Yenilenebilir Enerji

Kısaca: Yenilenebilir enerji, kendini yenileyebilen kaynaklardan elde edilen enerjiye verilen ad. Yenilenebilir enerji kaynakları, doğrudan ya da dolaylı olarak Güneş’ten gelen enerjiye bağlıdır. Rüzgâr, havanın ısınması ve soğumasına bağlı olarak şiddetlenir. Su döngüsü de aynı biçimde Güneş’e bağlıdır. ...devamı ☟

Yenilenebilir enerji
Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal proseslerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgar, akan su (hidrogüç), biyolojik prosesler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

En genel olarak, ``yenilenebilir enerji kaynağı`` ; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır.

En genel yenilenebilir enerji formu , güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgar gücünü depolar .

Yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman skalası göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Modern yenilenebilir enerji kaynakları

 • ``Rüzgar enerjisi``
 • ``Su gücü (Hidrogüç)``
 • ``Güneş enerjisi``
  • ``Jeotermal enerji``
 • ``Biyoyakıtlar``
  • ``Sıvı biyoyakıtlar``
  • ``Katı biyokütle``
  • ``Biyogaz``
 • ``Küçük ölçekli enerji kaynakları``
  • ``Piezoelektrik``
  • ``Termoelektrik``
  • ``Elektromanyetik radyasyon``


Kullanımı

Yenilenebilir enerji kaynakları direkt olarak kullanılılabilir veya enerjinin başka bir formuna dönüştürülebilir. Direkt kullanım örnekleri, güneş enerjisi ile çalışan aletler , jeotermal ısıtma ve su veya rüzgar değirmenleridir. Endirekt kullanıma örnek olarak ise, elektrik üretiminde kullanılan rüzgar türbinleri veya fotovoltaj pilleri verilebilir.

Yenilenebilir enerji, ``ücretsiz enerji`` olarak da kategorize edilebilirse de, çoğu yenilenebilir enerji kaynağına normalde ücretsiz enerji denemez. Mühendislikte, ücretsiz enerji ile kastedilen direkt olarak doğadan elde edilebilen bir enerji ve insanlar tarafından tüketilmesi mümkün olmayan enerjidir.

Gelişimi ve çevreye olan etkileri

Yenilenebilir enerjinin gelişimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlar tarafından kullanımı ile ilgilidir. Yenilenebilir enerjinin gelişimine olan ilgi, fosil yakıtların çevreye verdiği atık gazlar ve fosil yakıtlar ve nükleer enerjinin kullanımının riskleri ile doğrudan ilişkilidir.

2002 yılı kasım ayı ``Enerji Ajansı`` verilerine göre tüm dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplam enerji kaynakları içindeki payı % 13.8 `dir. Bu payın dağılımı ise % 80 yanabilir ve yenilenebilir atıklar , % 16.5 hidro enerji, % 0.5 diğerleri (rüzgar, jeotermal, güneş, dalga, gel-git olayları vs.) olarak verilmiştir.(Verilerin Kaynağı:*[1])

İlgili maddelerLinklerKaynakçaKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yenilenebilir enerji Resimleri