Veto

Kısaca: Veto Kabul veya tasdik etmeme, reddetme. Genel olarak hukuk dilinde, yetkili kişi ve kurullarda bir kararın veya bir kanunun geri çevrilmesi anlamında kullanılır. İç hukukta olduğu gibi devletlerarası hukukta da kullanılır. Kabul veya tasdik etme, reddetme hakkına veto hakkı denir. Veto yetkisi kanunları bir kez daha geri gönderme yetkisine nazaran daha zayıf bir yetkidir. Mutlak veto yetkisinde devlet başkanının meclise iade ettiği kanunu meclis tekrar oy birliğiyle de kabul etse Devlet ...devamı ☟

Veto Kabul veya tasdik etmeme, reddetme. Genel olarak hukuk dilinde, yetkili kişi ve kurullarda bir kararın veya bir kanunun geri çevrilmesi anlamında kullanılır. İç hukukta olduğu gibi devletlerarası hukukta da kullanılır. Kabul veya tasdik etme, reddetme hakkına veto hakkı denir. Veto yetkisi kanunları bir kez daha geri gönderme yetkisine nazaran daha zayıf bir yetkidir. Mutlak veto yetkisinde devlet başkanının meclise iade ettiği kanunu meclis tekrar oy birliğiyle de kabul etse Devlet Başkanı o metni onaylamadıkça kanunlaşamaz. Birinci Meşrutiyet döneminde böyleydi. Gerçekleştirici vetoda ise Devlet Başkanının gönderdiği metnin kanunlaşabilmesi için meclisin 2/3 gibi nitelikli bir çoğunlukla kabul etmesi şarttır. İkinci Meşrutiyet döneminde ve bugün ABD'de bu usul geçerlidir.

Bizde Cumhuriyet döneminden itibaren veto yetkisi yerine daha zayıf bir yetki olan, çıkan bir kanunu geri gönderme yetkisi Devlet Başkanına verilmiştir. İç hukukta memleketimizde uygulama Cumhurbaşkanının kanunları geri göndermesi şeklindedir. Anayasanın 89. maddesine göre; Cumhurbaşkanı TBMM'de kabul edilen kanunların yayınlanmasını uygun bulmazsa bir daha görüşülmek üzere gerekçeleriyle birlikte on beş gün içinde TBMM'ye geri gönderir. Bütçe kanunu bu hükme tabi değildir. TBMM'ye geri gönderilen kanun aynen kabul edilirse, Cumhurbaşkanınca bir daha veto edilmez, yayınlanır. Dünyadaki pekçok devletin anayasalarında Cumhurbaşkanı veya devlet başkanlarına veto hakkı tanınmıştır.

Devletlerarası hukukta ve diplomasi alanında vetonun uygulandığı en önemli yer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyidir. Birleşmiş Milletler Anayasası'na göre, konseyden usul hakkındaki kararlar on beş üyenin dokuzunun kabul etmesiyle çıkabilir. Alınan kararları yedi üye veto ettiği zaman karar yürürlüğe girmez. Usul dışındaki kararlarda ise daimi üye olan ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'den biri karara olumsuz oy verirse veto etmiş sayılır. Bu veto hakkı Güvenlik Konseyinde birçok önemli kararın alınmasını engellemektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınan kararları veto etmede Rusya başta gelmektedir. Kurulduğundan itibaren 30 sene içindeki görüşmelerde tespit edilen 134 vetonun 110 adedi Rusya'ya aittir. Veto yetkisine sahip olan ülkelerden ABD ve Rusya bu haklarını çoğu kez siyasi sebeplerle kullanmaktadır. Bu bakımdan Birleşmiş Milletler Teşkilatı fonksiyonunu tam olarak icra edememiş ve inandırıcılığını kaybetmiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Veto

1. anlamı Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı:"Cumhurbaşkanına veto hakkı ve başkumandanlık salahiyeti verilmesi hususunda..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2. anlamı yasak; veto; veto, veto et, veto hakkı, veto etmek, reddetmek, veto power reddetme yetkisi.
3. anlamı veto. veto etmek.

Veto

Veto tanım:

Kelime: ve·to
Söyleniş: 'vE-(")tO
İşlev: noun
Türleri: plural vetoes
Kökeni: Latin, I forbid, from vetare to forbid
1 : an authoritative prohibition : INTERDICTION
2 a : a power of one department or branch of a government to forbid or prohibit finally or provisionally the carrying out of projects attempted by another department; especially : a power vested in a chief executive to prevent permanently or temporarily the enactment of measures passed by a legislature b (1) : the exercise of such authority (2) : a message communicating the reasons of an executive and especially the president of the U.S. for vetoing a proposed law

Veto

İngilizce Veto kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. veto, derecho de veto
v. vedar, boicotear, vetar

Veto

İngilizce Veto kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. veto, droit de veto (droit conféré à une autorité de s'opposer à la promulgation d'une loi votée, à l'adoption d'une résolution, "je m'oppose".
v. mettre son veto; interdire quelque chose; opposer, refuser

