Hareket (Fizik)

Hareket, bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karşı değişimidir. Hareketle ilgilenen bilim sahaları, mekanik ve kinematik olarak sınıflandırılabilir. İlkinde kuvvet ve kütle üzerindeki etkisi incelenirken, ikincisinde, kütlenin konumu, hızı gibi nitelikler incelenir.

Hareket, bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karşı değişimidir. Hareketle ilgilenen bilim sahaları, mekanik ve
Cisimlerin denge ve hareketini inceleyen bilim dalı. Mekanik bütün makinaların ve yapıların projelendirilmesinde müracaat edilen ana kurallar topluluğudur. Bu bilim dalı, bir yandan kâinattaki maddî olayların kurallarını araştırırken, diğer yandan atom içindeki olayları aydınlatmaya çalışır. Fizik ve astronomide mekaniğin önemi her geçen gün artmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kinematik olarak sınıflandırılabilir. İlkinde kuvvet ve kütle üzerindeki etkisi incelenirken, ikincisinde, kütlenin konumu, hızı gibi nitelikler incelenir. Hareketle ilgili en temel yasalar Newton'un hareket yasaları olarak adlandırılan
Bu bilim dalını ilk defa kesin olarak tanımlayan ve ona bu adı veren Ampere'dir. Ampere'e göre «kinematik değişik tür hareketler üstüne, kendilerini doğuran kuvvetlerden bağımsız olarak söylenebilecek her şeyi kapsamalıdır. Değişik hareketlerde, aşılan alana, bu alanı geçmek için gerekli zamana ve bu alanla bu zaman arasında bulunabilecek çeşitli bağıntılara göre hızın bulunmasına bağlı tüm tasarımları incelemek zorundadır. Nihayet, bir hareketi bir başka harekete dönüştürmek için kullanılac
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Isaac Newton tarafından hareket eden bir cismin davranışlarının incelenmesi ile elde edilmiş olan yasalardır. Bu yasalar aynı zamanda klasik mekanik kuramlarının temelini oluşturur.
Sir Isaac Newton (1642 - 1727), tarihin yetiştirdiği en büyük bilim adamlarından biridir ve matematik, astronomi ve fizik alanlarındaki buluşları göz kamaştırıcı niteliktedir; klasik fizik onunla doruğa erişmiştir. Bilime yaptığı temel katkılar, diferansiyel ve entegral hesap, evrensel çekim kanunu ve Güneş ışığının yapısı olarak sıralanabilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Newton yasaları şu şekilde ifade edilebilir:
 • Newton'un I. hareket yasası (Eylemsizlik) : Bir cisme etki eden net bir kuvvet yoksa, o cisim durur ya da sabit hızla doğrusal hareket yapıyorsa bu hareketine devam eder.
 • Newton'un II. hareket yasası: Bir cismin momentumunun zamana karşı değişimi , cisme etki eden net kuvvet ile orantılı ve aynı yöndedir. Şu şekilde denklemsel olarak ifade edilebilir.(P: momentum ; t: zaman ; F: kuvvet ; M: kütle ; V: hız ; a: ivme) :<math>\vec F = {d\vec P\over dt}</math> :<math>\vec F = {d(m\vec V) \over dt} = m{d\vec V \over dt}</math> :<math>\vec F = m \vec a</math>
 • Newton'un III. hereket yasası (Etki-Tepki) : Evrendeki tüm kuvvetler birbirine eşit ve zıt yönlü çiftler halindedir. Yani bir cisim üzerine etki etmekte olan her harici kuvvet için ona eşit ve zıt yönde bir kuvvet bulunmaktadır.

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Newton'un geliştirdiği kütlenin konumu ve kütlelerin birbirleri ile münasebetini formüle eden bu yaklaşım daha sonra
  Newton (1642 - 1727), tarihin yetiştirdiği en büyük bilim adamlarından biridir ve matematik, astronomi ve fizik alanlarındaki buluşları göz kamaştırıcı niteliktedir; klasik fizik onunla doruğa erişmiştir. Bilime yaptığı temel katkılar, diferansiyel ve entegral hesap, evrensel çekim kanunu ve Güneş ışığının yapısı olarak sıralanabilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Euler tarafından bir kütlenin iç hareketlerini de inceleyecek şekilde geliştirilmiştir.

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Süreklilik mekaniği olarak adlandırılan bu sahada iki boyutlu

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  vektörler yerine, matris şeklinde ifade edilen
  Vektör Doğrultusu, yönü ve şiddeti (büyüklüğü) olan doğru parçası. Bir vektörün başlangıç veya etki noktası, bitim noktası, doğrultusu ve yönü daima bulunur.

  Fizikte ve teknikte bazı büyüklükler vektörlerle ifade edilir. Kuvvet, hız, ivme, basınç gibi kavramlar vektörel büyüklüklerdir. Zira hepsinin de bir etki noktası doğrultusu yönü ve şiddeti vardır. Bu şartları ihtiva eden bütün teknik büyüklükler, vektörlerle ifade edilirler. İş, güç, enerji gibi büyüklükler skaler büyüklüklerdir
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ler kullanarak hareket formüle edilir. Tensörler, seçilen teğet düzleminin konumuna gore değişen çokluklardır. Euler,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Stokes,
  anlam ayrımı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Navier-Stokes denklemleri süreklilik mekaniği kullanılarak geliştirilen denklemlerden ilk akla gelenlerdir. Navier-Stokes

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  akışkanlar mekaniği olarak anılan sahanın temel denklemidir. Hava, su gibi ağdalı (viscosity) veya ağdasız akışkanlara ait hesaplamalar bu denklemler yardımı ile son derece sağlıklı olarak yapılabilmektedir.

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Hareket (Fizik)) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.