Trim

Kısaca: Trim veya ayar fletneri; irtifâ dümeni, kanatçık ya da istikamet dümeni gibi daha büyük kontrol yüzeylerine monte edilen ve pilot tarafından kontrol edilen talî (ikincil) kumanda yüzeyleridir. Trim yüzeyleri pilot tarafından bağlı olduğu yüzeyle açı yapacak şekilde ayarlanır ve uçağın istenen konumda fazla güç sarfedilmeden uçmasına yardımcı olur. Türkçe havacılıkta trim, servo ve denge (balance) tab gibi talî kumanda yüzeylerinin hepsine birden fletner denir. ...devamı ☟

Trim
Trim

Trim veya ayar fletneri; irtifa dümeni, kanatçık ya da istikamet dümeni gibi daha büyük kontrol yüzeylerine monte edilen ve pilot tarafından kontrol edilen tali (ikincil) kumanda yüzeyleridir. Trim yüzeyleri pilot tarafından bağlı olduğu yüzeyle açı yapacak şekilde ayarlanır ve uçağın istenen konumda fazla güç sarfedilmeden uçmasına yardımcı olur. Türkçe havacılıkta trim, servo ve denge (balance) tab gibi tali kumanda yüzeylerinin hepsine birden fletner denir. Hemen hemen tüm uçaklarda irtifa dümeni trimi, çok motorlu uçaklarda istikamet dümeni trimi ve gelişmiş uçaklarda bunlara ilaveten kanatçık trimi bulunur. Çalışma prensibi Trimin çalışma prensibi bağlı olduğu ana kumanda yüzeyine çok benzer. Trim ayarı pilot tarafından çember ya da düğme şeklindeki kontroller hassas şekilde kullanılarak yapılır. Ayar fletnerlerin amacı uçuş esnasında uçuş kontrollerindeki yükü alarak pilotun uçağı idare etmesini kolaylaştırmak ve uçuş emniyetini artırmaktır. Trim herhangi bir kontrol yüzeyinin menteşe hattındaki momenti sıfıra düşürmekte kullanılır. İyi fletner ayarı yapılmış bir uçakta pilot kumandalara dokunmasa dahi uçak ilgili eksendeki mevcut durumunu (attitude) büyük oranda muhafaza edecektir.

Trim metodu

Trim ayarı yapmaya başlamadan önce pilot uçağı arzu ettiği konumda sabit olarak tutar. Bu durumda ilgili kumanda pilotun ellerine veya ayaklarına belirli bir oranda yük bindirecektir. Pilot trim kumandasını yeteri kadar ileri-geri veya sağa-sola oynatarak bu yükü sıfıra indirir. Denge fletneri otomatik olarak (pilotun doğrudan kumandası olmadan) çalışır. Uçuş öncesi harici kontrollerinde pilot irtifa dümenini elle hareket ettirerek denge fletnerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir.

Anti-balance tab

Anti-balance tab

, irtifa dümeni yerine yekpare yatay stabilizesi (stabilatör) olan uçaklarda pilotun "kumanda hissini" artırmak için kullanılan ve balance tab'ın aksi yönde hareket eden bir fletner yüzeyidir.

Anti-balance tab

, stabilatörün firar kenarı ile "aynı yöne" hareket eder. Pilotun bu ikiliyi yenmesi için daha fazla kuvvet sarfetmesi gerekir. Bu sistem -özellikle yüksek süratlerde- pilotun stabilatöre gereğinden fazla kumanda uygulamasını engeller.

Mass balance

Mass balance

(kütle dengesi), yüksek süratlerde kontrol yüzeylerindeki sarsıntıyı azaltmakta kullanılan bir ağırlıktır. Kontrol yüzeyinin ağırlık merkezini (CG) uçağa bağlandığı menteşeye yaklaştırır. * Pooley, Dorothy, ve David Robson. The Air Pilot's Manual 4: The Aeroplane Technical. 5nci baskı. Cranfield. Pooley's Air Pilot Publishing, 2009. Ayrıca bakınız * Uçuş denetimleri * Kanatçık * Dümen * Flap

Kaynaklar

Vikipedi

Trim

1. anlamı kesip düzeltmek, kırkmak, budamak; temizleyip nizama koymak; ; hav ayar etmek; yelkenleri rüzgâra göre düzeltmek; süslemek; biçimli, şık, temiz ve yakışıklı; yükü düzgün istif ederek gemiyi denk etmek.
2. anlamı düzgün. derli toplu. biçimli. düzen. durum. süsleme. süs. vitrin düzeni. araba döşemesi. yelkenleri rüzgâra göre ayarlama. karıştırmak (ateş). düzeltmek. uçlarından almak (saç). budamak. süslemek. azarlamak. yenmek. ayarlamak. (off ile) kesip düzeltmek. k.

