verem

Verem (tüberküloz), mycobacterium tuberculosis'in dormant yaşayabilme özelliği başta olmak üzere, diğer biyolojik özellikleri ve epidemiyolojik koşullar nedeniyle eradikasyonu çok güç olan bir hastalıktır. Tüm tüberküloz (TB) olgularının % 80-90’ı akciğerlerde ortaya çıkar.

VEREM (türkçe) anlamı
1. (C.: Evrâm) şiş
2. yumru
3. şişme
VEREM (türkçe) anlamı
4. herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen koch basilinin yol açtığıateşli ve bulaşıcı bir hastalık
5. tüberküloz.bu hastalığa tutulmuş
6. veremli
VEREM (türkçe) ingilizcesi
1. [ver] v. see
2. behold
3. eye
4. look
5. sight
6. view
7. spy
8. watchadj. phthisic
9. phthisical
10. tubercular
11. tuberculousn. consumption
12. phthisis
13. tuberculosis
VEREM (türkçe) fransızcası
1. tuberculose [la]
VEREM (türkçe) almancası
1. n. Schwindsucht
2. Tuberkulose

Verem hakkında detaylı bilgi

verem ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tüberküloz

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Verem Savaş Derneği

“Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu”, 1948 yılında “Ulusal Verem Savaşı Derneği” adıyla kurulmuştur. 1973 yılında “Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği” adını almıştır. 1987 yılında “Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu” kurulmuş, yerini ...

Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu

Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu, Türkiye'de yaygın Verem Savaş Dernekleri'nin örgütlenmesini sağlayan, merkezi Ankara'da bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Kamuya yararlı dernek statüsünde bir kuruluştur.

Verem Savaş Dispanseri

Verem Savaş Dispanseri Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na bağlı, Türkiye'de verem ile mücadele etmek üzere kurulmuş sağlık kuruluşlarıdır.

Verem Vakalarının Listesi

Looking Backward isimli kitabıyla tanınır, tüberkülozdan öldü.

Türkiye'de Verem

Türkiye'de verem verileri Verem Savaş Dispanserlerinden düzenli olarak toplanmakta, her bir hastanın verisi ayrıntılı olarak analiz edilip yıllık olarak raporlanmaktadır. Ayrıca toplanan ve analiz edilen veriler Dünya Sağlık Örgütü'ne de gönderilmekte, Dünya Sağlık Örgütü de ...

Harem

Harem Osmanlı sarayında, padişahın annesinin nezâretinde, sarayın hanım, çocuk ve hizmetçilerinin kaldığı bölüm.

Lupus

Lupus Vücudun Özellikle kıkırdaklı bölgelerinde, morkırmızı birtakım teşekküllerle belirti veren rahatsızlıklar. Bunlar, lupus ismi altında toplanır. Sebepleri, meydana gelişleri ve ilerleyişleri bakımından birbirinden tamamen farklı birkaç çeşidi vardır. Lupus vulgaris: ...