Hava

Hava

Havanın en değişken kısmı olan su buharı en nemli havada bile %3’ten daha az bulunursa da hayatın devamı için gerekli bir maddedir. Hayat için gerekli olan diğer bir değişken bileşen ozon (O3)dur. Deniz seviyesinde milyonda 0,07 olan yoğunluğu

HAVA (türkçe) anlamı

1. havayuvarını oluşturan bütün canlıların solunumuna yarayan renksiz kokusuz akışkan gaz karışımı
2. gök
3. gökyüzü,meteorolojik olayların tümü
4. çevreyi kuşatan boşluk.canlılar üzerindeki etkisine göre bir yerin iklimi
5. gök doğrultusu.

Hava (fransızca) ingilizcesi

1. n. Hava
2. female first name (Hebrew)
3. Aba
4. male first name (Hebrew),n. female first name (Hebrew)n. Hava
5. female first name (Hebrew)n. Hava
6. female first name (Hebrew)
7. Aba
male first name (Hebrew),

HAVA (türkçe) ingilizcesi

8. Airn. Hava
9. female first name (Hebrew)n. Hava
10. female first name (Hebrew)
11. Aba
12. male first name (Hebrew),

Hava (ingilizce) fransızcası

1. n. Hava
2. Eve
3. prénom féminin (Hébreu)

Hava (ingilizce) almancası

1. n. Hava
2. weiblicher Vorname (Hebräisch)

Hava (ingilizce) italyancası

1. s. Hava (nome proprio femminile)

Hava (ingilizce) ispanyolcası

1. s. Eva (Java
2. nombre propio hebreo)

Hava (ingilizce) portekizcesi

1. s. Hava
2. nome próprio feminino (Hebraico)

Hava (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. Chava (Hebreeuwse voornaam)
Hava, İnsanlar için hava, hayati öneme sahiptir. Hayvanlar, bitkiler ve insanlar havasız yaşayamaz. Yerküreyi saran gaz kütleye atmosfer adı verilmektedir. Atmosferdeki hava tabakasının kalınlığı 150 km'dir. Atmosferin diğer adıda hava küredir. Bunun sadece 12 km'si canlıların yaşamasına elverişlidir. Yeryüzünden uzaklaştıkça hava tabakasının yoğunluğu azalır. Atmosfer, yerkürenin etrafında adeta düzenleyici ve koruyucu bir örtü şeklindedir.

Havada bulunan gazları üç grupta toplayabiliriz:

   * Havada devamlı bulunan ve çoğunlukla miktarları değişmeyen gazlar (azot, oksijen ve diğer asal gazlar)
   * Havada devamlı bulunan ve miktarları azalıp çoğalan gazlar (karbondioksit, su buharı, ozon)
   * Havada her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler)


Havadaki gazların oranı:

Gaz Formül Oran (%)
Azot N2 78.084
Oksijen O2 20.946
Argon Ar 0.930
Karbondioksit CO2 0.034


Geri kalan %1 oranındaki kütleyi oluşturan gaz ise argon'dur. Buna ilâveten karbondioksit ve az miktarda neon, helyum, kripton, ksenon, hidrojen, metan ve nitro oksit mevcuttur.

Bu konu hakkında devam etmek için buraya tıklayabilirsiniz. Ancak devam etmek yerine "Hava" kelimesinin diğer anlamları altında konu başlıklarını ziyaret etmek istiyorsanız aşşağıdaki başlıklara göz atınız.Önceki Paylaşımlar