Trim

Trim İngilizce anlamı ve tanımı

Trim anlamları

 1. (noun) The state of a ship or her cargo, ballast, masts, etc., by which she is well prepared for sailing.
 2. (v. t.) To dress, as timber; to make smooth.
 3. (noun) The lighter woodwork in the interior of a building; especially, that used around openings, generally in the form of a molded architrave, to protect the plastering at those points.
 4. (v. t.) Fitly adjusted; being in good order., or made ready for service or use; firm; compact; snug; neat; fair; as, the ship is trim, or trim built; everything about the man is trim; a person is trim when his body is well shaped and firm; his dress is trim when it fits closely to his body, and appears tight and snug; a man or a soldier is trim when he stands erect.
 5. (v. t.) To make trim; to put in due order for any purpose; to make right, neat, or pleasing; to adjust.
 6. (noun) Dress; gear; ornaments.
 7. (v. t.) To dress; to decorate; to adorn; to invest; to embellish; as, to trim a hat.
 8. (v. i.) To balance; to fluctuate between parties, so as to appear to favor each.
 9. (v. t.) To arrange in due order for sailing; as, to trim the sails.
 10. (noun) Order; disposition; condition; as, to be in good trim.
 11. (v. t.) To adjust, as a ship, by arranging the cargo, or disposing the weight of persons or goods, so equally on each side of the center and at each end, that she shall sit well on the water and sail well; as, to trim a ship, or a boat.
 12. (v. t.) To rebuke; to reprove; also, to beat.
 13. (v. t.) To make ready or right by cutting or shortening; to clip or lop; to curtail; as, to trim the hair; to trim a tree.

Trim tanım:

Kelime: trim
Söyleniş: 'trim
İşlev: verb
Türleri: trimmed; trim·ming
Kökeni: probably from (assumed) Middle English trimmen to prepare, put in order, from Old English trymian, trymman to strengthen, arrange, from trum strong, firm; probably akin to Old English trEo tree, wood -- more at TREE
transitive senses
1 : to embellish with or as if with ribbons, lace, or ornaments trim the Christmas tree the coat was trimmed with fur
2 a : to administer a beating to : THRASH b : DEFEAT trimmed me at chess
3 a : to make trim and neat especially by cutting or clipping trim the hedges b : to free of excess or extraneous matter by or as if by cutting trim a budget trim down the inventory c : to remove by or as if by cutting trimmed thousands from federal payrolls -- Grit
4 a (1) : to cause (as a ship) to assume a desirable position in the water by arrangement of ballast, cargo, or passengers (2) : to adjust (as an airplane or submarine) for horizontal movement or for motion upward or downward b : to adjust (as cargo or a sail) to a desired position
5 : to adjust (as one's opinions) for reasons of expediency -- often used in the phrase trim one's sails
intransitive senses
1 a : to maintain neutrality between opposing parties or to favor each equally b : to change one's views for reasons of expediency
2 : to assume or cause a boat to assume a desired position in the water a boat that trims badly
- trim one's sails : to adjust oneself or one's actions to prevailing conditions

Trim ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Clean-cut, Clip, Clipping, Crop, Cut, Dress, Garnish, Kempt, Lop, Manicure, Pare, Passementerie, Prune, Reduce, Shave, Shipshape, Snip, Spare, Tailored, Tidy, Trig, Trimming, Trimness,

Trim

İngilizce Trim kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. adorno
v. recortar, afrailar, chapodar, cortar un poco, desorillar, mondar, adornar, ataviar, despavesar, orlar, ornamentar, ribetear
adj. acicalado, ajustado, pimpante

Trim

İngilizce Trim kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. net; bien tenu; svelte
v. ranger; couronner, orner, garnir, décorer
adj. soigné, garni

