Yehuda

Kısaca: Yehuda, ya da İşkariyot (İbranice: יהודה איש־קריות), İsa Peygamber'i ele veren havaridir. ...devamı ☟

Yehuda, ya da İşkariyot (İbranice: יהודה איש־קריות), İsa Peygamber'i ele veren havaridir.

İşkaryot katil anlamına gelen Latince kökenli bir sözcüktür (sicario). İsa'yı ele verdiği için Yahuda İskaryot olarak anılır. Geleneksel Hristiyan görüşüne göre otuz gümüş dinara İsa'yı ispiyonlamıştır. Sonradan vicdan azabı çektiği için kendini asarak intihar ettiği söylenir.

Başka bir rivayete göre de Yehuda hariç diğer havarilerin hepsi bir marangoza peygamberlik gelmesini çekemezler ve bir komplo kurarak İsa'yı ispiyonlarlar. Suçu da Yehuda'nın üstüne atarlar.

2006 yılında da National Geographic Society tarafından yaklaşık 1800 yıl önce yazılmış "Yehuda'nın Müjdesi"'ne ulaşılmıştır.

Dış bağlantılar

* http://www.siyonizm.net/ Yahudi Gerçeğini Anlatan Bir Sayfa

Yehuda

Almanca Yehuda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. male first name (Hebrew form of Judah)

Yehuda

Türkçe Yehuda kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. male first name (Hebrew form of Judah) n. Yehuda, male first name; Judea, southern region of ancient Palestine; (Biblical) Jacob's fourth son; one of the 12 tribes of Israel n. Yehuda, male first name (Hebrew form of Judah); Yehuda Burla, Israeli author

Yehuda

(Arapça) Erkek ismi - Hz. Ya'kub'un on iki oğlunun en büyüğü.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yahuda
2 yıl önce

Yahuda veya Yehuda, şu anlamlara gelebilir: Yehuda (Beni İsrail), Yakup'un on iki oğlundan biri Yehuda kabilesi, Yakup'un oğlu Yehuda'nın kurduğu kabile/birlik...

Yehuda, Havari, Peygamber, Yahudi, Yakup, Yehuda (havari), İsa, Taday (havari), Yehuda Krallığı, Yehuda (Beni İsrail), Anlam ayrım
Ahazya (Yehuda)
6 yıl önce

İsrail Kralı için bkz. Ahaziah (İsrail). Diğer Yehuda Kralı için bkz. Yehoahaz (Yehuda). Ahaziah (veya Ahazya, Yehoahaz, Jehoahaz; İbranice: אחזיהו; Modern...

Yehuda Krallığı
2 yıl önce

Şaul'un ölümüyle Yehuda topraklarında bir krallık oluştu ve bu krallığın başında Yehuda kabilesinin lideri Davud geçti. Yedi yıl Yehuda'nın krallığını yaptıktan...

Yehoram (Yehuda)
6 yıl önce

İbranice: יהורם; Modern Yunanca: Ιωραμ; Latince: Joram) Jehoşafat'ın oğlu ve Yehuda Krallığı'nın kralıydı. Tanah'a göre babası Jehoşafat (hala) kralken, İsrail...

Eliezer Ben-Yehuda
2 yıl önce

dilin varlığının bir gereklilik olduğuna ikna oldu. Ben-Yehuda Paris'te dört yıl yaşadı. Ben-Yehuda, 1881'de Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Filistin'e...

Yehoahaz (Yehuda)
6 yıl önce

Kralları için bkz. Yehoahaz (İsrail) ve Şallum (İsrail). Diğer Yehuda Kralı için bkz. Ahazya (Yehuda). Yehoahaz (veya Jehoahaz) (İbranice: יְהוֹאָחָז "YHVH tutundu";...

Yehuda kabilesi
2 yıl önce

kurulan toplam On İki İsrail Kabilesi'nden biri olan Yehuda kabilesi, ismini kurucusu Yehuda'dan alır. Yehuda kabilesi, Yahveh'e ibadet etmek için merkez seçilmiş...

Or Yehuda
6 yıl önce

Or Yehuda (İbranice: אוֹר יְהוּדָה) İsrail'in Tel Aviv Bölgesinde bulunan bir şehir. İsrail istatistiklerine göre şehirde yaklaşık 32,000 insan yaşıyor...