Veto

İngilizce Veto kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Veto (Befugnis den Entschluß eines Vorsitz zu annullieren gegen die mehrheitliche Meinung, "Ich lege ein Veto ein")
v. Veto einlegen (Annullieren des Entschlusses eines Vorsitzenden gegen die mehrheitliche Meinung mittels Autorisierung)

Veto

İngilizce Veto kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Pol) diritto di veto
v. (Pol) porre il veto a, opporre il veto a; (estens) respingere

Veto

İngilizce Veto kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. veto (direito de cancelamento de uma decisão tomada por maioria); proibição
v. vetar, cancelar decisão tomada pela maioria; proibir, rejeitar

Veto

f. veto etmek, reddetmek
i. veto, ret, veto hakkı, red

Veto

Fransızca Veto kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. veto, authority to nullify the majority decision of a formal body; prohibition, authoritative nullification

Veto

Almanca Veto kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. nullify the majority decision of a formal body; prohibit, reject

Veto

İtalyanca Veto kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. veto, prohibition, authority to nullify the majority decision of a formal body

Veto

Portekizce Veto kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. negative, veto

Veto

İspanyolca Veto kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. veto

Veto

Türkçe Veto kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. authority to nullify the majority decision of a formal body; prohibition, authoritative nullification
v. nullify the majority decision of a formal body; prohibit, reject
n. veto, authority to nullify the majority decision of a formal body

Veto

Flemenkçe Veto kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. veto

Veto

İngilizce Veto kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. veto (het recht om een officiële beslissing te annuleren tegen de algemene mening in)
ww. veto verklaren (veroorzaken dat een officiële beslissing geannuleerd wordt tegen de algemene mening in)

Veto

n. authority to nullify the majority decision of a formal body; prohibition, authoritative nullification
v. nullify the majority decision of a formal body; prohibit, reject
n. veto, authority to nullify the majority decision of a formal body

Veto

Flemenkçe Veto kelimesinin Fransızca karşılığı.
(weigering) veto (m)

Veto

Fransızca Veto kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(refus) veto (n)

Veto

bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı.

Veto

Fransızca Veto kelimesinin Almanca karşılığı.
n. veto

Veto

Fransızca Veto kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(refus) veto (m)

Veto

Fransızca Veto kelimesinin Portekizce karşılığı.
(refus) veto (m)

Veto

Fransızca Veto kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(refus) veto (m)

Veto

Fransızca Veto kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] veto

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Halkçı Parti
2 yıl önce

Güvenlik Konseyi'nce en çok veto edilen partiydi. Veto edilen 84 adayın yerine yenileri ilan edildiyse de, yeni vetolar ile HP seçime 13 milletvekili...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı
6 yıl önce

karar tasarılarının beş kalıcı üyenin hiçbiri tarafından veto edilmemiş olması da gerekmektedir. Veto gücüne sahip üyeler Çin (1971'de Çin Cumhuriyeti'nin...

Birleşmiş milletler
2 yıl önce

Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir...

Birleşmiş Milletler (özet), Amerika Birleşik Devletleri, BM Vesayet Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, New York City, ABD, Türkiye, Başkan, Danimarka, Fransa, Almanya, Çin, Rusya, Hindistan, İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Sosyal Demokrasi Partisi
2 yıl önce

1983, kurucusu da Prof. Erdal İnönü'dür. Ancak MGK'nın kurucuları sürekli veto etmesi nedeniyle parti ancak 8 Eylül 1983'te kurucularını tamamlayabildi...

Sosyal Demokrasi Partisi, 12 Eylül Darbesi, 1983, 1985, 3 Kasım, 6 Haziran, ANAP, Aydın Güven Gürkan, CHP, Cezmi Kartay, Erdal İnönü
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
2 yıl önce

tarafından tanınmışlardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan daimi üyeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık...

Birleşmiş Milletler, Türkiye, ABD, Rusya, Avrupa, Çin, Fransa, Almanya, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İkinci Dünya Savaşı
1983 Türkiye Genel Seçimleri
6 yıl önce

MGK'nın kurucularını sürekli veto etmesi ve kurucu sayılarının 30'u aşamaması nedeniyle seçimlere katılamadı. MGK'nın veto barajını aşıp 30 kurucu üye...

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
2 yıl önce

kararlarda Güvenlik Konseyinin veto hakkı bulunduğu için, bu kararlar birer öneri olmaktan ileri gitmez. Güvenlik Konseyinde veto hakkına sahip beş daimi üye...

Tribün
2 yıl önce

tribünü" de dahil her hengi bir magistranın eylem ya da tekliflerini veto etme hakkı (veto Latince "yasaklıyorum" anlamına gelir) gibi daha önemli güçlerde...

Tribün, 480, Aedile, Antik Roma, Augustus, Augustus (ünvan), Batı Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Censor, Decemviri, Diktatör