Ağaç

Ağaç, tek gövdesi bulunan, beslenmeyi ana ve yan köklerden alan 4-5 m boyundaki odunsu bitki.Toprağa düşen tohumdan en önce fide meydana gelir. Fide bir yıl sonra fidan halini alır. Hücrelerinin çoğalmasıyla dal ve yapraklar, gövde ve kök olarak üç parçadan ibaret bir ağacın küçük bir modeli olur. Her yıl ağacın dallarında ve köklerinde yeni sürgünler çıkarken, gövdede de bir tane yıllık halka meydana gelir. Bu halkalar, ağacın enine büyüyerek yaptığı odun tabakasıdır. Yağışı bol yıllarda, g

AğaçDünyanın en büyük ağacı sekoya
A lm. Baum, Fr. Arbre, İng. Tree. Tek gövdesi bulunan, beslenmeyi ana ve yan köklerden alan 4-5 m boyundaki odunsu bitki.

Toprağa düşen tohumdan en önce fide meydana gelir. Fide bir yıl sonra fidan halini alır. Hücrelerinin çoğalmasıyla dal ve yapraklar, gövde ve kök olarak üç parçadan ibaret bir ağacın küçük bir modeli olur. Her yıl ağacın dallarında ve köklerinde yeni sürgünler çıkarken, gövdede de bir tane yıllık halka meydana gelir. Bu halkalar, ağacın enine büyüyerek yaptığı odun tabakasıdır. Yağışı bol yıllarda, geniş bir halka; kurak geçen yıllarda ise, ince ve küçük bir halka meydana gelir. Bu halkalardan ağacın yaşı kolayca anlaşılabilir.

Gövdesinden enine kesilen bir ağaç incelenecek olursa, en dışta kabuk, sonra yıllık halkaları meydana getiren hücre tabakaları ve en içte de öz kısım görülür.

Bir ağacın gerçekten canlı olan biricik kısmı, kabuğun altında odunun yüzeyindeki ince bir hücre tabakasıdır. Buna katman doku tabakası denir. Bu tabaka ağacı geliştiren ve büyümesini sağlayan tabakadır. Genç bir ağaca çivi çakıldığında veya ağaç bir dal verdiğinde, çivinin ve dalın yerden yüksekliği hiç değişmez.

Bütün canlı varlıklar gibi ağacın da dokularının arasında devamlı bir su dolaşımı olur. Bu su dolaşımının sağlanabilmsi için ağacın devamlı ve bol miktar suya ihtiyacı vardır. Çok büyük bir kayın ağacı, kuru ve sıcak bir günde 250 litre, küçük bir ayçiçeği ise 1 litre su harcar.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Okaliptus ağaçları ise günde ortalama 400 litre su harcadıklarından bataklıkları kurutmada faydalanılır.

Ağacın ihtiyacı olan su, büyük ağaç türlerinde elli metrenin üzerinde bir yüksekliğe çıkmak mecburiyetindedirler. Acaba bu nasıl olur? Bu hadisede önemli olan birinci kuvvet kılcallık olayıdır. Odun boruları demetlerinde 10 metreye kadar etkilidir. İkinci kuvvet ise, kök basıncıdır. Bu basınç ile ağaçta su 30 metre kadar yüksekliğe çıkarılabilmektedir. Bir diğer önemli kuvvet de yapraklardan suyun buharlaşması (terleme) ile meydana gelen emme kuvvetidir. Buna Kohezyon gerilimi de denir. Terlemenin (transpirasyon) büyük kısmı gözeneklerle, az bir kısmı da diğer yüzeylerle sağlanır. Kohezyon kuvveti su moleküllerini birbirine bağlar. Bu gerilim, suyun kopmayan bir sütun halinde yükselmesini sağlar. 100 metreye kadar etkilidir. Sekoya gibi yüksekliği 100 metreyi bulan dev ağaçlarda su tepelere kadar kohezyon kuvvetiyle yükselir.

Bir ağaç kendi besinini doğrudan doğruya toprak ve havadan güneş ışığı vasıtasıyla üretir. Bu, hiç bir canlı hayvan vücudunun yapamadığı son derece karmaşık bir hadisedir. Yapraklardaki klorofil denilen yeşil madde sayesinde, havanın karbondioksitinden, güneş ışığı altında fotosentez denilen olay sonucunda kendisi ve diğer canlılara faydalı besinleri meydana getirir.

Her yaprak, kendini dışarıya karşı koruyacak çok etkili bir tabaka ile sıkı sıkıya örtülüdür. Hava, yaprakların altındaki çok küçük deliklerden girebilir. Suyun buharlaşması da, yine bu deliklerden (por) sağlanır. Yaprak ihtiyaca göre bu delikleri açar veya kapatır. Ağaç kabuğu çok etkili bir su geçirmeyici zırhtır. Bir ağaç, başından ayaklarına kadar, su buğusunun dışarı sızmasına karşı sırlanmıştır.

