Arpa

ARPA ARPA (Hordeum sativum); Alm. Gerste (f), Fr. Orge, İng. Barley. Familyası: Buğdaygiller (Gramineae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu’nun her yeri. En önemli hububatlardan birisi. Arpanın tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Eski Mısır hiyerogliflerinde ve piramitlerinde arpa resimlerine rastlanmaktadır. Genellikle ılıman ve sıcak iklimleri seven arpanın anavatanı Önasya’dır. Buğday kadar verimli olmamakla birlikte kıraç ve verimsi

ARPA (türkçe) anlamı

1. buğdaygillerden
2. taneleri ekmek ve bira yapımında kullanılan
3. hayvanlara yem olarak verilen
yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki (hordeum vulgare).bu bitkinin taneleri.

ARPA (türkçe) anlamı

4. buğdaygillerden
5. taneleri ekmek ve bira yapımında kullanılan
6. hayvanlara yem olarak verilen
yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki (hordeum vulgare).bu bitkinin taneleri.

ARPA (türkçe) anlamı

7. 1 . Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum vulgare).
8. 2 . Bu bitkinin ekmek ve bira yapımında kullanılan
9. hayvanlara yem olarak verilen taneleri.
10. Atasözü
11. deyim ve birleşik fiiller
12. (bir) arpa boyu kadar gitmek (veya yol almak)
13. arpa ektim
14. darı çıktı
15. arpası çok gelmek

Arpa (fransızca) ingilizcesi

1. n. harp
large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingers (Music),

Arpa (fransızca) ingilizcesi

2. n. harp
large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingers (Music),

ARPA (türkçe) ingilizcesi

3. [ARPA (Advanced Research Projects Agency) ]n. ARPAn. harp
large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingers (Music),

ARPA (türkçe) ingilizcesi

4. [ARPA (Advanced Research Projects Agency) ]n. ARPAn. harp
5. large stringed instrument with an upright triangular frame which is played by plucking the strings with the fingers (Music),

ARPA (türkçe) fransızcası

1. orge [la]

ARPA (türkçe) almancası

1. n. Gerste
ARPA (Hordeum sativum); Alm. Gerste (f), Fr. Orge, İng. Barley. Familyası: Buğdaygiller (Gramineae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu’nun her yeri.

En önemli hububatlardan birisi. Arpanın tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Eski Mısır hiyerogliflerinde ve piramitlerinde arpa resimlerine rastlanmaktadır. Genellikle ılıman ve sıcak iklimleri seven arpanın anavatanı Önasya’dır. Buğday kadar verimli olmamakla birlikte kıraç ve verimsiz topraklarda, farklı iklim şartları altında yetiştirilebildiği için dünya hububat üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Arpanın zirai işlemleri diğer buğdaygillerle aynıdır. Üstelik daha kısa bir zamanda ve daha erken yetişmektedir. Ekimin yapıldığı mevsime göre ikiye ayrılır.

Yazlık arpa: Genellikle yazların çok kısa sürdüğü yüksek ve soğuk bölgelerde ilkbaharda ekilir.

Kışlık (Güzlük) arpa: Alçak ve ılıman bölgelerde sonbaharda ekilir.

Arpanın ekim alanı buğdaya nazaran çok geniştir. Buğdayın yetişmediği yüksekliklerde (2500 metre) yetiştiği gibi, 70° kuzey paraleline kadar olan yerlerde de yetişir. Kuvvetli ve sulak topraklarda buğdaydan daha fazla verim alınabilir. Bu yüzden köylüler en kuvvetli tarlalarına arpa ekerler ve bu tarlalara arpalık derler.

Arpa başakları, uzun kılçıklı ve tek çiçeklidir. Yaprakları buğdaydan daha geniştir. Boyu bir metre kadardır. Yeşilken biçilerek hayvan yemi olarak kullanıldığı gibi, samanı da çok makbüldür. 12’den fazla türü mevcut olan arpa, başak şekillerine göre iki ana grupta toplanabilir:

Hordeum distichum türünde başaklar iki sıralıdır. Taneleri az fakat dolgundur. Genellikle malt imali için yetiştirilir. Arabistan’da ve benzer iklim özelliklerini taşıyan bazı bölgelerde tabii olarak yetişen yabani arpanın da başakları iki sıralıdır.

Hordeum polysticum türünde başaklar çok sıralı, genellikle 5-6’lıdır. Hayvan yemi olarak yetiştirilir.

Kullanıldığı yerler: Besin değeri çavdardan yüksek, buğdaydan düşüktür. % 69 nişasta, % 0.7 protein ihtiva eder. Genellikle hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bazı yerlerde unundan ekmek de yapılmaktadır. Fakat kepeği tam olarak alınsa bile buğdaya nazaran sindirimi çok zordur. Malt imalinde iki sıralı arpa tercih edilir.
Önceki Paylaşımlar