Trim

İngilizce Trim kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bereitschaft; in bester Ordnung; gute Körperkondition; Beschneidung (Hecken, Bäume)
v. in Ordnung bringen, zurechtmachen; herausputzen, schmücken
adj. ordentlich; gepflegt

Trim

İngilizce Trim kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. disposizione, assetto, ordine, stato; taglio, spuntata; addobbo; (Edil) finiture interne in legno; orientamento delle vele; casse di zavorra, trim
v. ordinare, mettere in ordine, assettare, rassettare, sistemare; tagliare, spuntare; (Agr) potare, cimare; togliere, ritagliare; (fig) ridurre, diminuire; pulire e accorciare; preparare per la mostra
agg. ben tenuto, ordinato, assettato, ben messo, in ordine; bene attrezzato, in pieno assetto

Trim

İngilizce Trim kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. ornamento; ordenação
v. arrumar; adornar, enfeitar; preparar; adaptar
adj. composto; enfeitado

Trim

f. karıştırmak (ateş), düzeltmek, uçlarından almak (saç), budamak, süslemek, azarlamak, yenmek, ayarlamak
i. düzen, durum, süsleme, süs, vitrin düzeni, araba döşemesi, yelkenleri rüzgâra göre ayarlama
s. düzgün, derli toplu, biçimli

Trim

İngilizce Trim kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. gesteldheid, toestand; toe- uitrusting; tooi, kostuum
ww. in orde brengen, (bij)knippen; afknippen, besnoeien
bn. netjes

Trim

n. order, condition; material used for ornamentation; decoration (in a store window, etc.); condition of a sea vessel (Nautical); minor haircut; something which has been trimmed or cut off; position of an airplane (Aerodynamics)
v. organize, put in order; decorate; cut off or remove; to level off an airplane in flight (Aerodynamics); improve the condition of a sea vessel by various means (Nautical)
adj. in good order, sleek

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dümen
3 yıl önce

uçak sapma hareketine devam eder. Bazı uçaklarda dümen üzerinde fletner (trim) tab bulunur. Yalnız dümenin uçakta meydana getirdiği ikinci bir etki daha...

Dümen, Gemi, Sac, Yelpaze, Kıç
Su çekimi
5 yıl önce

mesafesidir. Gemilerin boyutları verilirken d veya T harfi ile sembolize edilir. Trim, geminin baş ve kıç draftları arasındaki farktır. Geminin baş-kıç yönünde...

Toyota Caldina
6 yıl önce

için Motorlar 1,8 L 1ZZ-FE, 2.0 L 1AZ-FSE veya 2,0 L Turbo 3S-gte vardır. Trim seviyeleri 1,8 X 1,8 Z 2,0 Z 2,0 ZT ve 2,0 GT-Dört vardır (daha sonra) ST246...

Brülör
3 yıl önce

brülörler 2 Kademeli brülörler Oransal brülörler Frekans kontrollü ve Oksijen trim kontrollü brülörler Kullanılan Yakıt Cinsine Göre: Tek Yakıtlı Brülörler...

Brülör, Doğalgaz, Gliserin, Kömür, LPG, Makine mühendisliği, Mazot, Motorin, Rotatif Çanaklı Brülör, Yüksek Basınç ile Püskürtmeli Brülör, Memeli Brülörler
Kolojvar Muharebesi
6 yıl önce

arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2013.  ^ BONNEY, Richard, D. J. B. Trim, David J. B. Trim, Persecution and pluralism: Calvinists and religious minorities...

Demirkapı Muharebesi
3 yıl önce

arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Aralık 2014.  ^ BONNEY, Richard, D. J. B. Trim, David J. B. Trim, Persecution and pluralism: Calvinists and religious minorities...

Mooney Mite
6 yıl önce

Savaşı'ndan sonra ilk kez bir kişisel uçakta kullanılmıştır. Ayrıca uçak "güvenli-trim" sistemine sahiptir. Bu mekanik cihaz sayesinde otomatik olarak uçuş düzlemi...

Nissan Almera
6 yıl önce

(N14) yerine, 1995'in sonlarında üretim hattını kullandı. Almera, farklı trim seçenekleri ve benzinli motor yelpazesi dışında, Japonya'da satılan Nissan...