Tropikal Iklim

Kısaca: Tropikal iklim, 10° - 20° Kuzey ve Güney enlemleri arasında ve 0° - 10° enlemlerinde 1000 m. den sonra görülür. Ekvatoral kuşak ile çöller arasında bir geçiş iklimidir. Yıllık ortalama sıcaklık 20°C dolayındadır. Yıllık sıcaklık farkı 4 - 5°C dir. ...devamı ☟

tropikal iklim
Tropikal Iklim

Tropikal iklim yada Savan iklimi, 10° - 20° Kuzey ve Güney enlemleri arasında ve 0° - 10° enlemlerinde 1000 m. den sonra görülür. Ekvatoral kuşak ile çöller arasında bir geçiş iklimidir. Yıllık ortalama sıcaklık 20°C dolayındadır. Yıllık sıcaklık farkı 4 - 5°C dir. Yıllık yağış miktarı 1000 - 2000 mm. arasındadır. Güneş ışınlarının dik geldiği yaz ayları yağışlı, kışlar kuraktır. Tabii bitki örtüsü yüksek boylu ve gür bitki toplulukları olan savanlardır.

Bu iklimle karıştırılan en önemli iklim Muson İklimidir ikisindede yaz yağışları ağırlık kazanır. Grafikler yorumlanırken muson ikliminde yağış dönemi aynı olmasına rağmen ciddi bir yağış farkı vardır. Savan ikliminde sıcaklık ortalamaları daha yüksektir..Savan bitki örtüsü yüksek boylu ot topluluklarıdır, muson ikliminde ise muson ormanları görülür.

Tropikal iklim, Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi ülkelerde etkili olmaktadır. 10˚-30˚ kuzey ve güney enlemlerinde görülür.

Sıcaklık ortalaması bütün yıl 20 °C’nin üstündedir. Bu iklim bölgesinde güneş ışınları yılda iki kez dik açıyla düşer.

Güneş ışınlarının dik geldiği yaz dönemi Konveksiyonel yağışlı, kışlar kuraktır. Yıllık yağış miktarı 1000–1200 mm arasındadır.

Bitki örtüsü savan adı verilen otsu bitkilerden ve yer yer akasya ve baobap ağaçlarından oluşur. Savanlar uzun süre yeşil kalan, gür ve uzun boylu ot topluluklarıdır. Savan bitki örtüsü içinde yeraltı sularının yüzeye çıktığı yerlerde ve akarsu boylarında Galeri ormanları görülür

Özellikleri

1-10 ila 20 K. ve G. paralelleri arası ile ekvator çevresindeki yüksek alanlarda savan iklimi görülür. 2-Güney ve Orta Afrika, Güney Amerika’da Brezilya, Venezüella, Peru, Kolombiya

Görüldüğü yerler

Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Bolivya gibi yerlerdir 3-Yıllık ortalama sıcaklı 20ºC dolayındadır. Ekvatoral iklime göre yıllık sıcaklık farkları biraz artmıştır(4-5ºC). 4-Yağış rejimi düzensizdir. Yazları yağışlı (Isınmadan dolayı), kışları kuraktır (Sup tropikal yüksek basınç alanının etkisi). 5-Yağışlı ve kurak mevsim belirgin olmasına rağmen mevsimler arası sıcaklık farkları azdır. Mevsimler sıcaklığa göre değil yağışa göre belirlenmiştir 6-Yıllık yağış miktarı 1000-2000mm kadardır. 7-Karakteristik bitki örtüsü Savandır. Savan, yüksek boylu otlar ile bunlar arasına serpilmiş seyrek ağaçlardan oluşur. 8-Savanlar, ekvatoral kuşak ile stepler arasında geçişi oluştururlar. 9-Akarsu boylarında bulunan gür ormanlara “galeri ormanları” denir.

tropikal iklim

Dönenceler arasında kalan bölgelerde görülen iklim.

tropikal iklim

Türkçe tropikal iklim kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Tropenklima

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tropikal iklim
2 yıl önce

Tropikal iklim bol yağışlı ve sıcak bir iklim kuşağıdır. Köppen iklim sınıflandırmasına göre yılın 12 ayı boyunca 18 °C (64 °F)'in altında bir sıcaklık...

İklimler, Ekvator, İklim tipleri, Dünya, Coğrafya, Sıcak iklimler, İklim
Muson iklimi
2 yıl önce

Muson iklimi, tropikal iklim özellikleri taşıyan Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya’da etkilidir. Görkemli yağmur bulutları, aralıksız yağış ve güçlü rüzgârları...

Muson, Amerika, Bitki, Bulut, Himalaya Dağları, Hindistan, Las Vegas, Orman, Tik ağacı, Hint okyanusu, Savan
İklim
2 yıl önce

– An Kışı ve bazen ilkbaharı kurak, tropikal iklim ya da savan iklimi – Aw B grubundaki iklimler kurak iklimlerdir. Özellikle step ve çöl sahalarında görülür...

Tropikal siklon
2 yıl önce

rüzgârdır. Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hariç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sık sık meydana gelir. Ağustos, eylül...

Subtropikal iklim
2 yıl önce

yer alan ancak bazen daha üst paralellerde de görülen iklim bölgelerini ifade eder. Astropika iklime nazaran sıcaklık değerleri biraz daha düşüktür (yıllık...

Köppen iklim sınıflandırması
2 yıl önce

sistemi olarak adlandırıldı. Köppen iklim sınıflandırması, iklimleri beş ana gruba ayırmıştır. Bu gruplar; A (tropikal), B (kuru), C (ılıman), D (kıtasal)...

Savan
2 yıl önce

sözcükten türetilmiştir), kıtaların iç kesimlerinde ise step denir. Tropikal iklim bölgelerinde görülen uzun boylu ot topluluklarıdır. Geniş alan kaplayan...

Tropikal tıp
6 yıl önce

hijyendeki gelişmelerdir. Böylece, bu enfeksiyonlarından tropikal bölgelerde endemik olmasının sebebinin iklim olmaması, dalın zaman zaman "Coğrafik Tıp" olarak...