Tur Suresi

Kısaca: Tur Suresi, Kur`an-ı Kerim`in elli ikinci sûresi. Mekke devrinde nazil olmuştur. Sure kırk dokuz ayetten oluşur. ...devamı ☟

Tur Suresi, Kur`an-ı Kerim`in elli ikinci suresi. Mekke devrinde nazil olmuştur. Sure kırk dokuz ayetten oluşur. Sure ismini birinci ayette geçen ve Hz. Musa`ya Tevrat`ın indiği Tur dağından ismini alır.

Tur Suresinde Allah`a inanmayanların durumundan, Allah`a inananların cennete gideceklerinden, cennetin nimetlerinden bahsedilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mülk Suresi
3 ay önce

Mülk Suresi, (Arapça: سورة الملك) Kur'an'ın 67. Suresidir. Sure 30 ayetten oluşur. Sure ismini birinci ayetinde geçen "el-Mülk" kelimesinden almıştır....

Mülk Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Secde suresi
3 ay önce

Secde Suresi (Arapça: سورة السجدة) Kur'an'ın 32. suresidir. Sure 30 ayetten oluşur. Sure adını, mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. ayetten...

Secde Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahiret, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Allah
Sure
3 ay önce

286 ayetten meydana gelen Bakara Suresi, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser Suresidir. Kuranda Tevbe Suresi dışındaki sureler besmeleyle başlar...

Sure, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Tuva vadisi
4 ay önce

mukaddes kabul edilir. Tuva vadisinden Kur'an'da iki yerde anlatılır. Ta-Ha Suresi 12. ayetinde ve Nazi'at Suresinde 16. ayette geçer. ذكره في القران (وَهَلْ...

Cizre
3 ay önce

bulunmaktadır. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na indiğine inanılır (Kur'an, Hud Suresi, ayet 44). Bu inanışa göre, Nuh, Tufan'dan sonra Cizre'ye yerleşmiş, Cizre'nin...

Cizre, ޞırnak, Abbasiler, Araplar, Asur, Babil, Beytüşşebap, ޞırnak, Diyarbakır, Emevi, Güçlükonak, ޞırnak, Medler, Mervaniler
Altın Buzağı
3 yıl önce

sürgüne göndermiş, Altın Buzağı'yı yakmış ve küllerini denize atmıştır. Ta-Ha Suresi 90-94: 90 Andolsun, Harun bundan önce onlara: "Ey kavmim, gerçekten siz...

Petra
3 ay önce

^ http://www.sonpeygamber.info/sorularla-peygamberimiz/isra-suresi-ndeki-mescid-i-aksa-nin-yeri ^ Dan Gibson: Qur'ānic Geography (2011) ^ King...

Petra, Akabe Körfezi, Lut Gölü, Machu Picchu, Peru, Roma İmparatorluğu, Ürdün, İsviçre, Nebatiler
Allah
3 ay önce

inancının temelidir. "Allah" sözcüğü Kur'ân'da 2699 defa tekrarlanır. İhlas Suresi, İslâm'ın Allah inancını özetler: Bunun yanında; "Allah, Âdem'i kendi (cennetteki...

Allah, 548, Ahiret, Akide, Ali, Arapça, Cihad, Ebced, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh