Uyum; bir bütünün parçaların birbirlerine uygunluğu, bir şeyin yeni bir duruma alışması.
Uyum eğitimi, oryantasyon: Çalışma yaşamına yeni başlayanlara veya işletme içinde görev konumları değişen personele uygulanan eğitim.

Uyum

Uyum ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Uyum

Uyum

Accomodation ?, adaptation, harmony

Uyum

bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk. bir cismin görüntüsünü tam ağtabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat. bir sözcükte ünlülerin ya da ünsüzlerin birbirlerini etkileyerek benzeşmeleri.

Uyum

Türkçe Uyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. unison n. congruity, consistence, harmony, concordance, accordance, conformity, concord, accord, symphony, accommodation, balance, chime, coherence, coherency, concert, concinnity, congruence, consecution, consistency, consonance, keeping, proportion

Uyum

Türkçe Uyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
harmonie [la], accord [le], convenance [la], reclassement [le]

Uyum

Türkçe Uyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Akkomodation, Anpassung, Einklang, Gleichgewicht, Harmonie, Kongruenz, Wohlklang, Wohllaut, Zusammenklang

Yanıtlar