Travma

Kısaca: Travma canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı, bir doku ya da organın yapısını ya da biçimini bozan ve dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan yerel yara olarak tanımlanmaktadır. ...devamı ☟

Travma canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı, bir doku ya da organın yapısını ya da biçimini bozan ve dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan yerel yara olarak tanımlanmaktadır.

Psikolojide daha çok; bireyin gerektiği gibi bir tepki gösteremediği, üzerinde durduğu halde çözüme kavuşturamadığı, dolayısıyla bilincin dışına ittiği yaşantıdır.

Bilinçdışından bireyin ruhsal yapısı üzerindeki etkisini sürekli hissettirir, birey sanki hep söz konusu yaşantıyla yüz yüze geliyormuş gibi bir duygunun içinde bulunur. Travma seyrek olarak, örneğin savaş nevrozunda olduğu gibi tamamen dış nedenlerle bağlantılıdır. Daha çok içgüdüsel gerilimler, hoş olmayan cinsel yaşantılar travmaya neden olur.

Ruhsal travma kapsamına fiziksel ve duygusal tacizler (dövülme, gasp olayları, çocukluk çağından beri süregelen sevgisiz ortam, sağlık, eğitim, barınma ve beslenme gereksinmelerinin karşılanamaması gibi), cinsel tacizler, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, gibi), yangınlar, trafik kazaları, savaşlar, çatışmalardan etkilenmek girmektedir.

Ruhsal bir travmayı izleyerek bazı kişilerde önce stres bozukluğu, bazı kişilerde de bunun sonrasında travma sonrası stres bozukluğu ya da diğer adı ile post travmatik stres bozukluğu denilen bir durum gelişebilmektedir.

Birçok olay böyle bir etki gösterebilir. Bu, bir yangın, kaza, hırsızlık, saldırı, ölüm gibi travmatik bir olaya tanık olmak veya birçok insanı kapsayan bir felaket veya kişiyi, arkadaşlarını veya ailesini kapsayan kişisel bir olay olabilir. Bazı yazarlar, doğum travmasından da söz eder.

TıpUyarı

Kaynaklar

Vikipedi

Travma

Türkçe Travma kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. trauma

Travma

bir doku ya da organın yapısını ya da biçimini bozan ve dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan yerel yara.
canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı.

Travma

Türkçe Travma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Trauma
adj. traumatisch

Travma


1 .
Sarsıntı.
2 .
tıp (***) Bir doku veya organın yapısını, biçimini bozan ve dıştan mekanik bir tepki sonucu oluşan yerel yara.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Travma sonrası stres bozukluğu
6 yıl önce

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) veya posttravmatik stres bozukluğu (PTSD), travma yaratan bir olayın yaşanmasından sonra, o olayın günlük yaşamda...

Travma (tıp)
6 yıl önce

Travma ya da örselenme, canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı, bir doku ya da organın yapısını ya...

Amnezi
3 yıl önce

uğraması durumudur. Amnezinin nedenleri organik veya fonksiyonel olabilir. Travma veya hastalıklar yüzünden beynin zarar görmesi veya belirli (çoğunlukla...

Amnezi, 24 (dizi), Bellek, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Etyoloji, Hipnoz, Memento, Clean Slate, 50 First Dates, Anterograd amnezi, Psikojenik amnezi
Ortopedi
3 yıl önce

ilgilenir. Artroplasti eklem hastalıklarıyla ilgilenir. genelde yaşla veya bir travma sonucu artritik değişikliğe uğramış eklemleri prostatik (yapay, çelik titanyum...

Afazi
3 yıl önce

gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu. Afazi genellikle inme veya travma sonucu ortaya çıkar. Bu olayların sebep olduğu hasarlar beynin sol lobunda...

Afazi, Beyin, Telgraf, Aphrasia
Ekimoz
3 yıl önce

Travmalarının belirlenmesi için en önemli bulgu olan ekimoz, adli olay araştırmalarında bulunduğu bölge, rengi, boyut ve diğer özellikleriyle tanımlanır...

Karın
3 yıl önce

bölgede baş gösteren değişiklikler kişinin sosyal hayatına, cinsel hayatına ve sağlık durumuna da doğrudan yansımaktadır. Karın egzersizi Abdominal travma...

Karın, Karın
Hemofili
3 yıl önce

meydana gelebilir. Normal şartlarda kan damarı hasar gördükten hemen sonra travmanın damar üzerine etkisiyle damar duvarı kasılır ve "Trombosit" adı verilen...

Kan, Kanın pıhtılaşması, Anemi