Transfer

Transfer Haritası

Transfer

1. anlamı Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş. Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka klübe geçmesi.
2. anlamı baskı ile kopya etmek; başkasına bırakmak, devretmek; devredilebilir, transferencenakletme, transferablenakli mümkün, devreden kimse, havale edilebilir, naklolunma transferor i, aktarma yapmak; geçirmek, nakletmek; nakil, aktarma bileti, devir, baskı, n.
3. anlamı nakletmek. taşımak. taşınmak. transfer etmek. transfer olmak. taşıt değiştirmek. aktarma yapmak. devretmek. transfer. devir. çıkartma. yapıştırma. baskı. aktarma bileti. nakil.

Transfer

Transfer İngilizce anlamı ve tanımı

Transfer anlamları

  1. (v. t.) To remove from one substance or surface to another; as, to transfer drawings or engravings to a lithographic stone.
  2. (v. t.) To convey from one place or person another; to transport, remove, or cause to pass, to another place or person; as, to transfer the laws of one country to another; to transfer suspicion.
  3. (noun) The act of transferring, or the state of being transferred; the removal or conveyance of a thing from one place or person to another.
  4. (noun) A picture, or the like, removed from one body or ground to another, as from wood to canvas, or from one piece of canvas to another.
  5. (noun) That which is transferred.
  6. (noun) The conveyance of right, title, or property, either real or personal, from one person to another, whether by sale, by gift, or otherwise.
  7. (noun) A drawing or writing printed off from one surface on another, as in ceramics and in many decorative arts.
  8. (v. t.) To make over the possession or control of; to pass; to convey, as a right, from one person to another; to give; as, the title to land is transferred by deed.
  9. (noun) A pathological process by virtue of which a unilateral morbid condition on being abolished on one side of the body makes its appearance in the corresponding region upon the other side.
  10. (noun) A soldier removed from one troop, or body of troops, and placed in another.

Transfer tanım:

Kelime: trans·fer
Söyleniş: tran(t)s-'f&r, 'tran(t)s-"
İşlev: verb
Türleri: trans·ferred; trans·fer·ring
Kökeni: Middle English transferren, from Latin transferre, from trans- ferre to carry -- more at BEAR
transitive senses
1 a : to convey from one person, place, or situation to another : TRANSPORT b : to cause to pass from one to another : TRANSMIT c : TRANSFORM, CHANGE
2 : to make over the possession or control of : CONVEY
3 : to print or otherwise copy from one surface to another by contact
intransitive senses
1 : to move to a different place, region, or situation; especially : to withdraw from one educational institution to enroll at another
2 : to change from one vehicle or transportation line to another
- trans·fer·abil·i·ty /(")tran(t)s-"f&r-&-'bi-l&-tE/ noun
- trans·fer·able also trans·fer·ra·ble /tran(t)s-'f&r-&-b&l/ adjective
- trans·fer·al /-&l/ noun
- trans·fer·rer /-&r/ noun

Transfer ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Change, Channel, Conveyance, Reassign, Remove, Shift, Transferee, Transference, Transmit, Transplant, Transport, Transportation, Transpose,

Transfer

İngilizce Transfer kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. transferencia, reembarque, transbordo, trasbordo, traslado, traspaso; calcomanía; boleto de transbordo
v. transferir, hacer transbordo, transbordar, transmitir, trasbordar, trasferir, trasladar, trasmitir; trasladarse

Transfer

İngilizce Transfer kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. transfert, transport
v. transférer, déplacer; muter

Transfer

İngilizce Transfer kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Übertragung; Überweisung, Versetzung; Verlegung
v. übertragen, übermitteln

Transfer

İngilizce Transfer kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. trasferimento; trasporto di detenuti, (burocr) traduzione; disegno da trasporto; modello da ricalcare; decalcomania; biglietto cumulativo; passaggio di proprietà, cessione; (Econ) trapasso
v. spostare, trasportare, passare; trasferire; assegnare ad altra sede; trasmettere, cedere; riportare, decalcare

Transfer

İngilizce Transfer kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. transferência, traspasse
v. transferir, passar

Transfer

f. iletmek, transfer etmek, aktarmak, devretmek, nakletmek, geçirmek, havale etmek, basmak (kopya), aktarma yapmak, ihale etmek, transfer olmak
i. devretme, transfer, aktarma, yere geçirmek, taşıma, nakil, havale, devir, kopya çıkarma

Transfer

Almanca Transfer kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. transfer, transference

Transfer

Türkçe Transfer kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. exchange, conveying something from one person to another
v. move from one place to another, convey, relocate, hand over, pass on
n. transfer, exchange, transference

Transfer

Flemenkçe Transfer kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. remittance

Transfer

İngilizce Transfer kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. overplaatsing, overdracht
ww. overbrengen, transfereren, afleveren

Transfer

n. exchange, conveying something from one person to another
v. move from one place to another, convey, relocate, hand over, pass on
n. transfer, exchange, transference

Transfer

Almanca Transfer kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
transfer

Transfer

bir yerden başka bir yere taşıma ya da götürme.
bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan edim.
bir profesyonel sporcunun, kulübünden para karşılığı bir başka kulübe geçmesi.

Transfer

Almanca Transfer kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. transfert (m), transport (m)

Transfer

Almanca Transfer kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. trasferimento (m)

Transfer

Almanca Transfer kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. transferencia (f)

Transfer

Almanca Transfer kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. aktarma (m), götürme (m), transfer (m)

Transfer

Türkçe Transfer kelimesinin Fransızca karşılığı.
transfert [le]

Transfer

Türkçe Transfer kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Transfer

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hohmann transfer yörüngesi
6 yıl önce

Hohmann transfer orbiti, bir uzay gemisindeki motorların belli bir süre yakılmasıyla aynı düzlem üstünde olan bir orbitten diğerine geçişdir. 1925'te Alman...

Yatay gen transferi
3 yıl önce

Yatay gen transferi, bir organizmanın, ikinci bir organizmadan türemeden, o ikinci organizmaya ait genetik malzeme edinmesini sağlayan herhangi bir süreçtir...

Network News Transfer Protocol
6 yıl önce

NNTP, Network News Transfer Protocolün kısaltmasıdır. Genellikle Usenet erişimi, ve Usenet trafiği taşıyan sunucular tarafından kendi aralarında kullanılır...

Network News Transfer Protocol, Address Resolution Protocol, Ağ katmanı, Donanım katmanı, Ethernet, File Transfer Protocol, HTTP, HTTPS, IP, IPv4, IPv6
Transfer baskı
6 yıl önce

Transfer baskı, özel kâğıt üzerine uygulanan boyanın diğer basılacak materyaller üstüne ısı ve basınç ile basılması, geçirilmesi yöntemidir Transer baskı...

Kolesteril ester transfer proteini
3 yıl önce

Kolesteril ester transfer proteini (İngilizce Cholesteryl ester transfer protein veya onun kısaltması CETP; plasma lipid transfer protein olarak da bilinir)...

Dosya aktarım iletişim kuralı
6 yıl önce

Dosya aktarım iletişim kuralı, (İngilizce: File Transfer Protocol; FTP), bir veri yığınının - ASCII, EBCDIC, ve binary- bir uç aygıttan diğerine iletimi...

Elektronik Fon Transferi
6 yıl önce

Elektronik Fon Transferi ya da kısa adı ile EFT Türkiye'de ilk olarak 1 Nisan 1992 tarihinde TCMB bünyesinde sistemin devreye girmesi ile başlatılmış...

Elektronik Fon Transferi, T.C.M.B.
Transfer fonksiyonu
3 yıl önce

Transfer fonksiyonu, elektronik veya kontrol sistemi bileşeninde her olası giriş için teorik olarak cihazın çıktısını modelleyen matematiksel bir fonksiyondur...