Trigonometrik dönüşüm formülleri

Dönüşüm formülleri trigonometride kullanılan, toplam durumundaki iki trigonometrik ifadeyi çarpım haline getirmeye yarar.

Trigonometrik dönüşüm formülleri

Ters dönüşüm formülleri trigonometride kullanılan, toplam durumundaki iki trigonometrik ifadeyi çarpım haline getirmeye yarar. Bu işlemin amacı bazı özel durumlarda işlem kolaylığı sağlamaktır.

<math>\sin a + \sin b = 2 \sin \cos </math>

<math>\sin a - \sin b = 2 \sin \cos </math>

<math>\cos a + \cos b = 2 \cos \cos </math>

<math>\cos a - \cos b = -2 \sin \sin </math>

<math>\tan a + \tan b = \frac</math> <br /><br /> <math>\tan a - \tan b = \frac</math> <br /><br /> <math>\cot a + \cot b = \frac</math> <br /><br /> <math>\cot a - \cot b = \frac</math>Euler Bağıntısı<math>e^ = \cos \theta + i\sin \theta\,</math>

Bu bağıntıyla iki matematiksel ifade olan i ve <math>\pi</math> birbirine bağlanmış oldu, bu açıdan çok önemli bir ifadedir.

de Moivre Eşitliği<math>(\cos a + i\sin a)^n = \cos + i\sin\,</math>

Euler bağıntısından da rahatlıkla görülebileceği gibi tümevarımla da ispatlanabilen bir eşitliktir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar