Yemek Borusu

Kısaca: Yenilen gıdaların ağızdan sonraki geçiş bölgesi, boğaz. İçten dışa doğru örtü epiteli, düz kas ve bağ dokudan oluşmuştur. Besinler yemek borusundan geçerken yemek borusu peristaltik hareketler yapar. Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez.Besinler yemek borusundan mideye geçiş yapar.Yemek borusu ağız ve mideyi birleştirir.Besinler yemek borusundan geçerek mideye ulaşır. ...devamı ☟

yemek borusu
Yemek Borusu

Yenilen gıdaların ağızdan sonraki geçiş bölgesi, boğaz. Yenilen gıdaların ağızdan sonraki geçiş bölgesi, boğaz. İçten dışa doğru örtü epiteli, düz kas ve bağ dokudan oluşmuştur. Besinler yemek borusundan geçerken yemek borusu peristaltik hareketler yapar. Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez.Besinler yemek borusundan mideye geçiş yapar.Yemek borusu ağız ve mideyi birleştirir.Besinler yemek borusundan geçerek mideye ulaşır. Hazım kanalının başlangıç kısmı. Yetişkin bir şahısta boyu 25 cm kadar olup, üç kısımdan teşekkül eder. Bunlar:

1. Boyun parçası: En kısa bölümüdür.

2. Göğüs parçası: En uzun parçadır.

3. Karın parçası: Diyafragmayı geçtikten sonraki bölümdür.

Üç darlık mevcuttur. Birinci darlık dişlerden itibaren 18 cm’de boğaz (farinks) ile birleştiği yerde; ikinci darlık 28 cm’de yemek borusunun sol bronş dalı ile çaprazlaştığı yerde; üçüncü darlık ise 43 cm’de yemek borusunun mideyle birleştiği yerdedir. Bu darlıkların bilinmesi hastalıkların daha çok buralarda oturması, yabancı cisimlerin buralara takılması, yanıkların daha fazla buralarda olması bakımından mühimdir.

Yemek borusunun iç yüzeyini; alt (karın) parçasında çok katlı silindirik epitel hücreleri, geri kalan parçalarında çok katlı yassı epitel hücreleri, örter. Alt 1/4 bölümü, irademiz dışında hareket sağlayan çizgisiz adalelerden, 1/4 yukarı bölümü irademizle hareket sağlayan çizgili adalelerden ve geri kalan 2/4 orta bölümü her iki cins kasın karışımından yapılmıştır. Oksijenden zengin kanı, sol mide atardamarı alt trioid atardamarı, aort kavisi ve inen aort vasıtasıyla alır.

Oksijenden fakir kanı götüren damarlar portal ve kaval toplardamar sistemine açılır. Portal ve Kaval toplardamarları birbirleriyle ağızlaştığından sinoz gibi bazı hastalıklarda yemek borusunda varisler meydana gelir ve tehlikeli öldürücü kanamalara sebep olur. Vagus sinirinden ve sempatik ağdan gelen sinirlerle uyarılır.Yemek borusunda üç hareket husule gelir. Birincisi yutmayı temin eden hareketler; ikincisi yutma güçlüğü olan hastalarda müşahade edilebilen ve besinlerin geri gelmesini sağlayan hareketler; üçüncüsü ne gibi bir vazifesi olduğu hala tartışmalı olan solucan kıpırdamaları şeklindeki hareketlerdir.

Yemek borusunun hastalıklarında, hemen hemen hiçbir hastalıkta görülmeyen şekilde kolay ve yeterli bir hikaye alınır. Dil bilmeyen bir hasta, hatta hiç konuşmayan bir hasta bile işaret ederek kolaylıkla yutamadığını, yiyecekleri geri çıkardığını anlatabilir. Üç tipik belirtisi vardır: Yutma güçlüğü (disfajı); yutulan şeylerin mideye değmeden geri çıkarılması (regürjitasyon) ve ağrı. Yemek borusu hastalıklarının teşhisinde baryum içirilerek yemek borusunun röntgen filminin çekilmesi mühim bir usüldür. Ayrıca “özofagoskop” denilen özel aletle yemek borusu içine girilerek kanalın içi gözlenebilir ve hastalığın teşhisi için parça (biopsi) alınabilir. En sık görülen hastalıkları arasında yabancı cisimlerle had tıkanması, doğuştan anormal yemek borusu, yemek borusu iltihabı, kimyevi maddelerle meydana gelen yanıklar, yemek borusu ülserleri ve kanserleri sayılabilir.

yemek borusu


1 .
Besinleri ağızdan mideye ulaştıran kasla çevrili zarsı kanal.
2 .
askerlik Yemek vaktini bildirmek için çalınan boru.

yemek borusu

Türkçe yemek borusu kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. oesophagus [Brit.], esophagus

yemek borusu

askerlikte yemeğin çıktığını bildirmek için çalınan boru. besinleri ağızdan mideye ulaştıran kasla çevrili zarsı kanal.

yemek borusu

Türkçe yemek borusu kelimelerinin Fransızca karşılığı.
ìsophage [le]

yemek borusu

Türkçe yemek borusu kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Ösophagus, Speiseröhre

İlgili konular

ağız gıda peristaltik hareket

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yemek borusu
2 yıl önce

Yemek borusu, oesophagus yenilen yiyeceklerin ağız ve yutaktan sonraki geçiş bölgesidir. İçten dışa doğru örtü epiteli, düz kas ve bağ dokudan oluşmuştur...

Yemek borusu, Ağız, Gıda, Peristaltik hareket
İnsan sindirim sistemi
2 yıl önce

nazofarinks, orofarinks ve laringofarinks. Yemek borusu :(özofagus veya gullet) ve kardiya; yemek borusu gıdanın mideye geçmesini sağlayan kassal (müsküler)...

Endoskopi
2 yıl önce

"Endoskopi", Gastrointestinal endoskopi adıyla da bilinen yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağın incelendiği tetkik yöntemlerinin...

Gastroenteroloji
2 yıl önce

ilgilenen bilim dalı. Bu bilim dalı uzmanına gastroenterolog denilmektedir. Yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi,...

Gastroenteroloji, Basur, Gastrit, Hemoroid, Kanser, Karaciğer, Mide, Pankreas, Safra kesesi, Safra kesesi taşları, Sarılık
Mide
2 yıl önce

Arapçadan geçmiştir. Mide anlamında Türkçede aşkazan sözcüğü de mevcuttur. Yemek borusu ile ince bağırsak arasında bulunur. Omurgalılar, derisidikenliler, haşaratlar...

Mide, Bağırsak, Enzim, Hormon, Hücre, Litre, Mukoza, Mukus, Vitamin, B12, Faktör
Boğaz (organ)
2 yıl önce

Boğaz, kafatası alt kısmından başlayıp alt gırtlak kıkırdağı hizasında yemek borusu ile birleşen, duvarlarını kasların teşkil ettiği sindirim sisteminin...

Boğaz (organ), Akciğer, Alın, Anüs, Ayak (organ), Ağız, Bacak, Bademcik, Başparmak, Boğaz, Burun
Peristaltizm
2 yıl önce

Peristaltizm, bağırsaklar, yemek borusu veya boru şeklindeki diğer anatomik yapıların birbirini izleyen dairesel kasılma ve gevşeme dalgalarıyla karakterize...

Gırtlak kanseri
2 yıl önce

delikleri, sinüs ve yutak içeren biyolojik olarak birbirine benzeyen kanserlerdir. Yemek borusu kanseri, yemek borusunda oluşan kötü huylu tümörlerdir....