Metal

Metal

Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği gösteren elementler sınıfı. Metallerin yaygın bir şekilde kullanılmaları, istenilen şekle getirilebilme ve diğer metallerle karışımlarının kontrol altında tutularak, mukavemet ve diğer özelliklerinin arttırılabilmesindendir. Metallerin sertlik ve mukavemet kabiliyetleri gibi mekanik özelliklerini kontrol için sâdece alaşım yapmak değil, deformasyon ve ısıl-işlem metodları da kullanılır.

METAL (inglizce) türkçe anlamı

1. i. maden
2. metâl
3. kırık taş

METAL (türkçe) anlamı

4. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği
5. kendine özgü parlaklığı olan
6. oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde
7. maden. Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.
8. 2. anlamı i. maden
9. madde
10. tıynet
11. tabiat
12. şişirilmeye ve dökülmeye hazır erimiş cam
13. ing. yol yapmak için kullanılan kırık taş. test someones metal bir kimsenin cesaretini ve ataklığını denemek. metallist i. madenci
14. maden uzmanı. metalize f. maden haline.
15. 3. anlamı metal. maden.
1. n. any of several solid mineral elements (such as gold
2. silver
3. copper
4. etc.) that are malleable under heat or pressure and can conduct heat and electricity
5. element yielding positively charged ions in watery solutions of its salts
6. v. cover with metal
7. (British usage) pave a road with broken stone
8. n. metal
9. any of several solid mineral elements (such as gold
10. silver
11. copper
12. etc.),

Metal İngilizce anlamı ve tanımı

Metal anlamları
    (noun) The broken stone used in macadamizing roads and ballasting railroads.(v. t.) To cover with metal
13. as
14. to metal a ship's bottom
15. to metal a road.(noun) The effective power or caliber of guns carried by a vessel of war.(noun) Courage
16. spirit
17. mettle. See Mettle.(noun) Glass in a state of fusion.(noun) An elementary substance
18. as sodium
19. calcium
20. or copper
21. whose oxide or hydroxide has basic rather than acid properties
22. as contrasted with the nonmetals
23. or metalloids. No sharp line can be drawn between the metals and nonmetals
24. and certain elements partake of both acid and basic qualities
25. as chromium
26. manganese
27. bismuth
28. etc.(noun) The rails of a railroad.(noun) A mine from which ores are taken.(noun) Ore from which a metal is derived
29. -- so called by miners.(noun) The substance of which anything is made
30. material
31. hence
32. constitutional disposition
33. character
34. temper.
Metal tanım:
Kelime: met·al
35. Söyleniş: 'me-t&
36. l
37. İşlev: noun
38. Usage: often attributive
39. Kökeni: Middle English
40. from Old French
41. from Latin metallum mine
42. metal
43. from Greek metallon
44. 1 : any of various opaque
45. fusible
46. ductile
47. and typically lustrous substances that are good conductors of electricity and heat
48. form cations by loss of electrons
49. and yield basic oxides and hydroxides
50. especially : one that is a chemical element as distinguished from an alloy
51. 2 a : METTLE 1a b : the material or substance out of which a person or thing is made
52. 3 : glass in its molten state
53. 4 a : printing type metal b : matter set in metal type
54. 5 : ROAD METAL
55. 6 : HEAVY METAL
56.
Metal ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Alloy
57. Metallic
58.
Metal ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Nonmetal
59. Nonmetallic
,

METAL (türkçe) ingilizcesi

60. n. any of several solid mineral elements (such as gold
61. silver
62. copper
63. etc.) that are malleable under heat or pressure and can conduct heat and electricity
64. element yielding positively charged ions in watery solutions of its salts
65. v. cover with metal
66. (British usage) pave a road with broken stone
67. n. metal
68. any of several solid mineral elements (such as gold
69. silver
70. copper
71. etc)

Metal (ingilizce) fransızcası

1. n. métal
2. v. métal
3. minerai
4. pierre de mine
5. roc
6. plomb
7. ballast

Metal (ingilizce) almancası

1. n. Metall

Metal (ingilizce) italyancası

1. s. (Chim
2. Min) metallo
3. (Strad
4. Ferr) brecciame
5. pietrisco
6. (Vetr) vetro fuso
7. (Tip) piombo
8. lega tipografica
9. composizione
10. (fig) materia
11. tempra

Metal (ingilizce) ispanyolcası

1. s. metal

Metal (ingilizce) portekizcesi

1. s. metal
2. v. metal
3. elemento químico eletropositivo sólido (na maioria dos casos) bom condutor de eletricidade e calor (por ex.: ouro
4. prata
5. cobre
6. etc.)

Metal (ingilizce) flemenkcesi

1. bn. metalen
2. zn. metaal
3. steenslag
4. glaspijp
5. glasspecie
6. scheepsgeschut
7. ww. bekleden
8. metaal : met metaal bedekken
9. verharden
10. vergrinten
Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği gösteren elementler sınıfı. Metallerin yaygın bir şekilde kullanılmaları, istenilen şekle getirilebilme ve diğer metallerle karışımlarının kontrol altında tutularak, mukavemet ve diğer özelliklerinin arttırılabilmesindendir. Metallerin sertlik ve mukavemet kabiliyetleri gibi mekanik özelliklerini kontrol için sâdece alaşım yapmak değil, deformasyon ve ısıl-işlem metodları da kullanılır.

En yaygın metaller demir, alüminyum, magnezyum, bakır, çinko, nikel ve kurşundur. Kıymetli metaller olarak da gümüş, altın, platin, palladyum ve iridyum sayılabilir. Metallerin bir diğer grubunu da hafif metaller teşkil eder. Bunlar alüminyum, berilyum, magnezyum ve titandır. Bu metaller, nakliye sanâyiinde, bilhassa uçak yapımında kullanılmalarıyla önem kazanırlar. Platin grubu(rutenyum, radyum, palladyum, osmiyum, iridyum, platin) peryodik tablonun VIII. grubunu meydana getirirler. Soy metaller grubunda en çok tanınanlar altın, gümüş, palladyum, platin ve radyum olup, oksitlenmeye (paslanmaya) karşı büyük direnç gösterirler.

Alkali metaller de peryodik tabloda 1-A grubunda gösterilen lityum, sodyum, potasyum, rubidyum ve sezyum olup, yumuşak, düşük erime noktalı ve oksitlenmeleri kolay olan grubu meydana getirirler. Berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyum toprak alkali metallerini teşkil ederler. Nâdir toprak metalleri atom numarası 58’den 71’e kadar olan elementlerdir.

Metal yorulması: Makina, yapı ve taşıtlardaki metal parçaların yük etkisiyle zamanla dirençlerinin giderek azalması ve sonunda normal olarak dayanabileceği bir yüke dayanamıyacak hale gelerek gerilimle çatlama veya kırılma göstermeleridir. Metal yorulması bilhassa uçak kazâlarına sebebiyet verdiği için son yıllarda ehemmiyet verilen bir konu oldu. Bilhassa uçak vs. gibi taşıtlarda yorulmaya yol açan gerilimleri azaltacak tasarımlar araştırma konuları olmaya başladı.

Metal püskürtme: Metalik cisimlerin yüzeylerinin erimiş metal püskürtülerek kaplatılmasıdır. Bu maksatla kullanılan âletlere tabanca denir. Kaplama metali tabancaya çubuk, tel veya toz halinde beslenir. Tabancanın memesine doğru gelen metal burada oksi asetilen veya hidrojen gazı aleviyle eritilir. Kaplama metali olarak umumiyetle çelik, tunç, alüminyum ve nikel gibi erime noktası düşük metal veya alaşımlar seçilir. Kaplanacak yüzeyin önceden mekanik olarak temizlenmesi lâzımdır.

Metal elyaf: Metalle kaplanmış plastik veya alüminyum gibi bir metalle kaplanmış çekirdekten meydana gelmiş sun’î elyaftır. Metal elyaflar hafiftir. Çoğu metal elyaf yıkanabilir, düşük sıcaklıkta ütülenebilir ve kuru temizlemede temizlenebilir. Metal elyaf bir takım giysilerde, ev eşyâlarında, sanâyide ise oto döşemelerinde vs. kullanılır.

Metal baskı: Kurşun gibi bir metal levha üstüne oyulan desenden yapılan baskıdır. 15. yüzyıldan beri baskı tekniğinde kullanılmaktadır.
Önceki Paylaşımlar