İsmin halleri

Türkçe'de ismin halleri, sözcükleri yönelme, yükleme, bulunma ve ayrılma açısından tanımlayan, etkilenen sözcüğün yalın hali ve bu sözcüğe eklenmiş hal ekleri ile oluşturulmuş kelimelerdir.

İsmin halleri hakkında ansiklopedik bilgi

Türkçe'de ismin halleri, sözcükleri yönelme, yükleme, bulunma ve ayrılma açısından tanımlayan, etkilenen sözcüğün yalın hali ve bu sözcüğe eklenmiş hal ekleri ile oluşturulmuş kelimelerdir.

Türkçe'de ismin beş farklı hali vardır. Bunlar:

 • Yalın hal,

 • -i hali,

 • -e hali,

 • -de hali ve

 • -den halidir.

  Hal ekleri büyük sesli uyumuna göre "i" yerine "ı" veya "u" ile "e" yerine "a" harfi ile oluşturulacak şekilde değişirler.

  İsmin halleri olarak tanımlanmasına rağmen isim olmayan sözcükler de hal ekleri alabilirler. Bunun dışında Hint-Avrupa dillerinde bilinen genitif ya da aidiyet hali Türkçe'de "-in hali" olarak ismin hallerinden sayılmamaktadır.

  -i hali (belirtme hali)

  Sözcüklerin -i -ı ya da -u eki almış halleridir. Adın belirtme durumu eki adın sonuna geldiği sözcüğü belirtili nesne yapar. Yüklemin neyi, neleri, kimi, kimleri belirttiğini gösterir.

  beni evi
  seni
  on bizi
  sizi
  onları


  -e hali (yönelme hali)

  Sözcüklerin -e ya da -a eki almış halleridir.Adın yönelme durumu sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar.Yüklemin bildirdiği eylemin nereye yöneldiğini gösterir.

  bana eve
  sana
  ona
  bize
  size
  onlara


  -de hali (bulunma hali)

  Sözcüklerin -de ya da -da çekim eki almış halleridir.Bu ekler sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar.Yüklemin bildirdiği eylemi gösterir.

  bende evde
  sende
  onda
  bizde
  sizde
  onlarda


  -den hali (ayrılma hali)

  Sözcüklerin -den ya da -dan eki almış halleridir.Adın ayrılma durumu nereden ayrıldığımızı gösterir.Bu ek sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar.

  benden evden
  senden
  ondan
  bizden
  sizden
  onlardan  Yorumlar - Lütfen konu (İsmin halleri) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.