tropikal

Dönence veya Tropika, yeryüzü üzerinde, güneş ışınlarının yılda her birine birer kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un (eşlek) 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki enlemden her biri. Bu iki enlem arasındaki bölgeye tropikal kuşak denir.

Tropikal

Tropikal ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: dönence

tropikal

Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan:
"Fakat Emma, uzakta ilk mimozaların arasında tropikal bir lacivertlikle uzanan denize dalmıştı"- A. H. Tanpınar.

tropikal

tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan.

tropikal

Türkçe tropikal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. tropical

tropikal

Türkçe tropikal kelimesinin Fransızca karşılığı.
saharien/ne, tropical/e

tropikal

Türkçe tropikal kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. tropisch

İlgili konuları ara

Yanıtlar