I. Selim

Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Askeri sevk ve idare ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için, şehzadeliğinde Trabzon Valiliğine gönderildi.

Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid' oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Askeri sevk ve idare ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için, şehzadeliğinde Trabzon Valiliğine gönderildi.

Detaylı bilgi için bakınız: Yavuz Sultan Selim

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

I. Selim ilgili konular

 • Hoy

  Hoy, Batı İran`da, Urmiye gölünün kuzey batısında Çaldıran ovasının güney doğusunda] kurulu tarihi Türk şehri. Hoy, Anadolu`nun alınma
 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul
 • Çaldıran Savaşı

  Çaldıran Muharebesi ya da Çaldıran Meydan Muharebesi, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ile Safevi hükümdarı Şah İsmail arasında 23 Ağ
 • Mercidabık Zaferi

  Mercidabık Savaşı 24 Ağustos 1516 târihinde, Osmanlılarla Memlûklar arasında meydana gelen savaş.
 • Mercidabık Savaşı

  Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Memluk Devleti ile yapılan birinci savaştır. 1516'da Osmanlı ordusu ile Memluk ordusu arasında H
 • Şah İsmail I

  Şah İsmail I Safevî Devletinin kurucusu. Erdebilli Şeyh Safiyyüddin’in torunudur. Babası Râfizî Şeyh Haydar, annesi Akkoyunlu Uzun Hasan’
 • Hadım Sinan Paşa

  Hadım Sinan Paşa Osmanlı sadrâzamlarından. Doğu Bosna’da Boroviniç isminde asil bir âileye mensuptur.Enderun’da yetişti.
 • Çaldıran Meydan Muharebesi

  Yavuz Sultan Selim ile İran'da bulunan Safevî Devleti'nin hükümdarı Şah İsmail Safevî arasında 23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran'da yapı
 • Diyarbekir Eyaleti

  (Türkçe). Diyarbakır Valiliği ve TOBB ETÜ Fen-Edebiyat Fakültesi.
I. Selim
I. Selim