Wing Chun

Adını "Bahar Şarkısı" anlamına gelen Wing Chun adlı bayandan alan Güney Çin kökenli dövüş sanatı. Ving Tsun, Wing Tsun gibi farklı yazılışları vardır.

Adını "Bahar Şarkısı" anlamına gelen Wing Chun adlı bayandan alan Güney Çin kökenli dövüş sanatı. Ving Tsun, Wing Tsun gibi farklı yazılışları vardır.

Köken

Wing Chun Bruce Lee`nin de hocalığını yapan Yip Man`a gelinceye kadar aile içinde ve şifahi yolla öğretilen bir sanat olduğundan tarihine ilişkin dokümanlar bulunmamaktadır. Bu da Wing Chun`un kökeni hakkında efsanevi ve romantik anlatılara yol açmıştır.

Wing Chun`un doğuşuyla ilgili en yaygın hikayeye göre sanat yaklaşık 300 yıl önce Budist ismi Beş Erik anlamına gelen Ng Moi olan rahibe Lui Sei-Leung`la başladı. Mançuryalıların Shaolin Tapınağına saldırısı üzerine tapınaktan ayrılmak zorunda kalan Ng Moi Emei dağlarındaki beyaz turna tapınağına sığınır ve sanatını burada geliştirmeye devam eder ve ona Beyaz Turna Boksu adını verir. Tapınaktan ayrıldıktan sonra karşılaştığı Miu Shun`a sanatını öğretmeye karar verir. Miu Shun sanatı Shaolin baskınından kaçan ve kızıyla dükkan işleten Yim Yee`ye öğretir. Babası Yim Yee`den öğrendikleri teknikleri alıştırma yaptığı bir zamanda Yim Wing Chun`u evlerine ziyarete gelen Ng Moi izleme fırsatı bulur ve sanatına izlediği genç kızın adını verir.

Teknik

Wing Chun`un en önemli prensibi bir tehlike anında olabilecek en kısa sürede, gösterişli olmayan etkili ve sade tekniklerle ve doğrudan rakibi etkisiz hale getirmektir. Wing Chun pratisyenleri yaptıklarının diğer savaş sanatları gibi görsel ağırlıklı bir sanat olmadığını, hayatta kalma mücadelesi olduğunu savunurlar.

Sistemde doğal olmadığı ve rakibe saldırması için açık bir pozisyon verdiği için baş bölgesine yüksek tekmeler yoktur ama alt ve orta seviyeye tekme teknikleri bulunmaktadır. El tekniklerinde savunma ve saldırı aynı andadır. Zincirleme yumruk tekniği rakibe birbiri ardı sıra yumruk atmayı mümkün hale getirmektedir. El ve ayakların bir bütün içinde sürekli kullanılmasıyla rakip hem şaşırtılır hem de karşılık veremeyecek derecede darbe almasına yol açar.

Chi Sau denilen karşılıklı birbirine değen ellerle yapılan çalışma kişinin rakibinin hareketini sezerek hızlı tepki vermesini kolaylaştırır.

Wing Chun`un dövüşe yaklaşımında da gerçekçilik bulunmaktadır. Hayatta kalmak için gereken tüm saldırılara izin verilir. Hayalar, gözler, boyun gibi hassas noktalara vuruş serbesttir ve bu sebeple de müsabakası yoktur. Felsefesinde sürekli rakibin üzerine ve direkt olarak gitmek esastır. Dairesel hareketler bulunmamaktadır.

WT, kökleri yüzlerce yıl önceye uzanmasına rağmen, sürekli gelişen ve değişen bir sanattır. Bu Wing Tsun`u diğer dövüş sanatlarından ayıran başlıca özelliğidir. Wing Tsun sistemi kalıplaşmış hareketlerden değil prensiplerden oluşur. WT öğrencisi gereksiz güç kullanmamayı, rakibinin gücünün önünde durmamayı, kendisine uygulanan gücü kendi çıkarına kullanmayı, akıcı ve rahat olmayı öğrenir. Kısaca açıklamak gerekirse WT dört prensibin beş mesafede uygulanmasıdır. Bu dört prensip şu şekilde sıralanabilir:

1- Yol boşşa ilerle. WT dövüşçüsü rakibi arasına bir engel yok ise aradaki mesafeyi uygun bir silah kullanarak kapatarak rakibine ulaşır.

2- Yapışık Kal. WT rakip ile teması mümkün olduğunca çabuk sağlamayı ve bunu korumayı öğretir.

3- Gücün karşısında durma. WT öğrencisi kendine uygulanan gücün önünde durmak yerine, yoldan çekilip bu gücü kendi lehine kullanmayı öğrenir.

4- Takip et. WT dövüşçüsü rakibi geri çekilirse onu takip etmeyi, rakibine fırsat vermemeyi öğrenir.

Bu dört prensip aşağıda sıralanan beş dövüş mesafesinde uygulanır:

1- Tekme mesafesi.

2- Yumruk mesafesi.

3- Diz, dirsek ve kafa mesafesi.

4- Tutma, burkma ve atma mesafesi.

5- Yer dövüşü.

Branşları

Wing Chun stili Yip Man`a kadar halka açılmamıştır. İlk defa o sanatı ücret karşılığında açtığı okulunda dileyen herkese öğretmeye karar vermiştir. Uzun yıllar sanatını diğer insanlara öğretmek istemeyen Yip Man hayatının son yıllarında yaşadığı geçim sıkıntısının da etkisiyle bir okul açar ancak okulunda öğrencileri farklı sınıflara ayırır ve her sınıfa sanatın bir bölümünü öğretir. Ancak en üst düzey öğrenciler sanatın farklı yönlerini öğrenebilmişlerdir. Yip Man ayrıca farklı zamanlarda öğrencilerine teknikleri farklı olarak göstermiştir. Wing Chun pratisyenleri bunu sanatın gelişmeye açık olmasıyla açıklamaktayken Yip Man`in kendisinin bile bu sanatın hiçkimseye öğretilmemesi gerektiğine dair bazı sözleri sanatın aslı ile ilgili bilinçli bir kargaşa üretmek istemiş olabileceğini de düşündürtmektedir. Sanatın Batı`da tanınması Yip Man`in öğrenciliğini yapmış olan ünlü Bruce Lee vasıtasıyla olmuştur. Batılı öğrencileri kabul edişi Çinli savaş sanatçıları tarafından sertçe eleştirilmesine karşılık Bruce Lee bu sanatı öğretmeye devam etmiş ancak daha sonra kendi savaş sanatı stili olan Jeet Kune Do`yu geliştirmiştir.

Gerekçesi ne olursa bu birbirinden az çok farklı uygulamalar ve açılan okulların ticari gerekçelerle farklı okullar olarak tescil edilme istekleri sanatın farklı organizasyonlar tarafından icra edilmesine yol açmıştır. Hatta aynı hocadan eğitim gören kişiler bile birbirlerinden farklı organizasyonlarda sanatı farklı yorumlayarak sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bununla birlikte sistemin geneli aynı prensipler üzerine kuruludur. Farklılık açık el veya kapalı elle çalışmak gibi bazı ayrıntı noktalarında olabilmektedir.

Türkiye`deki Wing Tsun OrganizasyonlarıBağlantılarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.