İngilizce

İngiltere kökenli bir dil olan İngilizce ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Güney Afrika ve Kanada gibi pek çok ülkede ana dil olarak kullanılıyor. İngilizce 380 milyon kullanıcısı ile dünya üzerinde en çok konuşulan 3. dildir. (Çince ve Hintçe'den sonra)

İngilizceAnadili İngilizce olan insanların ülkelere göre dağılımı (1997 verileri)
İ ngilizce (İngilizce: 'English'), Batı Cermen dillerine ait,
İngilizce dünyada 410 milyon kişi tarafından anadil olarak konuşulur ve 53 ülkede resmi dildir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İngiltere kökenli bir
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, İngiltere Avrupa’nın kuzeybatı kıyısında yer alan Britanya Adalar Topluluğu üzerinde, dört ülkeden müteşekkil bir devlet. Bu adalar topluluğu Büyük Britanya ve İrlanda Adalarıyla birlikte, 5000 küçük adadan meydana gelmiştir. Batısında İrlanda Denizi, doğusunda Kuzey Denizi, kuzeyi, güneybatısı ve kuzeybatısı Atlas Okyanusu ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dildir.
Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan sesli ya da yazılı simgeler sistemi. Dil simgelerine "gösterge" adı verilir. Bu göstergeler, saymaca bir nitelik taşır; anlamlan doğal bir bağlantıdan kaynaklanmayıp toplumsal bir anlaşmadan, bireyler arasında üstü kapalı bir uzlaşmadan doğar. Bu tanıma göre dil, yalnızca insan toplumlarında bulunan bir yetenektir. Hayvan türleri de sesler ve beden hareketlerinin yardımıyla birbirleriyle
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Amerika Birleşik Devletleri,
Amerika Birleşik Devletleri; doğuda Atlas Okyanusundan batıda Büyük Okyanus a kadar 4.500 km genişliğindedir. Kuzey sınırını Kanada, güneyini ise Meksika körfezi çevirmektedir. ABD Amerika kıtasında yer alır. Dünyanın en büyük ülkelerinden biridir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
, Avustralya,
Avustralya, güney yarım kürede yer alan bir ülkedir. Hint ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Avustralya tüm bir kıtayı kaplayan tek ülkedir. Komşuları Endonezya, Doğu Timor, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu, Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda'dır. Avustralya'nın başkenti Canberra, en büyük şehri ise Sydney'dir. Avustralya'nın nüfusu 20,5 milyondur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Birleşik Krallık,
Ülke2
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İrlanda Cumhuriyeti,
İrlanda Cumhuriyeti ya da kısaca İrlanda. Atlantik Okyanusu'nda Britanya Adaları'nın batısındaki İrlanda Adası üzerinde kurulu Avrupa Birliği üyesi bir ülke. İrlanda, 1973'ten beri AB üyesi olmasına karşın NATO üyesi değildir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kanada ve
Kanada, eski adı ile Kanada Dominyonu, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindeki ülkedir. 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan, merkezi olmayan, anayasal monarşi ile yönetilen, 1867'de Konfederasyon yasası ile kurulan bir federasyondur. Yüzölçümü 9,984,670 km² (2.), nüfusu 33.426.600 (2010 yılı 36. sırada) kişidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yeni Zelanda''da yaşayanların çoğunun
Yeni Zelanda, Güneybatı Pasifik Okyanus'da bir ada ülkesi. Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 2.000 km güney doğusunda yer almaktadır. İki büyük North Island ve South Island ile birçok küçük adadan oluşur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
anadilidir.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ve resmî dil olarak dünya genelinde, özellikle
Resmi dil bir ülkede anayasa veya kanun ile kabul edilen dili tanımlamak için kullanılan terimdir. Örneğin Türkiye'de resmi dil anayasa ile Türkçe olarak belirlenmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ve çok sayıda
İngilizce ismi Commonwealth of Nations'dır. Sözlük anlamı "Milletin çıkarı, iyilik"tir. Commonwealth sözcüğü 1513'ten sonra "devlet" anlamında da kullanılmıştır. Dört önemli kullanımı vardır; bunlardan ikisi Britanya ile ilgilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
uluslararası örgüt tarafından kullanılmaktadır.

