Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Paracelsus

    Paracelsus (Phillipus Theophratus Bombastus von Hohenheim). İsveçli/Alman doktor ve kimyager. 16. yüzyılın önemli bilim adamlarından ve modern tıbbın kurucularından biri olduğu kabul edilir.

    Lenfoma

    Genel anlamda lenfoma, lenf dokularının genişlemesiyle çıkan bir hastalıktır. Daha özel anlamda lenfoma, hepsi ve habis olan ve birbirlerine bağlı bulunan hastalıkların bir grupmanıdır. Bunlar arasında lösemi, muhtelif tiplerde "lenfosakroma" ve Hodgkin hastalığı da ...