protein biyosentezi
2 yıl önce

birçok ribozomun tek bir mRNA’yı okuması, aynı proteinden birçok örneğin yapılmasını sağlar. Bir ribozom mRNA üzerinde ilerlerken, diğer ribozom da mRNA’nın...

Ribozomal RNA
3 yıl önce

rRNA'dan oluşur. Ribozom iki alt birimden oluşur, bunların her biri rRNA ve proteinlerden meydana gelir. Mesajcı RNA (mRNA)'nın ribozom tarafından çevirisi...

Translasyon
3 yıl önce

gerçekleşir. Sitoplazmada bulunan iki ribozom alt birimi translasyon sırasında mRNA zincirinin 5' ucuna bağlanır. Ribozom üzerindeki bağlanma bölgelerinde...

Translasyon, Biyoloji, Hücre, MRNA, Protein, Ribozom, Taslak
Endoplazmik retikulum
3 yıl önce

diğer makromolekülleri depolar. Üzerinde ribozom olan endoplazmik retikulum granüllü endoplazmik retikulum, ribozom olmayanlar granülsüz endoplazmik retikulum...

Elektron mikroskobu, Golgi aygıtı, Granüllü endoplazmik retikulum, Granülsüz endoplazmik retikulum, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast, Hücre bölümleri
Peptidil transferaz
2 yıl önce

peptit bağları oluşturan ribozomun temel enzimatik işlevidir. Peptidil transfer/transferaz etkinliği ribozom; özelde ribozomun bir RNA bileşeni (bir protein...

Polizom
3 yıl önce

nedeniyle hücre sitoplazmasında bir mRNA molekülüne birkaç ribozom bağlanabilir. Polizom, ribozomların sayısına göre değişebilmektedir. Polizomun olduğu yerde...

Kloroplast
3 yıl önce

RNA, ribozomlar ve fotosentez için gerekli olan enzimleri barındıran bir de sıvı bulunur. Kloroplastlar sahip oldukları bu DNA ve ribozomlarla hem kendilerini...

Kloroplast, ATP, DNA, Endoplazmik retikulum, Enzim, Fotosentez, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği