Vuslat, doğa ve evren yasaları ile akıl, mantık, sağduyu, vicdan yoluyla insanları iyiliğe yönelten olgudur.

VUSLAT (türkçe) anlamı
1. Visal. Sevdiğine kavuşma
2. ulaşma
3. bitişme. Bitiştiren.
VUSLAT (türkçe) anlamı
(sevgiliye) kavuşma.
VUSLAT (türkçe) anlamı
4. (Arapça) Kadın ismi - Ulaşma
5. erişme
6. kavuşma
7. buluşma
8. beraber olma.
VUSLAT (türkçe) ingilizcesi
1. union or reunion (with one´s beloved).,

Vuslat hakkında bilgiler

Vuslat, doğa ve evren yasaları ile akıl, mantık, sağduyu, vicdan yoluyla insanları iyiliğe yönelten olgudur. Kişi, yaşamında düstur olarak bunu kabul ettiği takdirde vahdete erişir. Bu duruma din ilminde Allah'ın tekliği; yani ikilikten kurtulup birliğe erişilmesi denir. İyi ve kötüden; iyi olan rahmani duyguları, kötü olan şeytani duygulara tercih etmesi halinde Allah'a erişmiş sayılır.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki vuslat maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Şarkı Sözleri

Aziz Senol Filiz Birol Yayla tarafından Serzeniş Yansımalar albümünde söylenen vuslat adlı şarkının sözleri.

Senfoni tarafından söylenen vuslat adlı şarkının sözleri.

sokaklardayız yine elimizde taşlar
gün gelcek ozaman dönecek devran
kalkıcak yumruklar yanacak buralar
sirenler kulaklarda yankılancak
hesabını sorucaklar güya artık
zamanı geçti diye düşcek davalar
kurulcak barikat olanlar olcak
katiller bu sefer özgür kalacak
bazen yaşarsın anlatmadan
imkansıza sevdalanmak, aç kalmak
isteyip yazamamak, susup kalmak
ilaç gibi gelmez mi sesini duymak?
and olsun dönersek bu sevdadan
başımıza taşlar yağcak bi anda
yukarı bakıp efkarlanmadan önce
evimize dönelim mi olay çıkartmadan?
nakarat:
ve sen gelceksin aniden aklıma
kara kara düşünüp hemen bişeyler karala
hayalini yaşadığım hayat uzakta
iyiliğime yarama, beynimde kanama
ve sen gelceksin aniden aklıma
sevcem yine seni eski günlerin hatrına
hayalini yaşadığım hayat uzakta
iyiliğime yaramadın, beynimde kanama
bazen her yer buğu karşıma çıkma
hayaletin burda, sessizde durma!
istersen kaçma, fişlencez o zaman..
biliyonuz huyumu durmaz anılcan.
sisteme küfür edip bi an yakalancan;
4 duvarda kalcan, herkese düşman;
olup haykırcan, sesini kescekler;
o yüzleri görünce duvarlara vurcan!!
kafana estiği gibi davrancan;
ailen, sorunların için senden şüphe duycak!
aynaya baktığında kendinden utancan..
bunlara alıştığında korkunç biiri olcan..
yeni insanlarla tanışmaya başlıcan,
ama geçmişin izleri kaybolmıcak;
ve arkadaşların sana noldu diyince;
onlara hiç bişey diyemeden bakakalcan..
nakarat:
ve sen gelceksin aniden aklıma
kara kara düşünüp hemen bişeyler karala
hayalini yaşadığım hayat uzakta
iyiliğime yarama, beynimde kanama
ve sen gelceksin aniden aklıma
sevcem yine seni eski günlerin hatrına
hayalini yaşadığım hayat uzakta
iyiliğime yaramadın, beynimde kanama
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Vuslat Doğan Sabancı

1971 yılında doğan Vuslat Doğan Sabancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimine New York'ta Colombia Üniversitesi'nde devam ederek yüksek lisansını Uluslararası Medya ve İletişim alanında yaptı.

Vuslat TV

Vuslat TV, Malatya'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun televizyon kanallarından biridir.

şarkı

Divan Edebiyatı nazım şekillerindendir. Şekil bakımından murabba'ya benzer. Şarkı Türk'ler tarafından bulunarak geliştirilmiş bir nazım şeklidir. Kaynağı Halk Edebiyatı'na dayanır. Nitekim kafiye örgüsü bakımından koşmalara benzer. Edebiyatımızda 17. yüzyıldan sonra ...

Akis

Sözlük manası çarpma, çarpıp geri dönme. Terim olarak edebiyatımızda oldukça fazla baş vurulan bir sanattır. Herhangi bir cümlenin, bir mısranın veya beyitin kelimelerinin yerlerini tersine çevirerek, ayrı anlamlı cümle veya mısra yapmaktır. Verilen yeni anlam ilk anlamın ...

Kalenderî

Halk şairleri tarafından aruzun mef`ûlü mefâ`îlü kalıbıyla gazel, murabba, muhammes, müseddes biçiminde söylenen şiire denir. Özel bir ezgiyle okunur. Ezgisi bakımından düz kalenderî, Acem kalenderisi, Emrah kalenderisi gibi çeşitlere ayrılır. Kafiye düzeni divan ve semaî ...

Bektaşilik

Hacı Bektaş Veli’nin (1209-1271) düşünceleri çevresinde oluşan tarikat. Senkretist bir yapı arzeden Bektaşiliğin temel özellikleri arasında, en başta dört kapı ve dört inanç tasavvuru gelir.

Tardiye

Divan edebiyatında beş dizelik bentlerden oluşan musammat türüdür.