I. Selim

Kısaca: Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Askeri sevk ve idare ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için, şehzadeliğinde Trabzon Valiliğine gönderildi. ...devamı ☟

I. Selim
I. Selim

Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid' oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Askeri sevk ve idare ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için, şehzadeliğinde Trabzon Valiliğine gönderildi.

Detaylı bilgi için bakınız: Yavuz Sultan Selim

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

I. Selim Giray
6 yıl önce

I. Selim Giray (1631 - 22 Temmuz 1704), Kırım Tatar hanı. 1671-1678, 1684-1691, 1692-1699, 1702-1704, yılları arasında olmak üzere dört kez Kırım tahtında...

I. Selim Giray, 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 1671, 1678, 1683, 1684, 1690, 1691, 1692, 1699
III. Selim
2 yıl önce

vardı. I. Abdülhamid 7 Nisan 1789 yılında ölünce, III. Selim Avrupa'yı temelinden sarsacak olan Fransız Devriminin eşiğinde tahta çıktı. III. Selim tahta...

III. Selim, 10 Temmuz, 10 ޞubat, 11 Mayıs, 11 Temmuz, 12 Nisan, 13 Aralık, 14 Ekim, 14 ޞubat, 1526, 1761
Yavuz Selim Camii
2 yıl önce

Yavuz Selim Camii Kanûnî Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan cami Fatih Fener'de, Yavuz Selim'de, Yavuz Selim caddesinde...

Yavuz Selim Camii, Abdülhak Hamid, Evliya Çelebi, Fener, Haliç, Hat, IV. Murad, Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan, Sultan Abdülmecid, Tezhip
II. Selim
2 yıl önce

II. Selim (Osmanlı Türkçesi: سليم ثانى Selīm-i sānī), Sarı Selim ya da Sarhoş Selim olarak da anılır (30 Mayıs 1524,İstanbul - 15 Aralık 1574, İstanbul)...

II. Selim, 1524, 1566, 1571, 1574, 15 Aralık, 28 Mayıs, 7 Eylül, Abdülaziz, Abdülmecit, Akdeniz
Selim
2 yıl önce

Selim (1761–1808), Osmanlı Devleti 28. Sultanı I. Selim Giray; Kırım Hanı Selim Sadak (d. 1954, İdil, Şırnak) Kürt kökenli Türk politikacı. Selim Rauf...

I. Ahmed
2 yıl önce

olan Ramazanoğulları Beyliği, Yavuz Sultan Selim döneminde 1514 yılından sonra ise Osmanlılar'a tabi olmuştu. I. Ahmet dönemine denk gelen 1608 yılından...

I. Ahmet, 11 Kasım, 1590, 1603, 1604, 1605, 1606, 1610, 1612, 1615, 1617
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
2 yıl önce

dokuzuncu padişahı I. Selim'e (1470-1520) ithafen Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacağını duyurdu. 1512-1520 yıllarında hüküm süren I. Selim, imparatorluğun...

Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa
2 yıl önce

örneğin Benderli Selim Paşa'nın başarılı olabileceğini söylemiştir. Böylece Selim Paşa 1824 Eylül'ünde(1240 Muharremi) sadrazam olmuştur. Selim Paşa, yeniçeri...

Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, 14 Eylül, 1824, 1828, 24 Ekim, Alemdar Mustafa Paşa, Benderli Ali Paşa, Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa