zooloji isim Fransızca zoologie. Hayvan bilimi. Hayvanlar alemini inceleyen bilim dalına verilen isim.

ZOOLOJI (türkçe) anlamı
1. Hayvan bilimi.
ZOOLOJI (türkçe) anlamı
2. hayvan
3. logos konu ) hayvanbilim.
ZOOLOJI (türkçe) ingilizcesi
1. n. zoology,
ZOOLOJI (türkçe) fransızcası
1. zoologie [la]
ZOOLOJI (türkçe) almancası
1. n. Zoologie

Zooloji hakkında detaylı bilgi

Zooloji isim Fransızca zoologie. Hayvan bilimi. Hayvanlar alemini inceleyen bilim dalına verilen isim. Zoo hayvanlar topluluğu, logos bilim anlamında kullanılan bir kelime olduğundan, Zooloji; biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bir dalıdır, demek yanlış olmaz. Eski çağlarda yaşamış ve bugün soyu tükenmiş birçok tür ve günümüzde yaşayan bütün hayvanlar, zoolojinin inceleme alanına girmektedir.

İnsanların merak ve araştırma eğilimiyle ortaya çıkan zoolojinin insanlık tarihi kadar eski olma olasığı vardır. İlk olarak Mısır, İran ve Yunan kültürlerinde hayvanları incelemelere ait fikirler, yazılı belgeler görülmektedir. Geçmişte hayvanların basit tanımı ve işlevi, embriyonik gelişimi, beslenmeleri, sağlığı, davranışları, kalıtım ve evrimleriyle; çevreleri ve diğer canlılarla olan etkileşim ve iletişimlerini, incelemeye başlamış olup, daha sonraları altdallara ayrılacak kadar gelişmiştir. Günümüzde her bilimadamı bu bilimin altdallarından biriyle ilgilenmekte, ve ilgilendiği dala göre adlandırılmaktadır. Zooloji, tıptan, toplum sağlığından, ziraatten ve toplum bilimlerinden, uzay bilimlerine kadar tüm alanları ilgilendirmekte, bu alanlarda yapılacak herhangi bir araştırma biyoloji, ve dolayısıyla zooloji kapsamına girmektedir. Tüm düşünceler, tüm araştırmalar kökünü doğadan almakta olduğu gerçeği, zoolojinin neden bu kadar önemli bir bilim dalı olduğunu anlatmaktadır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Papa (zooloji)

Papa, çeşitli kuşlara verilen ad. Kuşçular, poephila grubundan ufak astrildalara ve bazı paserinallara "papa" derler.

Termit (zooloji)

Termit, özellikle Afrika`da yaşayan ve yağmur ormanlarında da benzerleri bulunan bir karınca türüdür.

Zooloji Dalları

Zooloji (hayvan bilimi)(Antik Yunanca: ζῷον, zōon = hayvanlar topluluğu + λόγος, logos = bilim) sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir terim olup biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bir bilim dalıdır. Eski çağlarda yaşamış ve bugün soyu ...

Anten (zooloji)

Duyarga ya da anten (Lat. Antenna [sg] / Antennae [pl]), eklem bacaklılar (Arthropoda) şubesinin altı bacaklılar (Hexapoda), çok bacaklılar (Myriapoda), kabuklular (Crustacea) ve soyu tükenmiş trilobitler (Trilobitomorpha) alt şubelerinde görülen duyu organı olarak gelişmiş hareketli ...

Polip (zooloji)

Polipler (Hydrozoa), yuvarlak ya da düz olan ağzın karşısındaki diğer uçlarıyla bir yere bağlanmış yaşayan, vazo ya da torba şaklinde vücutları olan deniz hayvanlarıdır. Dış vücut duvarları ektoderm, iç vücut duvarları endoderm tabakasından oluşur.

Alfa (zooloji)

Alfa, sosyal hayvanlar içerisinde; alfa erkek ve alfa dişi, komünite içerisinde, diğer bireyler tarafından kararlarına uyulan ve lider konumundaki bireylerdir. Eğer bir erkek ve bir dişi birlikte bu rolü üstlenirlerse, onlara alfa çift adı verilir.

Gövde (zooloji)

Gövde: insan vücudunun bir bölümüdür.

Kreş (zooloji)

lar da kreş oluşturur. Bir dişi diğerlerinin yavrularıyla da ilgilenir.

Galago

Galagogiller (Galagonidae), ağaçlarda yaşayan, noktürnal, iri gözlü, küçük bir nemli burunlu primat familyası. Afrika'da yaşarlar.

Hexapod

``"Hexa"`` latincede altı, ``"pod"`` bacak anlamındadır. ``"Hexapod (Hexapoda)"`` altı bacaklı canlı anlamına gelir ve böcekler (Insecta) için kullanılır.