Yhvh

Kısaca: Yehova (antik ibranice "YeHoWaH") veya Tetragrammaton, Mukaddes Kitap'da (Tevrat, Zebur ve İncil) takriben 7000 defa geçen Tanrı'nın özel ismidir. Yahudilerin ve Yehova'nın Şahitleri'nin tanrıya hitap ederken kullandıkları isimdir. ...devamı ☟

YHVH ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Yehova

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Şabat
2 yıl önce

için YHVH ile aralarındaki özel bir bağı temsil eder. Yahudi dinî inancına göre kainatın yaratılışı altı gün sürmüş, yedinci gün ise Yaradan YHVH dinlenmeye...

Şabat, 9 Av, Alaha, Aramice, Arba Turim, Asara BaTevet, Dua, Eski Antlaşma, Hamursuz Bayramı, Hanuka, Havra
Yehova
2 yıl önce

Yehova/Yehovah (יְהֹוה‎ YHVH kökünden gelir), Tanah'ta (Eski Ahit'te) bahsi geçen Tanrı'nın adının (יְהֹוה) olası bir telaffuzundan elde edilen bir terimdir...

Yehova, Musevilik, İbranice, Madde taslağı
On emir
2 yıl önce

veya Dekalogos, Yahudiliğe göre Sina Dağı'nda Musa'ya vahyedilmiş, ve YHVH'nin İsrailoğulları'na emrettiği on tane emiri içeren bir ilkeler dizisidir...

On Emir, Allah, Exodus, Musa, Sina Dağı, Tanrı, Tevrat, Sebt, Naş Papirüs, Çıkış
Sina Dağı
2 yıl önce

öncülüğündeki İsrailoğullarının (İbraniler) Mısır'dan çıkarken durdukları, Musa'nın YHVH ile konuştuğu ve On Emir'i aldığı yer olarak bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de...

Sina Dağı, Sina Dağı
Vadedilmiş topraklar
2 yıl önce

(İbranice: הארץ המובטחת‎, romanize: ha-Aretz ha-Muvtacha), Yahudilik'te Tanrı YHVH tarafından İbrahim'e ve soydaşlarına vadedilmiş bölgedir. Tam sınırları belli...

Vadedilmiş topraklar, Vadedilmiş topraklar
Yehoahaz (Yehuda)
6 yıl önce

için bkz. Ahazya (Yehuda). Yehoahaz (veya Jehoahaz) (İbranice: יְהוֹאָחָז "YHVH tutundu"; Modern Yunanca: Ιωαχαζ Iōakhaz; Latince: Joachaz) Yoşiyahu'nun...

Habil ve Kabil
2 yıl önce

kardeşini öldürerek İnsanlık tarihindeki ilk cinayeti işlemiştir. Bunun üzerine YHVH, Kabil'i cehennem azabıyla cezalandırmıştır. Sümer mitolojisinde Emeş-Enten...

Habil ve Kabil, Aramice, Eski Ahit, Hadis, Havari, Havva, Hıristiyanlık, Kuran, Kurban, Liberal, Maide
Yoşiyahu
6 yıl önce

Yoşiyahu (veya Yoşiya, Josiah) (İbranice: יֹאשִׁיָּהוּ, "YHVH tarafından desteklenen"; Modern Yunanca: Ιωσιας; Latince: Josias) (~ MÖ 649–609) büyük reformlar...