Germen kökenli bir olup Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Germen kavimlerinin Britanya adalarında yaşayan Keltleri sürerek adaya ve adalara getirdikleri dildir. Adını

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ve Saksonlardan almıştır. Bu kavimler dillerine "englic" demişlerdir.
Avrupa kıtasının eski kavimlerinden. Germen asıllı olup, Almanya’nın Saksonya eyâletine ad vermeleriyle hatırlanır. Ren ile Elbe nehirleri arasında, M.Ö. 3. yüzyıldan beri bulundukları bilinmektedir. Mîlâttan sonraki ilk yüzyıllarda bölge dışına taşarak, Britanya Adasına, yâni İngiltere’ye gittiler. Britanya Adasının her tarafına yayıldılar; güney ve güneydoğu kısmına hâkim olup sömürge hâline getirdiler. Denizlerde korsanlık yaptılar. Sekizinci yüzyılda dörde bölünüp, parçalandılar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler buraya din dili olan
Bugünkü İtalya’nın Latium bölgesinde, Tiber Irmağı’na bakan tepelerde kurulmuş birkaç köyden oluşan eski Roma, sonradan dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin merkezi oldu. Romalılar tarihte pek çok ülkenin dilini, edebiyatını, yasalarını, yönetim biçimini ve mimarlığını etkiledi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Latince
yi getirmiş ve Latincenin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra Kuzeyden gelen Viking istilaları ile "Norman French" denilen dil ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu Fransızcayı konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk "Old English" yani Eski İngilizceyi konuşmaktaydı. 1077de Hastings savaşıyla Fatih William adaları ele geçirirek uzun yıllar
Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı iç içe iki ana bilim dalıdır ve Klasik filoloji olarak bilinmektedir. Latince'nin günümüzdeki önemi bilim dalı olmasıdır; bu nedenle batı dillerinin ve yazınlarının yanı sıra Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi, felsefe tarihi, epigrafi, tiyatro tarihi, Roma Hukuku gibi bir çok alanda, ayrıca Osmanlı arşivlerinde bulunan Latince yazılmış belgeler üzerinde bilimsel araştırma yapmak için gereklidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Fransızca
nın yerleşmesine sebep olmuştur. Günümüzde ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Güney Asyanın bir bölümünde,
Fransızca Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığının etkilediği toplumlar tarafından kullanılan dil.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mısır
da ve Afrikanın belirli kesimlerinde anadil yada ikinci dil olarak konuşulmaktadır.
Mısır< (Arapça: Mısr/Masr, مصر) adıyla bilinen Mısır Arap Cumhuriyeti (Arapça: Gumhûriyet Masr'al Arabiye, جمهورية مصر العربية) Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da yer alan, Kuzeyden Akdeniz ve doğudan Kızıldeniz'le kuşatılmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye
de uzun yıllar yabancı dilden öteye gitmemesine rağmen 1990lardan sonra izlenen eğitim politikaları sonucu ikinci dil olma yolunda ilerlemektedir.

Modern İngilizce, anadili farklı olan insanların konuştuğu ilk "küresel ortak dil" ya da
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
lingua franca olarak tanımlanmaktadır. İngilizce
Lingua franca veya Sabir, tarihte doğu Akdeniz'de kullanılmış olan, İtalyanca'nın, Fransızca, Arapça, Farsça ve İspanyolca'yla karışımından oluşmuş dil. İtalyanca Frenk dili anlamına gelir. <ref name="franca">Oxford İngilizce Sözlük, lingua franca</ref>


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

iletişim,
İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. İletişim tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
bilim,
Bilim (Os. İlim, Mâlumât,. Vukûf, Mârifet, İlmî müdevven, Fen; Fr., İng. Science, Al. Wissen, Wissenschaft; İt. Scienza) Yöntemli bilgi... Önceleri bilgi terimiyle eşanlamda kullanılan bilim terimi, günümüzde olayların yasalarını bulmak amacını güden araştırmaları dile getirmektedir. Bilim, yöntemle elde edilen ve pratikle doğrulanan bilgidir. Bu yüzden de idealizmle bağdaşamaz, çünkü idealist bilgi pratikle doğrulanamaz.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ticaret,
Ticaret Kazanç amacıyla yapılan alım-satım faaliyeti. İktisadi malların elden ele geçerek sahip değiştirmesidir. Geniş anlamda ticaret, parayla temsil edilen bütün malların kendi veya başkası hesabına nakden veya hesaben sürekli olarak alınıp satılma faaliyetidir.

İnsan sonsuz ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların elde edilmesini sağlayan içgüdüler, akıl, zeka ve ruhi kuvvetlerle birlikte yaratılmıştır. İhtiyaçların çok çeşitli olması insanları birlikte yaşamaya, birbirinden faydalanmaya, tica
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
havacılık,
Havacılık, insanlar tarafından üretilmiş hava taşıtlarıyla uçmak ya da uçmak için gerekli olan makinaların tasarımıyla veya bakımlarıyla uğraşmak demektir. Daha genel bir anlamda, havacılık terimi, hava taşıtı ile ilgili olan tüm eylemleri, endüstrileri, kurumları kapsamaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
eğlence,
Eğlence, insanların boş vakitlerini keyifli şekilde geçirmek için yaptığı çeşitli faaliyetler. Eğlenceli yapımları üreten ekonomik sektöre ise eğlence sektörü denir. Bir komedi filmi, spor karşılaşması veya pornografi eğlence sektörü ürünlerine örnek olabilir. Bir filmin veya görselin eğlenceli yapım olabilmesi için ön koşul yapımın bireyler tarafından eğlendirici olarak görülebilmesidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
radyo ve
Radyo, kablosuz, tek yönlü sözel yayın aracına verilen isim. Elektromanyetik dalga alıcısı veya vericisi; Radyo dalgaları'ndaki ses modülasyonunu önce elektronik ortama sonra da sese çeviren elektronik alet; alıcı veya verici.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
diplomasi alanlarında egemen
Diplomasi Alm. Diplomatie, Fr. Diplomatie, İng. Diplomacy. Devletler hukukuna göre milletlerarası ilişkilerin düzenlenmesi ve milletlerarası münasebetleri yürütme ve yönetme sanatı. Birinci niteliği müzakeredir. Diplomasi bütün dünyada, devletler umumi hukuku kurallarına göre yürütülür. Amacı, devletler arasındaki anlaşmazlıkları zora başvurmadan barışçı yollardan çözmektir. Bu iş için devletler, başka ülkelerde elçi, orta elçi ve maslahatgüzerler bulund
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dir. Dilin Britanya Adalarından öteye yayılmasında
Avrupa'nın batısındaki ada topluluklarına verilen ad. Bu topluluklar içinde Büyük Britanya, İrlanda, Shetland, Orkney, ...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Britanya İmparatorluğu
nun büyük payı vardır.
Britanya İmparatorluğu, dünya tarihinde en geniş topraklara sahip olmuş imparatorluk. Zamanının en önde gelen küresel gücüdür. 15. yüzyılın sonlarındaki Portekiz ve İspanya ile başlayan küresel deniz keşiflerinin bir ürünüdür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Amerika Birleşik Devletleri''nin
Amerika Birleşik Devletleri; doğuda Atlas Okyanusundan batıda Büyük Okyanus a kadar 4.500 km genişliğindedir. Kuzey sınırını Kanada, güneyini ise Meksika körfezi çevirmektedir. ABD Amerika kıtasında yer alır. Dünyanın en büyük ülkelerinden biridir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
II. Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizcenin benimsenmesini önemli şekilde hızlandırmıştır.

Bazı alanlarda ve mesleklerde yeterli düzeyde İngilizce bilinmesi gerekir. Bundan dolayı bir milyarı aşkın kişi en az basit seviyede İngilizce konuşabilmektedir.

Tarihçe

İngilizce, Cermen kökenli bir dil olup Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirdikleri dildir. Adını adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu ler dillerine " " demişlerdir. Bu dilin kökeni, bugünkü kuzey Hollandada yer alan Frizyede yaşayan insanların dili olan Frizcedir.

Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler, buraya Kitabı Mukaddes
in başlıca cevirilerinden birinin dili olan Latinceyi getirmiş ve uzun yıllar Latincenin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra Kuzeyden gelen Norman istilaları ile " Normanca" denilen dil ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu dili konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk "Old English" yani Eski İngilizceyi konuşmaktaydı. 1066da Hastings Savaşı yla (Fatih William) adaları ele geçirirek uzun yıllar boyunca Normancanın yerleşmesine sebep olmuştur. Normanların İngiltereyi fethi, aynı zamanda İngilterenin son fethidir.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletlerinde, Birleşik Krallıkta, Avustralyada, Kanadada, Güney Asyanın bir bölümünde, Mısırda ve Afrikanın belirli kesimlerinde anadil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

İngilizce, Çince ve İspanyolca
dan sonra ilk resmi dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.

Coğrafi dağılımı

Anadili İngilizce olanlar daha çok Amerika Kıtası, Avustralya ve Britanya adalarında bulunmaktadır. Ayrıca Okyanusyada da çok konuşulan bir dildir.

Dünyada resmi dil olarak en çok kullanılan 3. dil olmasına rağmen, Dünyada en çok kullanılan 1. dildir. Dünyada İngilizce iletişim dili olarak kabul edilir. Bu yüzden 1 milyarı aşkın kişi en basit seviyede de olsa İngilizce bilmektedir. Bu yüzden İngilizce Dünyanın en çok bilinen dilidir.

Ayrıca bakınız

 • Cermen dilleri

 • Eski İngilizce

 • İngilizce edebiyat

 • Sözlükler

  http://sozluk.turkcebilgi.com/ingilizce İngilizce-Türkçe sözlük

  İngilizce Resimleri


  • Anadili İngilizce olan insanların ülkelere göre dağılımı (1997 verileri)  Yorumlar - Lütfen konu (İngilizce) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.