--}}

Transplanted

Diğer anlamları

Transplanted

1. anlamı nakledilmek, başka yere dikmek, nakletmek.
2. anlamı transplantasyon yapilan.

Transplanted

Transplanted İngilizce anlamı ve tanımı

Transplanted anlamları

  1. (imp. & p. p.) of Transplant

Transplanted tanım:

Kelime: trans·plant
Söyleniş: "tran(t)s-'plant
İşlev: verb
Kökeni: Middle English transplaunten, from Late Latin transplantare, from Latin trans- plantare to plant
transitive senses
1 : to lift and reset (a plant) in another soil or situation
2 : to remove from one place or context and settle or introduce elsewhere : RELOCATE
3 : to transfer (an organ or tissue) from one part or individual to another
intransitive senses : to admit of being transplanted
- trans·plant·abil·i·ty /"tran(t)s-"plan-t&-'bi-l&-tE/ noun
- trans·plant·able /tran(t)s-'plan-t&-b&l/ adjective
- trans·plan·ta·tion /"tran(t)s-"plan-'tA-sh&n/ noun
- trans·plant·er /tran(t)s-'plan-t&r/ noun

Transplanted

İngilizce Transplanted kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[transplant] v. transplantar, trasplantar

Transplanted

İngilizce Transplanted kelimesinin Fransızca karşılığı.
[transplant] v. transplanter, greffer

Transplanted

İngilizce Transplanted kelimesinin Almanca karşılığı.
[transplant] v. verpflanzen, übertragen

Transplanted

İngilizce Transplanted kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[transplant] v. (Agr, Chir) trapiantare; trasferire

Transplanted

İngilizce Transplanted kelimesinin Portekizce karşılığı.
[transplant] v. fazer transplante, transplantar

Transplanted

[transplant] f. nakletmek, başka yere dikmek, nakledilmek

Transplanted

İngilizce Transplanted kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
[transplant] ww. transplanteren, overbrengen

Transplanted

[transplant] v. remove from one place and introduce into another (organ, person, etc.), transfer, relocate

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.