Transport

Transport

1. anlamı Bir yerden başka bir yere taşıma, iletme, nakil. Taşımacılık, nakliyat.
2. anlamı zevk ve heyecandan çılgın hale gelme, kendinden geçme; taşıt/taşımacılık/ulaşım, sürgün olmuş kimse, Ministry of Transport Ulaştırma Bakanlığı, coştur/sür/taşı; askeri vasıta; taşınma, yerden yere götürme, münakalat, nakil; götürmek, taşımacılık, sürgün.
3. anlamı nakil. taşıma. taşımacılık. araç. taşıt. taşımak. götürmek. nakletmek. sürgüne göndermek. sürmek.
4. ulaşım.

Transport

Transport İngilizce anlamı ve tanımı

Transport anlamları

  1. (v.) A convict transported, or sentenced to exile.
  2. (v.) Transportation; carriage; conveyance.
  3. (v. t.) To carry, or cause to be carried, into banishment, as a criminal; to banish.
  4. (v. t.) To carry or bear from one place to another; to remove; to convey; as, to transport goods; to transport troops.
  5. (v.) A vessel employed for transporting, especially for carrying soldiers, warlike stores, or provisions, from one place to another, or to convey convicts to their destination; -- called also transport ship, transport vessel.
  6. (v.) Vehement emotion; passion; ecstasy; rapture.
  7. (v. t.) To carry away with vehement emotion, as joy, sorrow, complacency, anger, etc.; to ravish with pleasure or ecstasy; as, music transports the soul.

Transport tanım:

Kelime: trans·port
Söyleniş: tran(t)s-'pOrt, -'port, 'tran(t)s-"
İşlev: transitive verb
Kökeni: Middle English, from Middle French or Latin; Middle French transporter, from Latin transportare, from trans- portare to carry -- more at FARE
1 : to transfer or convey from one place to another transporting ions across a living membrane
2 : to carry away with strong and often intensely pleasant emotion
3 : to send to a penal colony overseas
synonym see BANISH
- trans·port·abil·i·ty /(")tran(t)s-"pOr-t&-'bi-l&-tE, -"por-/ noun
- trans·port·able /tran(t)s-'pOr-t&-b&l, -'por-/ adjective

Transport ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Carry, Channel, Conveyance, Delight, Ecstasy, Enchant, Enrapture, Enthrall, Exaltation, Rapture, Ravish, Send, Ship, Shipping, Transfer, Transmit, Transportation,

Transport ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Disenchant, Disillusion,

Transport

İngilizce Transport kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. transporte, acarreto, arrastre, barcaje, porteo, traspaso, trasporte
v. transportar, acarrear, llevar, portear, transponer, trasponer, trasportar; embelesar; desterrar

Transport

İngilizce Transport kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. transport; moyen de transport
v. transporter, acheminer

Transport

İngilizce Transport kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sendung; Transport, Vehikel
v. befördern, transportieren, überbrücken

Transport

İngilizce Transport kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. trasporto; mezzo di trasporto; (Mar; mil) nave trasporto
v. trasportare, spostare, trasferire; (fig) rapire, estasiare, entusiasmare; (Stor) deportare

Transport

İngilizce Transport kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. transporte, veículo; carga transportada
v. transportar, extraditar

Transport

f. taşımak, nakletmek, sürmek, coşturmak, heyecanlandırmak, başını döndürmek
i. taşıma, nakil, nakliye, taşıt, sürgün, kendinden geçme, coşma, taşkınlık

Transport

Fransızca Transport kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. transport, transportation; carrier, conveyance; handling

Transport

Almanca Transport kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. convey, carry, bear, transfer; deport

Transport

Türkçe Transport kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. act of transporting, conveyance; means of transporting (truck, ship, etc.)
v. convey, carry, bear, transfer; deport
n. transport, act of transporting, conveyance, means of transporting (truck, ship, etc.)