Ağaçlar günlük hayatın her kısmında son derece çeşitli ve o derece yaygın olarak kullanılır. Kağıt yapımından mobilya yapımına, meyvelerinin besin olarak kullanımından süs ağaçlarına kadar, sayısız denebilecek kullanılış yeri vardır. Büyük ağaç toplulukları olan ormanlar ise, bir memleketin iklimini, hatta ekonomisini etkileyecek kadar önemlidir.

Eski jeolojik devirlerde yaşamış, bugün nesli tükenmiş dev ağaçlara dünyanın bazı bölgelerinde nadiren rastlanabilmektedir. Ağaçların boyları ve yükseklikleri bir hayli değişiklik gösterir. Boyları üç metreden yüz on metreye kadar; yaşları otuz-kırk yıldan beş bin yıla kadar olan ağaçlara rastlanmaktadır. Dünyanın en yaşlı ve yüksek ağaçlarından olan ve Amerika’da Sierra Nevada Dağlarında bulunan sekoyalar (Sequoia) yüz on metre yüksekliğe ve 6-9 m çapa erişebilir. Bunların yaşları da dört bin yılı bulmaktadır. Avustralya’da yüksek boylu ormanlar meydana getiren okaliptus ağaçları da yüz metreyi bulmaktadır. Ağaçların yaşları bir hayli farklılıklar göstermektedir. Son yıllarda dünyanın en yaşlı ağacının bir çam türü (Pirus aristata) olduğu belirlenmiştir.

Ağaçların gelişmesi için en elverişli şart bol yağmur olup, bu da tropik iklimlerde görülür. Tropikal iklimlerde kurak bölgelerin cüce bitkileri ağaç haline gelir.

Fırtınalar, seller, yıldırım, yangın gibi tabii afetler, usulsüz kesimler gibi insanların yaptığı tahripler, bitki hastalıkları, ağaçların en büyük düşmanları olarak sayılabilir.

Türkiye’de yetişen bazı ağaçların yaşları:

Meşe, ıhlamur, köknar1000 yıl

Kayın900 yıl

Zeytin400 yıl

Elma, armut300 yıl

Akkayın250 yıl

Türkiye’de yetişen bazı ağaçların yükseklik ve kalınlıkları:

BoyuÇapı

Köknar75 m3 m

Ladin60 m2 m

Melezağacı53 m16 m

Çam50 m1 m

Kayın44 m2 m

Meşe53 m4 m

Dışbudak30 m1.7 m

 • Abies

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Göknar

 • Acacia
  Göknar, çamgiller (Pinaceae) familyasının Abies cinsinden iğne yapraklı ağaç türlerine verilen ad.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akasya

 • Acer
  Akasya (Acacia), Baklagiller familyasından genellikle hep yeşil yapraklı ve dikenli ağaç ya da ağaççık cinslerine verilen ad.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Akçaağaç

 • Actinostrobus
  AKÇAAĞAÇ (Acer);Alm. Spitzahorn (n), Fr. Erable, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Athrotaxis

 • Aesculus Atkestanesi

 • Agathis

 • Ailanthus
  ATKESTANESİ Aesculus hippocastanum);

  Alm. Rosskastanie, Fr. Marronier d’Inde, İng. Horse-Chestnut. Familyası: Atkestanesigiller (Hippocastanaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Yol kenarları ve parklarda süs ağacı olarak yetiştirilir.

  Nisan-temmuz aylarında çiçek açan, 15-25 m boyunda, sık dallı ve yapraklı bir ağaç. Gövde üzerinde karşılıklı durumda ve uzun saplı olan yapraklar oldukça büyük görünümdedirler. Büyük ve dik olan piramid biçimli çiçek dur
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kokarağaç

 • Albizia
  Kokarağaç Familyası: Kokarağaçgiller (Sımaroubaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde. Mayıs-hazırin ayları arasında yeşilimsi renkli çiçekler açan, ceviz ağacı görünüşünde, kötü kokulu bir ağaç. Yaprakları bileşik, 15-40 yaprakçıktan meydana gelir. Çiçekler büyük bir salkım halinde toplanmışlardır. Taç ve çanak yaprakları 5 parçalıdır. Meyveleri önce yeşil, olgunlaştıktan sonra kırmızı renklidir. Vatanı Uzakdoğu’dur. Buradan Avrupa ve Anadolu’ya yayılmıştı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gülibrişim

 • Alnus
  Gülibrişim Alm. Orientalische Akazie, Fr. Acaciam oriental, İng. Rose acacia. Familyası: Baklagiller (Leguminosae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Park ve bahçelerde yetiştirilir.

