Samoyed Dilleri

Kısaca: Samoyed dilleri, Ural Dağlarının her iki yanında, ama daha çok kuzey kesiminde, yaklaşık 30.000 kişinin konuştuğu dil ailesi. ...devamı ☟

Samoyed dilleri, Ural Dağlarının her iki yanında, ama daha çok kuzey kesiminde, yaklaşık 30.000 kişinin konuştuğu dil ailesi.

Samoyed dilleri, Proto-Samoyed dilleri olarak adlandırılan eski bir dilden türemiştir. Samoyed dilleri ve Fin-Ugor dilleri, Ural dilleri ailesini oluşturur.

Bu dilleri konuşan halklar Samoyed Halkları adı altında toplanır.

Sınıflandırma

Başlıca diller ve etnik gruplar şunlardır:

;Kuzey Samoyed dilleri

;Güney Samoyed dilleri

Coğrafi dağılım

Samoyed dillerinin konuşulduğu topraklar Beyaz Deniz`den Laptev Denizi`ne değin uzanır. Bu bölge, Novaya Zemlya`nın güneyini, Yamal Yarımadası`nı, Ob ve Yenisey ırmaklarının aşağı çığırını ve Kuzey Sibirya`daki Taymir yarımadasını kapsar.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ural dilleri
3 yıl önce

ve Samoyed dilleri gibi alt dallara rastlamak olasıdır. Ancak uzun süredir Fin-Perm ve Ugor dilleri tek bir başlıkta birleştirilerek Fin-Ugor dilleri adı...

Ural Dil Ailesi, Dil, Fince, Japonca, Macarca, Samoyet dilleri, Taslak, Uluslararası Fonetik Alfabe, Ugor dilleri, Yukaghir dilleri, Fin dilleri
Samoyedler
3 yıl önce

Samoyed Halkları (Samodi-Halklar, Samoyedler, Samoyadi) günümüzde ve tarihte Samoyed dillerini konuşmuş olan halk ve topluluklara verilen toplu isimdir...

Samoyedler, Nenetsler, Samoyed dilleri, Taymir, Yenisey Irmağı, Camal Yarımadası, Matorlar, Çatanga körfezi, Selkuplar, Nıganaslar, Ural halkları
Fin-Ugor kavimleri
3 yıl önce

ve aynı dil ailesini oluşturan halklar topluluğu. Fin-Ugor halklarının konuştuğu diller ve lehçeler Samoyed dilleri dışındaki tüm Ural dilleri değişkelerini...

Fin-Ugor kavimleri, Estonya, Finlandiya, Karelya, Macaristan, Macarlar, Mari, Mari El, Mordovya, Sami, Udmurtya
Altay Dilleri
3 yıl önce

Altay dilleri ilk olarak 18. yüzyılda ileri sürülmüş Avrasya'da yaygınca konuşulan Türk dilleri, Moğolca, Tunguzca ve bazen Japonca, Korece ve Aynu dillerinin...

Dil dilleri, Ural Altay dil aileleri, Avrupa, Azerbaycan Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Buryatça, Dil, Gagauz Türkçesi, Gökoğuz Türkçesi, Japon, Kazak Türkçesi, Kazan Tatar Türkçesi
Türk dilleri
3 yıl önce

Altay dilleri olarak adlandırılan Türk, Moğol, Mançu-Tunguz, Japon ve Kore dilleri ile Fin-Ugor dilleri olarak anılan Fin, Macar ve Samoyed dillerinin Ural-Altay...

Türk Dilleri Ailesi, Türk Dilleri Ailesi, 1922, 1924, 1930, 1936, 1940, 2005, 2010, Afganistan, Almanya
Enetsler
6 yıl önce

tekil: энец) veya Yenetsler, Entsiler, Yeniseyler, Yenisey-Samoyedler, Yenisey Samoyedleri veya Yeniseyliler. Rusya'da, Yenisey Nehri ağzında, geleneksel...

Enetsler, Rusya Federasyonu, Rusça, Samoyed dilleri, Sibirya, Ukrayna, Yenisey Irmağı, Taymir í–zerk Okrugu, Krasnoyarks Kray
İskandinav dilleri
3 yıl önce

İskandinav dilleri veya Nordik diller olarak da bilinen Kuzey Cermen dilleri, Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen dilleri koluna bağlı, Kuzey Avrupa'da yaşayan...

Doğu Cermen Dilleri
5 yıl önce

Doğu Cermen Dilleri grubundan olduğu sanılmaktadır. Kırım Gotçası'nın 18. yüzyıl'a kadar yaşadığı sanılmaktadır. Muhtemel Doğu Cermen dilleri konuşan gruplar:...