Uyak

Kısaca: Şiirde dize sonlarındaki ses benzerliğidir. Türk halk şiirinde ayak olarak adlandırılır. Uyakta ses açısından bezeşen sözcüklerin anlam bakımından farklı olmaları gerekir. Şiirde ses benzerliği yoluyla uyum sağlamak ve genellikle okuru etkilemek amacıyla kullanılan uyak, sözlü edebiyat ürünlerinde hatırlamayı ve ezberi kolaylaştıran bir öğedir. Ses benzerliğinin niteliğine göre uyaklar çeşitli türlere ayrılır. Yalnızca bir ünsüzün (sessiz) benzeştiği uyaklara... ...devamı ☟

Uyak Şiirde dize sonlarındaki ses benzerliğidir. Türk halk şiirinde ayak olarak adlandırılır. Uyakta ses açısından benzeşen sözcüklerin anlam bakımından farklı olmaları gerekir. Şiirde ses benzerliği yoluyla uyum sağlamak ve genellikle okuru etkilemek amacıyla kullanılan uyak, sözlü edebiyat ürünlerinde hatırlamayı ve ezberi kolaylaştıran bir öğedir.
Ses benzerliğinin niteliğine göre uyaklar çeşitli türlere ayrılır. Yalnızca bir ünsüzün (sessiz) benzeştiği uyaklara "yarım uyak" denir. En az bir hecedeki ünlü (sesli) ve ünsüzün benzediği uyaklara "tam uyak" ya da "yalın uyak" adı verilir. Birden fazla hece arasındaki ses benzerliği ise "zengin uyak"tır. Yazılış ve söylenişleri aynı olduğu halde, anlamları farklı olan sesiz sözcüklerle ya da bu sözcüklerin yan ana gelmesiyle yaratılan ses karmaşası sonucu ortaya çıkan benzerliğe "cinaslı uyak" denir. Uyak, divan edebiyatında aruz kadar büyük önem taşımaktadır. Divan şiirini belirleyen temel ilkelerden biri uyak düzenidir.

Uyak

Türkçe Uyak kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. rhyme, end rhyme, rime, foot

Uyak

koşukta dizeler sonundaki eşsesli sözcük ya da aynı görevde olmayan ses bakımından benzeşen ek, kafiye.

Uyak

Türkçe Uyak kelimesinin Fransızca karşılığı.
rime [la]

Uyak

Türkçe Uyak kelimesinin Almanca karşılığı.
Reim

Uyak

Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren heceler veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kafiye
3 yıl önce

Kafiye ya da uyak, şiirde mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliğidir. Şiirde uyak, dize sonlarında bulunan farklı görevlerdeki...

Uyak, Ahmet Haşim, Behçet Necatigil, Cahit Sıtkı Tarancı, Edebiyat, Fuzulİ®, Karacaoğlan, Mehmed Akif Ersoy, Necati Cumalı, Taslak, Yahya Kemal Beyatlı
Otuz Beş Yaş (şiir)
6 yıl önce

yaş şiiri otuz beş mısradan oluşmuştur.(5x7) 11’li hece ve ababa sarmal uyak örgüsü kullanılmıştır. Cahit Sıtkı bu şiirini ömrün ortası olarak gördüğü...

Terza rima
3 yıl önce

yazılmış bir nazım biçimidir. Uyak düzeni örüşük uyak olarak adlandırılır. Bend sayısı belirsizdir. Tek bir mısra ile sona erer. Uyak şeması şöyledir: aba bcb...

Terza Rima, 1908, Dante, Edebiyat, Taslak, Tevfik Fikret, İlahi Komedya, İtalyan, ޞehrİ¢yİ®n
Selis
3 yıl önce

denmiştir. Murabba, muhammes, müseddes biçimiyle yazılmış selisler de vardır. Uyak düzeni, divan, semai ve kalenderi de olduğu gibidir. Kafiye düzeni şiire...

Selis, Aruz, Edebiyat, Taslak
Koşuk
3 yıl önce

bırakmıştır. Koşuklar dörtlük biçiminde yazılmış ve hece ölçüsüyle söylenmiştir. Uyak düzenleri: aaab, cccb, dddb şeklindedir. ^ Sözlü edebiyat, Erişim tarihi:...

Koşuk, Destan, Koşma, Mani (edebiyat), Sagu, Sav (edebiyat), Sözlü Edebiyat, Türk, Türkler, İslamiyet
Vidin Destanı
6 yıl önce

şiirin 6/5, bazen 4/4/3 kalıbı kullanılmıştır. Aaab uyak sistemine göre kurulmuş, tunç ve tam uyaklar öncelik göstermiştir. Mehmet Çavuş - Türk Dünya Araştırmaları...

Vidin Destanı, Aşık Fakiri Sındı, Kırım Savaşı, Plevne, Silistre, Balkanlarla, Bulgaristan Türkleri Edebiyatı
Triyole
3 yıl önce

Triyolede iki tür uyak bulunur. Baştaki iki dize kendi arasında uyaksız olmakla birlikte, sonunda yinelendikleri dörtlüklerin uyaklarını bu iki dize oluşturur...

Triyole, Nazım, Tahsin Nuhid, Kafiye şeması, Mısra, ,
Sabahattin Kudret Aksal
3 yıl önce

ayrıntıların avareliklerin şairi oldu. Cahit Sıtkı Tarancı etkisiyle hece vezni ve uyak kullandığı ilk dönem şiirlerinden sonra Garip hareketi ve Orhan Veli Kanık'a...

Sabahattin Kudret Aksal, 1920, 1993, 19 Nisan, 5 Mart, İstanbul, İstanbul İœniversitesi, Özel Işık Lisesi