Ulus (Gazete)

Kısaca: ''Ulus'', eski ''Hakimiyet-i Milliye'' gazetesinin devamı olan haftalık ulusal gazete. ...devamı ☟

Ulus (gazete)
Ulus (gazete)

Ulus, eski Hakimiyet-i Milliye gazetesinin devamı olan haftalık ulusal gazete. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk; milli mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için mutlak surette” milli” bir gazetenin kurulması gerektiğine inanıyordu. Bu amaçla; Sivas Kongresinin bitiminden hemen sonra 14 Eylül 1919'da İrade-i Milliyeyi kurdu. Sivas’ta yayım hayatına başlayan gazete ile işgallere karşı kamuoyu bilinci oluşturmak hedeflenmişti. Her tür yetki ve kontrolün (yazı ve haberler) Mustafa Kemal Paşa'da olduğu gazete, yayın hayatına başlamasıyla birlikte yöre halkından çok büyük ilgi gördü. Öyle ki; Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinden sonra, gazeteyi Ankara’ya taşımak istemesine yöre halkı karşı çıkmış, gazetenin Sivas’ta yayımına devam etmesi konusunda ısrarcı olmuşlardır. Gösterilen yoğun ilgi üzerine gazetenin Sivas’ta kalmasını uygun gören Mustafa Kemal Atatürk, bu kez 10 Ocak 1920’de Ankara merkezli olarak Hakimiyeti Milliye Gazetesi adlı yeni bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Gazete; 28 Kasım 1934′e kadar Hakimiyeti Milliye Gazetesi ismi ile yayın yapmış, bu tarihten sonra Ulus adını almıştır. Demokrat Parti'nin 1953′de Cumhuriyet Halk Partisi’nin mal varlıklarına el koyarak gazeteyi kapatmasına kadar geçen sürede, aynı isimle yayın hayatına devam etmiştir. 1954′de Yeni Ulus adıyla yayın hayatına dönen gazete, aynı yıl Halkçı ismiyle de yayınını sürdürmüştür. 1955’de yeniden Ulus adını almış; 1971’de ise isim değişikliğine giderek Barış ismiyle yayım yapmaya başlamıştır. 2008 itibariye gerçek adına geri dönmüş Ulus adıyla yayınlarını sürdürmeye başlamıştır. Bugün de aynı isimle yayın hayatına devam etmektedir. Gazetenin ilk başyazarları Hamdullah Suphi, Hüseyin Ragıp, Ağaoğlu Ahmet, Recep Peker, Mahmut Soydan, Falih Rıfkı Atay’dır. Yazı işlerinde çeşitli zamanlarda görev yapmış milli mücadele hareketinin seçkin isimleri yer almıştır. Bunlar; Mahmut Esat Bozkurt, Aka Gündüz, Falih Rıfkı Atay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mahmut Soydan, Ahmet Ağaoğlu, Yahya Kemal Beyatlı, Ruşen Eşref Ünaydın, İzzet Ulvi Aykurt ve Ziya Gevher Etili'dir. Yazı İşleri Müdürlüğünü ise yedek subay Recep Zühtü yapmıştır. Yayın hayatına 10 Ocak 1920 ‘de başlayan gazete, 10 Ocak 1920 ile 30 Ekim 1920 tarihleri arasında haftada iki gün yayın yapmış, 30 Ekim 1920 ‘den sonra haftada üç gün yayın yapmaya başlamıştır. 7 Şubat 1921’de ise ilk günlük yayınına başlamıştır. Gazetenin günlük yayınlara başlamasıyla birlikte (Cumartesi hariç) 5000–6000 tiraja ulaşılmıştır. Gazetede yayınlanan konuları genel olarak; sosyal, siyasi, askeri, kültürel ve edebi olarak adlandırabiliriz. Milli mücadele hareketinin Anadolu’da örgütlenmesinde büyük rol oynayan Hakimiyeti Milliye Gazetesi; TBMM‘nin açılışından sonra da milli hükumetin amacını, hedeflerini ve yöntemlerini halka başarıyla iletmiştir. Temel amacı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının milli mücadele hareketini desteklemek ve geliştirmek olan Hakimiyeti Milliye gazetesi üstlendiği misyonu başarı ile yerine getirmiştir. Gerek kurtuluş savaşının yürütülmesi sırasında, gerekse genç meclisin sıkıntılı dönemlerinde halkın ışığı olmuş, toplumun önünü aydınlatmıştır. Ulus; dün olduğu gibi bugün de üstlendiği misyonun gereklerine uygun yayın politikalarıyla görevini yerine getirmeye çalıştığı gibi Atatürk İlke ve İnkılaplarına sonuna kadar sahip çıkmayı, devletin bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumayı, laik cumhuriyete sonsuza kadar bağlı kalmayı görev saymaktadır. Bugün için haftalık baskı yapan gazete, günlük baskı çalışmalarına devam etmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ulus (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Kocaeli'nin bir mahalle Ulus, Antalya, Antalya'nın bir mahalle Ulus Ali Şanlı Ulus Baker Ulus (gazete), Hakimiyeti Milliye'nin devamı olan günlük ulusal gazete...

Ulus, Büyükçekmece
6 yıl önce

Ulus, Büyükçekmece ilçesine bağlı, Büyükçekmece-Çatalca yolu üzerinde bir mahalledir. Eski adı Playa'dır. Büyükçekmece'ye bağlı bir köyken, 8 Aralık 1988...

Zaman (Gazete)
6 yıl önce

Zaman, 1986-2016 yılları arasında Türkiye'de yayımlanan günlük ulusal gazete. Gazete, 3 Kasım 1986 tarihinde Fehmi Koru'nun yönetiminde yayın hayatına başlamıştır...

Zaman (gazete), 1986, A. Turan Alkan, Ahmet Turan Alkan, Akşam (gazete), Ali Bulaç, Ali Ural, Ali Çolak, Amerika, Avrupa, Aydınlık (gazete)
Hâkimiyet-i Milliye
3 yıl önce

iki gün yayınlanan gazete, 6 Şubat 1921’den itibaren günlük gazete olarak yayına devam etmiştir. Millî Mücadele dönemi gazetelerinin önderi ve başlıca...

Ulus devlet
3 yıl önce

Ulus devlet, meşruiyetini bir ulusun belli bir coğrafi sınır içindeki egemenliğinden alan devlet şeklidir. Devlet politik ve jeopolitik bir varlık, ulus...

Mikro Uluslar Listesi
3 yıl önce

eden ülkelere denir. Mikro uluslar tanınan "küçük" bağımsız devletler olan mikrodevletler ile karıştırılmamalıdır. Mikro ulus oluşturulması için motivasyon...

Ulus, Bartın
3 yıl önce

Ulus, Türkiye'nin Bartın ilinin bir ilçesidir. Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Ulus'un tarihinin MÖ 3000 yıllarına kadar dayandığı kabul edilmektedir...

Ulus, Bartın, Amasra, Bartın, Bartın, Bartın ilinin ilçeleri, Kurucaşile, Bartın, Taslak, İlçe, Memleketini tanıt!
Mikro ulus
3 yıl önce

Mikro ulus, Mikronasyon, egemenlik iddiasında bulunan yüzölçümü çok küçük ve nüfusu çok az, ancak hiçbir devlet veya uluslararası kuruluş tarafından tanınmayan...