Transport

Flemenkçe Transport kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. transport, carry forward

Transport

İngilizce Transport kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. zending, vervoer; transport auto
ww. transporteren, vervoeren; wegvoeren

Transport

n. act of transporting, conveyance; means of transporting (truck, ship, etc.)
v. convey, carry, bear, transfer; deport
n. transport, act of transporting, conveyance, means of transporting (truck, ship, etc.)

Transport

Flemenkçe Transport kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (algemeen) transport (m); transport routier; camionnage (m)
2. (handel) transport (m); transfert (m)

Transport

Fransızca Transport kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (véhicule) vervoersmiddel (n); transportmiddel (n)
2. (général) vervoer (n); transport (n)
3. (commerce) transport (n); vervoer (n); overbrenging (f)

Transport

Almanca Transport kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
transport ,vervoer

Transport

(bir yerden başka bir yere) taşıma, iletme, nakil.
taşımacılık, nakliyat.

Transport

Fransızca Transport kelimesinin Almanca karşılığı.
n. verlegung, beförderung, transport, abtransport, verkehr, transfer

Transport

Fransızca Transport kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (véhicule) mezzo di trasporto; mezzo {informal}
2. (général) autotrasporto (m)
3. (commerce) trasporto (m)

Transport

Fransızca Transport kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (véhicule) transporte (m); meio de transporte
2. (général) transporte (m); frete (m)
3. (commerce) transporte (m); condução (f)

Transport

Fransızca Transport kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (véhicule) medio de transporte
2. (général) acarreo (m); porte (m)
3. (commerce) transporte (m); acarreo (m)

Transport

Fransızca Transport kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] taşıma, iletme; geçirme, devir; taşkınlık

Transport

Almanca Transport kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. transport (m), acheminement (m), convoi (m), transport routier (m), déménagement (m)

Transport

Almanca Transport kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. spedizione (f), condotta (f), trasporto (m), convoglio (m)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Transport Tycoon
6 yıl önce

Transport Tycoon (TT) ve Transport Tycoon Deluxe (TTD), Chris Sawyer tarafından tasarlanan ve MicroProse tarafından 1994 (TT) ve 1995'te (TTD) yayınlanan...

Transport for London
6 yıl önce

Transport for London (TfL), İngiltere'nin başkenti Londra'da 2001 yılından bu yana şehir ulaşımının büyük bir bölümünden sorumlu olan yerel yönetim organı...

CD Transport
6 yıl önce

CD Transport, günümüzde yaygın şekilde kullanılan standart CD çalarların ilk dönemlerinden beri var olan sorunlarını çözmek amacıyla üretilmiş çok özel...

CD Transport, CD, CD çalar, D.A.C., DVD, Elektronik, Mekanik, Transformatör, Hi-fi
Transport layer security
6 yıl önce

üzerinde çalışmaya başladı. IETF, Ocak 1999'da bu yeni protokolü TLS 1.0 (Transport Layer Security) adıyla ve RFC 2246 koduyla piyasaya sürdü. TLS 1.1 Nisan...

Secure Sockets Layer, Address Resolution Protocol, Ağ katmanı, Ağ protokolü, Donanım katmanı, Ethernet, File Transfer Protocol, HTTP, HTTPS, IP, IPv4
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
6 yıl önce

IATA (International Air Transport Association, Türkçe: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), sadece havayolu şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası...

International Air Transport Association, 1919, 1929, 1939, 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950, 1955
Transport Relay Translation
6 yıl önce

TRT (Transport Relay Translator) geçiş yöntemi, OSI referans modeli taşıma (transport) katmanında çalışan bir çeviri yöntemidir. IPv6 desteği verilememiş...

London Transport Executive
6 yıl önce

The London Transport Executive (LTE) 1948-1962 yılları arasında, başta Londra olmak üzere tüm İngiltere'de toplu taşıma araçlarından sorumlu kuruluştur...

Transport tekniği
4 yıl önce

Transport tekniği, yükleri düşey doğrultuda indirip kaldıran ve yatay doğrultuda yer değiştirme hareketi sağlayan makinelerle çalışma tekniğidir. Palangalar...