yenisey

Yenisey Irmağı (Tuvaca: Ulug-hem),(Rusça: Енисе́й) Arktik Okyanusu'na boşalan en büyük nehir sistemidir. Angora ve Selenga kolları ile birlikte dünyanın en uzun beşinci akarsuyu olma özelliğini taşır.

YENISEY (inglizce) türkçe anlamı
1. ural dili
YENISEY (türkçe) anlamı
2. (Türkçe) Erkek ismi - Eski SSCB'de 3800 km uzunluğundaki ırmak.

Yenisey hakkında detaylı bilgi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Feridun Yenisey

İlk judocular arasında yer alan Yenisey, judonun Türkiye'de tanınmasına öncülük eden isimlerden biridir. Yurtdışında antrenörlük kursuna katılan Yenisey, ilk milli takım kafilesinde yer aldı. 8 kez milli oldu.

Yenisey Nehri

bkz. [[Yenisey Irmağı]]

Dene-Yenisey Dilleri

Denesey ya da Dene-Yenisey dilleri, yeni oluşturulan bir dil ailesidir. Yupik Eskimolarını saymazsak, Asya ile Amerika arasındaki ilk gerçek dil bağlantısı 2008 yılında Denesey dillerinin oluşturulmasıyla uzmanlarınca teyid edildi. Grubun Sibirya kolu Yenisey dilleri, Amerika kolu ise ...

Yenisey Kırgızları

Yenisey Kırgızları ya da Eski Kırgızlar (Kırgızca Эне-сай кыргыздары , Энесайлык/Енисейлик кыргыздар, Çince 黠戛斯 xiájiásī), günümüzde Krasnoyarsk Krayı sınırlarında kalan Sayan-Altay bölgesinde, Baykal Gölü'nün batısında ...

Yenisey Yazıtları

Yenisey Yazıtları, Rusya'da Hakasya, Tuva ve Altay özerk cumhuriyeteleri içinden geçen Yenisey Irmağı boyunca bulunmuş olan toplam 158 adet Türkçe yazıt kurgan (mezar) ve kaya taşlarından oluşmaktadır. Yazıtlar Orhun Alfabesi diye bildiğimiz Türkçe Damgalar ile yazılmıştır.

Yenisey Dilleri

Yenisey dilleri, Orta Sibirya'da Yenisey ırmağı yakınlarında konuşulan arkaik Sibirya dilleri grubudur. Ket dili hariç gruptaki diğer diller yok olmuştur. Kuzey Amerika'daki Kızılderili Na-Dene dilleri ile birlikte Denesey dilleri ya da ''Dene-Yenisey dilleri'' denen yeni ailede ...

Orhun-Yenisey Yazıtları

Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları ya da Köktürk Yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır. Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yolluğ Tigin yazmıştır.

ç

Ç. Türk alfabesinin dördüncü harfi. Ana seslerden olduğu için Yenisey Orhun alfâbesinde “Ÿ” işâreti ile karşılanmıştır.

Nehir

Irmak, deniz ve göl gibi su kütlelerine dökülen büyük akarsu. Irmak suları eğimli bir yatak içinde akar. Irmaklar dağ ve tepe gibi yüksek alanlardan doğar. Yamaçlardan inen yağmur ve erimiş kar suları küçük akıntılar oluşturur. Bunların bir araya gelmesiyle çay ve dere gibi ...

Oba

Oba, çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk, çadır halkı.