  Vatanı, Kuzey İran ve tropik Asya olan bir ağaçtır. Kıyı bölgelerimizde park ve bahçelerde çok yetiştirilir. Avrupalılarca İstanbul akasyası veya ipek ağacı da denilen gülibrişimin boyu 15-20 m’yi bulabilir. Kışın yapraklarını döken ağaçlardandır. Çiçekleri toplu halde olup, e
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kızılağaç

 • Familyası: Huşgiller (Betulaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara ve Karadeniz bölgesi. Kışın yaprağını döken, çiçekleri bir cinsli olan ağaçlar. Yapraklarının kenarları dişlidir ve armut şeklindedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Araucaria Arokarya

 • Arbutus

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kocayemiş

 • Aucuba
  Familyası: Fundagiller (Ericaceae). Türkiyede yetiştiği yerler: Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgesindeki makilerle birlikte bulunur. Eylül-mart aylarında çiçek açan 1-3 m yükseklikte, bilhassa maki topluluklarının hakim olduğu bölgelerde yetişen, her zaman yapraklı ağaççıklar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Austrocedrus

 • Berberis

 • Betula Huş

 • Biota

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Doğu mazısı

 • Broussonetia

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Buxus Şimşir

 • Calocedrus
  Şimşir Familyası: Şimşirgiller (Buxaceae). Türkiye'de yetiştiği yerler: Marmara ve Karadeniz.

  Mart-nisan aylarında küçük, sarımsı renkli çiçekler açan, kışın yapraklarını dökmeyen, 1-3 m yüksekliğinde, sert ve sarı odunlu tek evcikli küçük ağaççıklar, Avrupa'dan doğuya yayılmıştır. Kolay üretildiğinden bahçelerin etrafına ekilir. Dallar kısa ve sıktır. Yaprakları kısa saplı, oval veya elips şekilli, üstü parlak ve koyu yeşil, altı donuk ve açık yeşil renklidir. Çiçekler dört parçalıdı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Su sediri

 • Camellia

 • Carpinus

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gürgen

 • Carya

 • Castanopsis

 • Catalpa
  Gürgen (Carpinus), Betulaceae (huşgiller) familyasından Carpinus cinsini oluşturan girintili grimsi kabuklu gövdelere sahip ağaç ya da ağaçcıklara verilen ad.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Katalpa

 • Cathaya

 • Cephalotaxus

 • Celtis

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çitlenbik

 • Ceratonia

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Keçiboynuzu

 • Cercidiphyllum
  "Keçiboynuzu" ("Ceratonia siliqua"), "Harnup" olarak da bilinir, baklagiller (Fabaceae) familyasından doğal olarak
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Cercis Erguvan

 • Chamaecyparis
  Erguvan (Cercis siliquastrum), yoğunlukla Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde bulunan bir ağaç. Erguvan, yapraklanmadan önce baharın müjdecisi kabul edilen morumsu pembe renkte çiçekler açar. İsa'nın ihanet eden havarisi Yahuda kendini bu ağaca asmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Citrus

 • Clematis

 • Cornus Kızılcık

 • Corylus
  Kızılcık Familyası: Kızılcıkgiller (Cornaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Karadeniz, Akdeniz, Anadolu.

  Mart-nisan ayları arasında çiçek açan, 2-7 m boyunda, karşılıklı yapraklı ve yaprak döken küçük bir ağaç. Genç dallar az çok tüylüdür. Gövdeleri sarımtrak kabuklu ve levhalar halindedir. Genç dallar kırmızımsı kahverengidir. Çiçekler küçük, sarı ve basit şemsiye durumundadır. Çiçek halkaları dörder parçalıdır. Meyveleri eliptik, oval, kırmızı renkli, ekşi ve buruk lezzetli
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fındık

 • Cotinus
  Fındık, huşgiller (Betulaceae) familyasından Corylus cinsini oluşturan çalı ve ağaç türlerinin ortak adı. Kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yetişen, çalımsı veya alçak boylu, tek evcikli, erkek ve dişi çiçek ayrı ağaçta, ayrı yerlerde olan bitkiler. Fındığın erkek çiçekleri tırtılsıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sumak

 • Cotoneaster
  Sumak Familyası: Antepfıstığıgiller (anacardiaceae). Türkiye'de yetiştiği yerler: Ege, Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu.

  2-3 m boylarında, kışın yapraklarını döken, çalı tipinde ağaççıklar. Yapraklar 5-10 yaprakçıklara ayrılmıştır. Bunlar oval şekilli ve sapsız, tüylü ve kenarları hafif dişlidir. Çiçekler yeşilimsi renklerde, 20-25 cm konik çiçek durumlarında toplanmışlardır. Meyveleri olgunlukta esmer-kırmızı renkli, küre şekilli, tüylü ve ekşi lezzetlidir.

