Urasil

Kısaca: Urasil, RNA'nın yapısındaki dört bazdan birisidir. Üç pirimidin'den birisidir. DNA'da urasil yerine timin kullanılır. ...devamı ☟

Urasil
Urasil

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Urasil Resimleri

Nükleobaz
3 yıl önce

kopyalandığında timinin yerine urasil alır. Bu iki baz birbirine çok benzer, timinin 5' konumundaki metil grubu urasilde eksiktir. Adenin ve guanin, pürin...

Pirimidin
3 yıl önce

yapının türevleridir. Üç pirimidin (sitozin, timin ve urasil), biyolojik sistemde bulunur. Urasil, yalnızca ribonükleik asitte (RNA), timin deoksiribonükleik...

Pirimidin, Ad, Azot, Baz, Biyoloji, Deoksiribonükleik asit, Hidrojen bağı, Koenzim, Nükleik asit, Pürin, Ribonükleik asit
Sitozin
3 yıl önce

(2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) guanin, adenin ve timin (RNA'da urasil) ile beraber DNA ve RNA'daki temel azotlu bazlardan biri olan moleküldür...

Sitozin, Adenozin difosfat, Adenozin trifosfat, DNA, Enzim, Guanin, Hidrojen bağı, Pirimidin, RNA, Urasil, Deaminasyon
Deaminasyon
3 yıl önce

hidroliz yoluyla urasil'e dönüşmesi ve bu süreçte amonyak salmasıdır. DNA'da bu spontan (kendiliğinden olan) deaminasyon, meydana gelen urasil'in çıkartılması...

Timin
3 yıl önce

grubuyla birleşerek sırasıyla TMP, TDP ve TTP'yi (timidin monofosfat, timidin difosfat ve timidin trifosfat) oluşturur. RNA'da timin yerine urasil bulunur....

Timin, Adenin, Biyokimya, DNA, Deoksiriboz, Nükleik asit, Pirimidin, RNA, Taslak, Urasil, Nükleosit
Guanin
3 yıl önce

nükleik asitlerinde bulunan molekül. Diğerleri sitozin, timin, adenin ve urasil olmak üzere beş asıl azotlu bazdan biridir. C5H5N5O formullü bir pürin türevi...

Guanin, Amino, DNA, Guano, Hidrojen bağı, Pürin, RNA, Sitozin, Nükleosit, Guanozin, Watson-Crick baz eşleşmesi
Nükleotit
3 yıl önce

pirimidinler olarak ikiye ayrılır. Adenin ve guanin birer pürin, sitozin, timin ve urasil ise birer pirimidindir. Nükleotitlerin pentoz kısmı riboz veya deoksiriboz'dur...

Nükleotit, Adenin, Azot, DNA, Genetik, Guanin, Karbon, Nükleik asit, Pirimidin, RNA, Riboz
Somatik hipermutasyon
6 yıl önce

sitozin-guanin çifti bu yüzden, doğrudan bir urasil-guanin yanlış eşleşmesine değiştirilmiş olur. Urasil kalıntıları normalde DNA'da bulunmaz, bu nedenle...