Kafa

Kısaca: Kafa Anatomide hayvan ve inanların en rostral (anatomik pozisyonda) bölümünde bulunan genellikle beyin, göz, kafatası, kulak, burun ve ağızı içeren kısımdır. ...devamı ☟

Kafa
Kafa

Kafa Anatomide hayvan ve inanların en rostral (anatomik pozisyonda) bölümünde bulunan genellikle beyin, göz, kafatası, kulak, burun ve ağızı içeren kısımdır.

İnsan anatomisi

Kafanın kemiklerimain|Kafatası İnsan kafası kranium ve mandibula olarak iki ksım içermektedir.

Kranium kafatası ve kafa tabanı olarak iki kısımda incelenmektedir. Bu bölümlerdeki kemiklerin birbirine sıkı bağlantıları vardır ve bağlantı noktalarına sütür adı verilir. Bu kemiklerin bu şekilde dayanıklı ve sağlam oluşu beyini korumak amaçlıdır. Doğumda birleşmeye başlayan bu kemikler doğum sonrası hala bazı yerlerde açık, membranla kaplı bölgeler içerir ki bu bölgeler fontanel adı verilir. Gelişimde puberteye dek herhangi bir açılık kalmayacak şekilde kapanma ve büyüme gerçekleşmektedir. Kafadaki kemikler şunlardır;
  • iki maxilla (kafanın her iki yanında) göz çukurunu alttan ve yandan korumaktadırlar.
  • iki zygomatic kemik, göz çoukurunun yanında ve aşağı kısmında kalmaktadır.
  • iki temporal kemik, kulakların olduğu kısımdadır.
  • tek frontal kemik, alın kısmını oluşturur.
  • iki parietal kemik, frontal ve temporal kemiklerin üzerinde kafa kubbesini oluştururlar.
  • bir occipital kemik kafanın arkasındadır.
  • iç kısımda da bazı kemikler mevcuttur
* bir sphenoid kemik
* bir ethmoid kemik
* bir vomer
] Yüz kısmında toplam 14 kemik bulunmaktadır.

Diğer oluşum mandibula temporomandibular eklem ile kafatası ile bağlantı kurmaktadır. Bu bildiğimiz çene kemiğidir.

Kafanın tabanından baktığımızda görünen büyük boşluk foramen magna denen oluşumdur ve buradan medulla spinalis beyin ile bağlantı kurmaktadır. Kafatasındaki mevcut diğer küçük delikler arter, ven ve sinirleri hem korumakta hem de geçişleri için pasajlar teşkil etmektedir.

Yüzün anatomisiBeş adet boşluktan müteşekkildir. Gözler, burun ve ağız. Yüz bölgesinin beslenmesi external karotid arter den gelen kanlanma ile olur. Sinir yapısı ise trigeminal sinir ve facial sinir aracılığı iledir. Mimik kasları yüz hareketlerini sağlarken, çiğneme kasları da çiğneme fonksiyonunu sağlamaktadır.

Diğer canlılarda anatomiBasit canlılar kafa yapısı içermezler. Omurgalılarda kafatası vertebraların sonlandığı bölgede bulunmaktadır ve direk omurgaya bağlıdır.

Linklerİnsan vücudu

Kaynaklar

Vikipedi

Kafa


1 .
İnsan başı, ser.
2 .
Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.
3 .
Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.
4 .
Mekanik bir bütünün parçası:
"Distribütör kafası."- .
5 .
mecaz Kavrama ve anlama yeteneği, zeka, zihin, bellek:
"Kafasının faaliyetini fikirden ziyade işe vermiş."- Y. K. Beyatlı.
6 .
mecaz Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet:
"Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı."- Y. Z. Ortaç.

Kafa

Türkçe Kafa kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kafa] n. head, brains, bean, intelligence, cast of mind, chump, coconut, conk, costard, end, headpiece, knob, nob, noddle, noggin, noodle, nut, onion, pate, poll, potato, savvy, sconce

Kafa

beyin ve duyu organlarının bulunduğu baş; kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin.
hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak gibi organların bulunduğu vücudun en ön bölümü; bellek, düş gücü, zekâ gibi zihinsel yetilerin tümü.
görüş ve inanışların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet; zıpzıp taşının büyük boyu.

Kafa

Türkçe Kafa kelimesinin Fransızca karşılığı.
tête [la]; tronche [la]

Kafa

Türkçe Kafa kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hirn, Kopf, Oberstübchen

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kafa Kâğıdı
6 yıl önce

Kafa Kâğıdı, Necip Fazıl Kısakürek tarafından yazılmış ve 1984'te yayınlanmış otobiyografi tarzı bir romandır. Roman icatçı bir hayat taklididir. Olurların...

Kafa Sesi
3 yıl önce

karakteri katil bull terrier 'nin tüm öyküsü köpeğin kendi kafa sesi ile anlatılır. Kafa sesi 1960'lı yılların Yeşilçam filmlerinde de sıklıkla başvurulan...

Kaf Suresi
3 yıl önce

Kaf Suresi (Arapça: سورة ق) Kur'an'ın 50. suresidir. Sure 45 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetin başındaki Kaf harfinden alır. Sure mistik tefsirlerde...

Kaf Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Kafa derisi yüzme
3 yıl önce

Kafa derisi yüzme, ölü ya da sağ insanların kafasının üst ve arka kısmında kafa derisi ya da saç derisi denen saçlı alanın kısmen ya da tamamen deriyle...

Kafa karışıklığı
6 yıl önce

Kafa Karışıklığı insanlarda oluşan karmaşıklık hissi veren bir duygudur. Kafa karışıklılığı birçok durumda ortaya çıkabilir. Örneğin; insanların kafasında...

Kafa (şarkı)
6 yıl önce

tarihinde erişilmiştir. ^ "Kafa", ilk kez Powertürk TV'de! 9 Haziran 2011 tarihinde erişilmiştir. ^ Sıla'nın Tatil "Kafa"sı 12 Eylül 2012 tarihinde Archive...

Kaf dağı
3 yıl önce

Kaf Dağı, genellikle masallarda yer alan, dünyayı çevrelediğine inanılan, arkasında cinlerin, perilerin bulunduğu varsayılan, zümrütten yapılmış bir yerdir...

Kaftan
3 yıl önce

Kaftan (← Farsça خفتان), üste giyilen, kumaştan yapılan, uzun, süslü ve astarsız elbise, hilat. Üzerine cübbe giyilirdi. Kaftanlar cins ve nevilerine göre...

Kaftan, Altın, Keçe, Kürk, Kılıç, Mekke, Murabba, Padişah, Sadrazam, Samur, Vezir