  Kullanıldığı yerler: Yaprak
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Crataegus Alıç

 • Cryptomeria
  Adi alıç (Crataegus monogyna), gülgiller (Rosaceae) familyasından bir alıç türü. Ormanlarda yetişir. İlkbaharda açan çiçekleri beyaz ve pembedir. Meyveleri 6-10 mm çapında kırmızı ya da esmer kırmızıdır. Çiçek ve meyvelerinden kurutularak infüzyon yolu ile faydalanılır. Sıtasterin, adenozin, adenin ve guanin içerir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Cunninghamia

 • Cupressocyparis

 • Cupressus Servi

 • Cydonia Ayva

 • Daphne

 • Diospyros

 • Dipteronia

 • Elaeagnus İğde

 • Eriobotrya Maltaeriği

 • Eucalyptus Okaliptus

 • Euonymus

 • Fagus Kayın

 • Ficus İncir

 • Fitzroya

 • Forsythia Altınçanak

 • Fraxinus Dişbudak

 • Fuchsia Küpeçiçeği

 • Ginkgo Mabetağacı

 • Gleditsia

 • Hedera Sarmaşık

 • Hibiscus Ağaçhatmi

 • Hippophae Yalancı iğde

 • Hydrangea Ortanca

 • İlex Çobanpüskülü

 • Jacaranda

 • Jasminum Yasemin

 • Juglans Ceviz

 • Kalmia

 • Keteeleria

 • Koelreuteria Fenerağacı

 • Laburnum

 • Lagerstromeia Oyaağacı

 • Larix Melez

 • Laurus Defne

 • Ligustrum Kurtbağrı

 • Liquidambar Sığla

 • Liriodendron

 • Lithocarpus

 • Lonicera Hanımeli

 • Maclura Yalancı portakalağacı

 • Magnolia Manolya

 • Mahonia

 • Malus Çiçek elması

 • Melia Tespihağacı

 • Mespilus Muşmula

 • Metasequoia Su ladini

 • Microbiota

 • Morus Dut

 • Myrtus Mersin

 • Nerium Zakkum

 • Nothofagus

 • Olea Zeytin

 • Osmanthus

 • Ostrya Kayacık

 • Paulownia

 • Phellodendron

 • Phillyrea Akçakesme

 • Phoenix Hurma

 • Picea Ladin

 • Pinus Çam

 • Pistacia Sakızağacı

 • Pittosporum

 • Platanus Çınar

 • Podocarpus

 • Populus Kavak

 • Prunus Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı

 • Pseudolarix

 • Pseudotaxus

 • Pseudotsuga

 • Pterocarya

 • Punica Nar

 • Pyracantha Ateşdikeni

 • Pyrus Armut

 • Quercus Meşe

 • Rhamnus Cehri

 • Rhododendron Ormangülü

 • Robinia Yalancıakasya

 • Salix Söğüt

 • Sambucus Mürver

 • Sassafras

 • Sciadopitys

 • Sequoia Sekoya

 • Sequoiadendron

 • Sophora Sofora

 • Sorbus Üvez

 • Syringa Leylak

 • Taiwania

 • Tamarix Ilgın

 • Taxodium Bataklık servisi

 • Taxus Porsukağacı

 • Tetraclinis

 • Thuja Mazı

 • Thujopsis Yalancı mazı

 • Tilia Ihlamur

 • Torreya

 • Tsuga

 • Ulmus Karaağaç

 • Vaccinum

 • Viburnum Kartopu

 • Washingtonia

 • Wisteria Morsalkım

 • Yucca Avizeağacı

 • Zelkova

 • Ziziphus Hünnap

  Kaynaklar

 • http://tr.wikipedia.org
 • Rehber Ansiklopedisi

  Ağaç Resimleri


  • Yapraklar ağaçların en önemli organlarıdır. Resimde kayın ağacı yaprakları görülüyor.

  • Bir meşe ağacı

  • Kışın Almanya'nın Schwarzwald bölgesinden bir kayın görüntüsü.

  • Sekoyalar dünyanın enbüyük ağaçlarıdır.

  • Dünyanın en büyük ağacı sekoya  Yorumlar - Lütfen konu (Ağaç) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  Misafir: Ağaçların yok olması;yaşama ortamının bozulması ve iklimin olumsuz yönde etkilenmesi ve devamında yaşam zincirinin kopması en sonunda da tüm yaşamın yok olması anlamına gelir. - 3 yıl, 0 ay önce yazıldı.